2000-1


Matematikos žurnalas α+ω

Skaityti
pdf

Aktualijos

 • A. Andžanas. Latvijos jaunųjų matematikų olimpiadoms – 50 metų
 • R. Kašuba. Žinios ir naujienos iš Lietuvos jaunųjų matematikų 49-osios olimpiados
 • J. Mačys, E. Žalys. ,,Kengūros“ kelias į Lietuvą
 • pdf

Matematikos akiračiai

 • L. Maliaukienė. Grafų teorijos įžanga pdf
 • V. Stakėnas. Keturios spalvos – ir pasaulis margas pdf

Klasėse ir auditorijose

 • J. Mačys. Tyrimo uždaviniai ir galingieji medžiai pdf
 • K. Pulmonas. Matematikos naujųjų mokymo priemonių ypatumai ir metodinės naujovės
 • J. Šinkūnas. Uždaviniai apie lydinius, tirpalus bei mišinius pdf

Eureka

 • L. Narkevičius. Pagalbinis apskritimas pdf

Lietuvos jaunųjų matematikų mokykla

 • A. Apynis, E. Stankus, J. Šinkūnas. Įteikti pirmieji LJMM baigimo pažymėjimai pdf

Lietuvos jaunųjų programuotojų mokykla

 • V. Dagys. Programavimas: nelengva, bet tikrai įdomu! pdf

α+ω uždavinynas

Matematika prie kompiuterio

 • V. Dagienė. Žemėlapio spalvinimo uždavinio sprendimas kompiuteriu pdf
 • A. Račkauskas. Matematinės Interneto svetainės

Darbščioji matematika

  E. Volosatov. EAN – šiek tiek matematikos buityje pdf

Įvairenybės

 • V. Gylys. Po α+ω skliautais pdf

Atsakykite