1997-1


Matematikos žurnalas α+ω

Skaityti
pdf

Apžvalgos

 • R. KRASAUSKAS. Geometrinis dizainas – nauja matematikos taikymo sritis pdf
 • K. KARČIAUSKAS. Geometrinio modeliavimo pradžiamokslis pdf
 • R. KRASAUSKAS. Klasikinė geometrija ir Bezje kreivės pdf

Matematinio gyvenimo aktualijos

 • G. DAVENIENĖ. Žodis apie mokytoją pdf
 • Romualdą Balaišį prisimena:
  K. MATULIONIENĖ
  V. ŠMIGELSKAS
  A. JUOZAPAVIČIUS
  J. KUBILIUS

 • R. VOSYLIUS. Profesorius Vaclovas Bliznikas pdf

Knygos

 • S. NORGĖLA. R. Lassaigne, M. de Rougemont. Logika ir informatikos pagrindai. pdf

Matematikos istorija

 • A. AŽUBALIS. Pirmosios lietuviškos aritmetikos mokymo metodikos autoriui – 120 pdf
 • A. BALTRŪNAS. Beieškant absoliuto pdf
 • V. STAKĖNAS. Salantų vietelė matematikos istorijoje pdf

Matematikos mokymas ir dėstymas

 • A. BAKŠTYS. Kokia turi būti mokyklinė matematika? pdf

Uždaviniai

pdf

Audiatur… et altera pars

 • J. MAČYS. Ar nesuglums mokiniai? pdf
 • A. APYNIS, E. GAIGALAS, E. STANKUS

Curiosa mathematica

 • G. STRAZDAS. Skaičiai ir skaitmenys pdf
 • Po ,,Alfa plius omega skliautais“

Tekstus skaitmenizavo Vita Verikaitė

Atsakykite