Radiniai Egipto žemėje

Daug kartų sakiau sau: ,,Na, dabar imsiu ir parašysiu, ką žinau, apie egiptiečių skaičius„. Ir nieko, – negaliu suregzti nei sakinio. Kodėl? Nes nejaučiu nieko bendro su tais senojo Nilo slėnio gyventojais.

Bet kartą prisiminiau – mačiau du gal kokių penkerių metų berniukus, laksčiusius daugiau
kaip prieš trejetą tūkstančių metų. Na ir kas, kad Frankfurto muziejuje po stiklu, – jie atrodė kaip gyvi,
tik užmigę. Tik pamanykite sau: lakstė prieš kelis tūkstančius metų!

Ir iškart tapo lengviau pradėti.

pdf

Atsakykite