Nepilnamečių b. ats. ypatumai

 

Literatūra lietuvių kalba nepilnamečių justicijos tematikai (atnaujinta 2018-11-05)

 

Svarbu!: paskaitų skaidrės yra tik pagalbinė priemonė paskaitoms, jos neatspindi viso paskaitos turinio.

2018 m. rudens semestras

Nepilnamečių baudž. ats. ypatumai 2018 1 dalis

Nepilnamečių baudž. ats. ypatumai 2018 2 dalis (įkelta 2018-09-11)

Nepilnamečių baudž. ats. ypatumai 2018 3 dalis (įkelta 2018-09-18)

Amžiaus lentelė nauja 2017 10 17 (prie 3 dalies)

Nepilnamečių baudž. ats. ypatumai 2018 4 dalis (įkelta 2018-09-25)

Nepilnamečių baudž. ats. ypatumai 2018 5 dalis (įkelta 2018-10-02)

Nepilnamečiams skiriamos bausmės ir auklėjamosios priemonės pagal Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą (prie 5 dalies)

Nepilnamečiams teismų paskirtos auklėjamosios priemonės ir bausmės 2004-2016 m (prie 5 dalies)

Teismų praktika (prie 5 dalies):

LAT pirmas kartas: LAT 2K-P-85_2008

Panevėžio AT dėl ypatumų santykio su bendromis nuostatomis: 1A-180-193_2013 PAT

LAT dėl ypatumų santykio su bendromis nuostatomis: 2A-7-6_2013 LAT

Prienų APT represyvumas: N1-37-8052013_eteismai.lt

Nepilnamečių baudž. ats. ypatumai 2018 6 dalis (įkelta 2018-10-30)

Nepilnamečių baudž. ats. ypatumai 2018 7 dalis (įkelta 2018-11-27)

Nepilnamečių baudž. ats. ypatumai 2018 8 dalis (paskutinė; įkelta 2018-12-04)

Klausimai egzaminui_2018-12-19 (įkelta 2018-12-11)

Rekomenduoju straipsnį:

https://www.15min.lt/media/timeline/vaikai-ir-jaunuoliai-gatveje-pagalba-ateina

 

Ankstesnių kursų medžiaga:

a) Buvusios koliokviumų užduotys ir jų aptarimas:

Koliokviumo užduotis 2012 11 07

2013 m. koliokviumo užduotis 7_0 nepilnamečių nusikaltėlių naudai _ Alfa

Koliokviumo aptarimas 2013 11 27

Koliokviumo 2012 ir 2013 aptarimas

Koliokviumo užduotis 2014

Koliokviumo aptarimas 2015-11-18

Koliokviumo aptarimas 2016

Koliokviumo užduotis 2017 11 22

b) Buvę bendri klausimai pasiruošimui egzaminui:

Klausimai egzaminui 2013 12 23

Klausimai egzaminui 2014 12 22

Klausimai egzaminui_2015-12-23

Klausimai egzaminui_2016-12-21

Klausimai egzaminui_2017-12-20

c) Buvę konkrečių klausimų egzamino metu pavyzdžiai:

Klausimai nepilnamečių ypatumų kurso egzaminui 2013 12 21

Klausimai nepilnamečių ypatumų kurso egzaminui 2014 02 05

Klausimai nepilnamečių ypatumų kurso egzaminui 2014 02 24

Klausimai egzaminui 2014 12 20 konkretūs

Klausimai egzaminui 2014 12 22 konkretūs

Klausimai egzaminui 2015 02 09 konkretūs

Klausimai egzaminui 2015 12 09 konkretūs

Klausimai egzaminui 2015 12 23 konkretūs

Klausimai egzaminui 2016 12 21 konkretūs

Klausimai egzaminui 2017 12 20 konkretūs

 

d) Papildoma medžiaga: