1998-1


Matematikos žurnalas α+ω

Skaityti
pdf

Apžvalgos

 • A. BASTYS. Dekarto koordinatės, funkcijos ir signalai pdf

Matematinio gyvenimo aktualijos

 • L. SAULIS. Vytauto Liutiko netekus pdf
 • P. ALEKNA. Jaunųjų matematikų varžybos Šiauliuose pdf
 • R. KAŠUBA. Mintys po 47-osios Lietuvos jaunųjų matematikų olimpiados pdf
 • N. KLIGIENĖ. Informacinė visuomenė ir matematikai pdf

Matematinės idėjos

 • G. ALKAUSKAS. Nelygybės pdf

Matematikos istorija

 • A. BALTRŪNAS. Zenono Elėjiečio aporijos pdf
 • V. PEKARSKAS. Lietuviškos terminijos istorijos fragmentai pdf

Matematikos mokymas ir dėstymas

 • R. BROWN, T. PORTER. Matematikos metodologija pdf

Uždaviniai

pdf

Alfa + omega seminaras

 • P. TAYLOR. Matematinis ugdymas Australijoje pdf

Curiosa mathematica

 • G. STRAZDAS. 1729 arba parama Ramanujanui

Kriptoskiltis

pdf

Po Alfa + omega skliautais

 • A. BALTRŪNAS. Keistasis Kerolis pdf

/ul

Atsakykite