2000-2


Matematikos žurnalas α+ω

Skaityti
pdf

Aktualijos

 • P. Gudynas, S. Zybartas. 2000 metų valstybinis matematikos brandos egzaminas užduoties rengėjų požiūriu pdf
 • A. Zabulionis. 2000 metų valstybinį matematikos brandos egzaminą prisiminus… pdf
 • A. Zabulionis. Vieno uždavinio istorija pdf
 • R. Kašuba. Jaunųjų matematikų varžybos pdf
 • J. Skūpienė. Šeštoji Baltijos šalių informatikos olimpiada pdf
 • Lietuvos matematikai: Profesorius Romualdas Vosylius pdf

Matematikos akiračiai

 • G. Stepanauskas. Skaičiavimo sistemos pdf
 • E. Manstavičius. Medžiai ir miškai – ne miškininkystė, bet kombinatorika pdf

Klasėse ir auditorijose

 • Parabolė pdf
 • R. Biekšienė, M. Zenkevičienė. Aktyvaus mokymosi metodai matematikos pamokose pdf

Matematikos istorija

 • A. Ažubalis. Kazimiero Vaičekausko geometrijos vadovėliai ir uždavinynai pdf
 • J. Banionis. Matematinė Pauliaus Slavėno veikla Vytauto Didžiojo universitete pdf
 • J. Kubilius. Tikimybių teorijos ir skaičių teorijos katedrai 40 metų pdf
 • V. Skakauskas. Diferencialinių lygčių ir skaičiavimo matematikos katedrai 40 metų pdf

Lietuvos jaunųjų matematikų mokykla

 • Tretieji Lietuvos jaunųjų matematikos mokyklos metai pdf
 • R. Skrabutėnas. Grandininės trupmenos pdf

Lietuvos jaunųjų programuotojų mokykla

 • G. Grigas. Uždavinio sprendimo idėjos aprašas pdf

Eureka

 • V. Stakėnas. Uždavinys apie žvaigždžių kampus pdf

α+ω uždavinynas

pdf

Matematika prie kompiuterio

 • N. Kligienė. Matematinė statistika gali būti patraukli kaip kompiuterinis žaidimas pdf
 • A. Račkauskas. Aplankykite Matematikos forumą pdf

Įvairenybės

 • V. Gylys. Kavinėje ,,Po α+ω skliautais“
 • B. Sirvydienė. π laiškas pdf

Atsakykite