1998-2


Matematikos žurnalas α+ω

Skaityti
pdf

Apžvalgos

 • R. BROWN. Matematika ir mazgai pdf
 • V. STAKĖNAS. Pusamžė teorija pdf

Matematinio gyvenimo aktualijos

 • A. LAURINČIKAS. Tarptautiniai matematikų kongresai pdf
 • R. KAŠUBA. Matematikos olimpiadose pdf
 • V. PAULAUSKAS. Tarptautinė tikimybių teorijos konferencija Vilniuje pdf

Matematinės idėjos

 • R. LAPINSKAS. Taip sukasi pasaulis… pdf

Matematikos istorija

 • A. AŽUBALIS. Pranas Mašiotas ir matematikos mokymo metodika pdf
 • V. PAULAUSKAS. J. W. Lindebergas ir centrinė ribinė teorema pdf

Matematikos mokymas ir dėstymas

 • P. GREBENEČENKAITĖ. Matematikos baigiamiesiems egzaminams artėjant pdf

Lietuvos jaunųjų matematikų mokykla

 • A. APYNIS. Kelios mintys pradėjus darbą pdf
 • H. JASIŪNAS. Lietuvos jaunųjų matematikų mokykla vėl startuoja pdf
 • A. MATULIAUSKAS. Jaunųjų matematikų neakivaizdinę mokyklą prisiminus pdf
 • G. STEPANAUSKAS. Fibonačio skaičiai pdf

Alfa + omega seminaras

 • V. RADČENKO. Kombinatorikos sąryšių olimpiadiniuose uždaviniuose įrodymo metodai
 • V. RADČENKO. Matematinės olimpiados Ukrainoje: laimėjimai ir problemos pdf

Uždaviniai

pdf

Curiosa mathematica

Kriptoskiltis

pdf

Po Alfa + omega skliautais

Summaries

pdf

Atsakykite