1999-2


Matematikos žurnalas α+ω

Skaityti
pdf

Apžvalgos

 • R. LAUBENBACHER, D. PENGELLEY. Paskutinė Fermat teorema pdf
 • K.A. RIBET, B. HAYES. Paskutinė Fermat teorema ir modernioji aritmetika pdf

Matematinio gyvenimo aktualijos

 • Vaclovą Blizniką prisimena: V. PEKARSKAS, O. JABLONSKIENĖ, A. DREIMANAS, J. ŠINKŪNAS pdf
 • A. RAČKAUSKAS. Profesorius Vytenis Kabaila pdf
 • V. PAULAUSKAS. Garbingas Profesoriaus Vytauto Statulevičiaus jubiliejus pdf
 • R. KAŠUBA. Lietuvos jaunieji matematikai 1999 metų olimpiadose pdf

Matematinės idėjos

 • V. STAKĖNAS. Tariamieji begaliniai nusileidimai pdf

Matematikos istorija

 • A. WILES ir kt. Kaip buvo įrodyta paskutinė Fermat teorema pdf

Matematikos mokymas ir dėstymas

 • P. GREBENEČENKAITĖ. Žiupsnelis nestandartinių uždavinių
 • R. RAZMAS. Išvestinės ir nelygybės pdf

Lietuvos jaunųjų matematikų mokykla

pdf

Alfa + omega seminaras

 • A. DUBICKAS. Apie teigiamus daugianarius pdf

Uždaviniai

pdf

Summaries

pdf

Atsakykite