Nepilnamečių b. ats. ypatumai

 

Literatūra lietuvių kalba nepilnamečių justicijos tematikai (atnaujinta 2018-01-27)

 

Svarbu!: paskaitų skaidrės yra tik pagalbinė priemonė paskaitoms, jos neatspindi viso paskaitos turinio.

2018 m. rudens semestras

Čia bus skelbiamos kurso paskaitų skaidrės…

 

Ankstesnių kursų medžiaga: (bus naujai įkelta iki rudens semestro pradžios)

a) Buvusios koliokviumų užduotys dieninių studijų studentams:

 

b) Buvę bendri klausimai pasiruošimui egzaminui:

 

 

c) Buvę konkrečių klausimų egzamino metu pavyzdžiai:

 

d) Papildoma medžiaga: