1999-1


Matematikos žurnalas α+ω

Skaityti
pdf

Apžvalgos

 • J. MAČYS. Susipažinkite: funkcinės lygtys pdf
 • G. ALKAUSKAS. Funkcinės lygtys moksleivių matematikos olimpiadose pdf

Matematinio gyvenimo aktualijos

 • R. KAŠUBA. Lietuvos jaunųjų matematikų 48-ąją olimpiadą apmąstant pdf
 • V. STAKĖNAS. Knyga apie problemas pdf

Matematikos istorija

 • A. AŽUBALIS. Marcelinui Šikšniui – 125 pdf
 • J. BANIONIS. Tarpukario Lietuvos matematikų ryšiai su užsieniu pdf
 • J. FLACHSMEYER. Skritulio kvadratūra ir apskritimo ilgis pdf

Matematikos mokymas ir dėstymas

 • O.A.S. KARAMZADEH. Apibendrinimai matematikoje pdf

Lietuvos jaunųjų matematikų mokykla

 • A. APYNIS, E. STANKUS. Pirmieji LJJM darbo metai pdf

Alfa + omega seminaras

 • P. TAYLOR. Vieno uždavinio sprendimas pdf

Uždaviniai

pdf

Curiosa mathematica

 • R. KAŠUBA. Pinigų dalijimo klausimu pdf

Po Alfa + omega skliautais

pdf

Summaries

Atsakykite