1997-2


Matematikos žurnalas α+ω

Skaityti
pdf

Apžvalgos

 • S. NORVAIŠAS. Sudėtingumas pdf
 • V. STAKĖNAS. Kreivės, nepanašios į kreives pdf

In memoriam

 • A. LAURINČIKAS. Mindaugas Maknys ir didysis rėtis pdf

Matematinio gyvenimo aktualijos

 • F. IVANAUSKAS. Nikolajus Bachvalovas – Vilniaus universiteto Garbės daktaras pdf
 • R. KAŠUBA. 1997 metų matematikos olimpiadose pdf
 • J. MAČYS, V. VANAGAS, E. ŽALYS. Kur krypsta mokslinės literatūros leidyba pdf

Matematinės idėjos

  G. ALKAUSKAS. Pirminiai skaičiai aritmetinėse progresijose pdf

Matematikos istorija

 • A. BALTRŪNAS. Pitagoras pdf
 • G. BAREIKIS. Trumpa skaičiaus pi istorijos apžvalga pdf
 • A. LAURINČIKAS. Ramanujano sąsiuviniai pdf

Matematikos mokymas ir dėstymas

 • V. PEKARSKAS. Matematikai rengiami ir KTU Fundamentaliųjų mokslų fakultete pdf
 • R. LAPINSKAS. Baigiamieji, stojamieji, … nesibaigiantieji pdf

Uždaviniai

pdf

 • Alfa + omega seminaras
 • G. ALKAUSKAS. Svarbių matematinių rezultatų užuomazgos moksleivių olimpiadose pdf

Curiosa mathematica

pdf

 • Kriptoskiltis
 • Skaičiai ir skaitmenys
 • Po Alfa + omega skliautais

Tekstus skaitmenizavo Vita Verikaitė R. KAŠUBA. 1997 metų matematikos olimpiadose

Atsakykite