Nepilnamečių b. ats. ypatumai

 

Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumų kurso paskaitų (trečiadieniais, 11.00-12.30, 403 a.) dieninių studijų studentams tvarkaraštis ir temos:

Rugsėjo 5 d.: Įvadas. Jaunimas šiuolaikinėje visuomenėje: padėtis ir perspektyvos.

Rugsėjo 12 d.: Biologinės ir socialinės brandos sąlygotas deviacinis elgesys ir intervencijos galimybės.

Rugsėjo 19 d. paskaitai reikia perskaityti:
Jusienė R. Sunkūs paaugliai arba kodėl paaugliai elgiasi agresyviai? // Nepilnamečių justicija Lietuvoje: teorija ir praktika. Metodinis leidinys. Vilnius: NPLC, 2007, p. 113–124.
Žr.1 Nepilnamečių justicija Lietuvoje teorija ir praktika, 2007

Rugsėjo 19 d.: Jaunimo nusikalstamam elgesiui įtaką darantys veiksniai, galimybės juos atpažinti ir sėkmingos socialinės kontrolės prielaidos.

Rugsėjo 26 d.: Registruotas ir latentinis jaunimo nusikalstamas elgesys.

Spalio 3 d. paskaitai reikia perskaityti:
Sakalauskas G. Minimalaus baudžiamosios atsakomybės amžiaus problema: lyginamieji teisiniai ir kriminologiniai aspektai // Teisės problemos, 2009, Nr. 2 (64), p. 81–103.
Žr.: http://teise.org/wp-content/uploads/2016/10/2009-2-sakalauskas.pdf

Arba: www.teise.org → LTI veikla → Žurnalas „Teisės problemos“ → Straipsnių archyvas → 2009/2 (64)

Spalio 3 d.: Jaunimo atsakomybės modeliai įvairiose šalyse, taikomų bausmių ir auklėjamųjų priemonių sistema, jų organizacinė infrastruktūra.

Spalio 10 d.:  Minimalaus baudžiamosios atsakomybės amžiaus dilema.

Spalio 17 d.: Tarptautiniai nepilnamečių justicijos standartai. Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumų tikslai pagal Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą.

Spalio 24 d. paskaitai reikia perskaityti:
Sakalauskas G. Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumų prasmė // Teisės problemos, 2013, Nr. 3 (81), p. 5–55.
Žr.: http://teise.org/wp-content/uploads/2016/09/2013-3-sakalauskas.pdf
Arbawww.teise.org → LTI veikla → Žurnalas „Teisės problemos“ → Straipsnių archyvas → 2013/3 (81)

Spalio 24 d.: Nepilnamečiams taikomų auklėjamųjų priemonių sistema.

Spalio 31 d.: Nepilnamečiams taikomų bausmių ypatumai.

Lapkričio 7 d.: Filmas „Choristai“.

Lapkričio 14 d.: Filmo aptarimas. Vaikų minimali ir vidutinė priežiūra Lietuvoje: sistema, priemonės, organizacinė struktūra ir veikimo problematika. Koliokviumo užduoties aptarimas. 

Lapkričio 21 d.: Koliokviumas. 

Lapkričio 28 d. paskaitai reikia perskaityti:
Ūselė L., Dobrynina M. Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumų taikymo 18-20 metų jaunuoliams Lietuvoje tyrimas. Vilnius: teisės institutas, 2012.
Žr.: http://www.teise.org/data/Nepilnameciu-baudziamoji-atsakomybe.pdf

Lapkričio 28 d.: Koliokviumo aptarimas. Nepilnamečiams numatytų ypatumų taikymas 18-20 metų amžiaus jaunuoliams ir socialinės brandos kriterijai.

Gruodžio 5 d. paskaitai reikia perskaityti:
Žukauskaitė J. Nepilnamečių nusikalstamas elgesys: psichologiniai mediacijos taikymo aspektai // Teisės problemos, 2012, Nr. 2 (76), p. 96–110.
Žr.: http://www.teise.org/data/2012-2-Zukauskaite.Nepilnameciu-nusikalstamas-elgesys….pdf
Arba: www.teise.org → LTI veikla → Žurnalas „Teisės problemos“ → Straipsnių archyvas →  2012/2 (76)

Gruodžio 5 d.: Nepilnamečių uždarymo į stacionarias įstaigas prielaidos, problematika, padariniai. Mediacijos galimybės nepilnamečių baudžiamojoje justicijoje ir taikymo praktika užsienio šalyse.

Gruodžio 12 d. paskaitai reikia perskaityti:
Raižienė S. Efektyvaus bendravimo su asocialiais paaugliais principai: kaip tai, ką suaugusieji mano apie paauglius, lemia jų tarpusavio bendravimą // Nepilnamečių justicija Lietuvoje: teorija ir praktika. Metodinis leidinys. Vilnius: NPLC, 2007, p. 125–136.
Žr.1 Nepilnamečių justicija Lietuvoje teorija ir praktika, 2007

Gruodžio 12 d.: Nepilnamečių justicijos sistemos perspektyvos. Egzamino klausimų pristatymas ir aptarimas

Gruodžio 19 d.: Neaptarti klausimai arba egzaminas.