Nepilnamečių b. ats. ypatumai TF

 

Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumų kurso paskaitų (2023 m. rudens semestre, pirmadieniais, 11.00-12.30, JR4 a.) tvarkaraštis ir temos:

Rugsėjo 4 d.: Įvadas. Kurso tikslai ir prasmė. Jaunimas šiuolaikinėje Vakarų kultūros visuomenėje: padėtis ir socialinė problematika (tik nuotoliniu būdu per Teams).

Rugsėjo 11 d.: Biologinės ir socialinės brandos sąlygotas deviacinis elgesys ir intervencijos galimybės.

Rugsėjo  18 d. paskaitai reikia perskaityti:
Jusienė R. Sunkūs paaugliai arba kodėl paaugliai elgiasi agresyviai? // Nepilnamečių justicija Lietuvoje: teorija ir praktika. Metodinis leidinys. Vilnius: NPLC, 2007, p. 113–124.
Žr.1 Nepilnamečių justicija Lietuvoje teorija ir praktika, 2007

Rugsėjo 18 d.: Jaunimo nusikalstamam elgesiui įtaką darantys veiksniai, galimybės juos atpažinti ir sėkmingos socialinės kontrolės prielaidos.

Rugsėjo  25 d. paskaitai reikia perskaityti: 

Sakalauskas G., Kalpokas V., Buzaitytė-Kašalynienė J., Švedaitė-Sakalauskė B. Latentinės nepilnamečių delinkvencijos apraiškų ir tendencijų Lietuvoje tarptautinis palyginimas // Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika (STEPP), 2022, Nr. 24, p. 101–117. Žr.https://www.zurnalai.vu.lt/STEPP/article/view/26788/27618

Rugsėjo 25 d.: Registruotas ir latentinis jaunimo nusikalstamas elgesys.

Spalio 2 d. paskaitai reikia perskaityti:
Sakalauskas G. Minimalaus baudžiamosios atsakomybės amžiaus problema: lyginamieji teisiniai ir kriminologiniai aspektai // Teisės problemos, 2009, Nr. 2 (64), p. 81–103.
Žr.: http://teise.org/wp-content/uploads/2016/10/2009-2-sakalauskas.pdf

Arba: www.teise.org → LTI veikla → Žurnalas „Teisės problemos“ → Straipsnių archyvas → 2009/2 (64)

Spalio 2 d.: Jaunimo atsakomybės modeliai įvairiose šalyse, taikomų bausmių ir auklėjamųjų priemonių sistema, jų organizacinė infrastruktūra.

Spalio 9 d.: Minimalaus baudžiamosios atsakomybės amžiaus dilema.

Spalio 16 d. paskaitai reikia perskaityti:
Sakalauskas G. Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumų prasmė // Teisės problemos, 2013, Nr. 3 (81), p. 5–55.
Žr.: http://teise.org/wp-content/uploads/2016/09/2013-3-sakalauskas.pdf
Arba: www.teise.org → LTI veikla → Žurnalas „Teisės problemos“ → Straipsnių archyvas → 2013/3 (81)

Spalio 16 d.:  Tarptautiniai nepilnamečių justicijos standartai. Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumų tikslai pagal Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą.

Spalio 23 d.: Nepilnamečiams taikomų auklėjamųjų priemonių sistema.

Spalio 30 d.: Nepilnamečiams taikomų bausmių ypatumai. Probacijos ypatumai. Bausmių taikymo praktika.

Lapkričio 6 d. Filmo „Choristai“ peržiūra.

Lapkričio 13 d.: Filmo aptarimas. Vaikų minimali ir vidutinė priežiūra Lietuvoje: sistema, priemonės, organizacinė struktūra ir veikimo problematika. Koliokviumo užduoties aptarimas.

Lapkričio 20 d.: Koliokviumas.

Lapkričio 27 d. paskaitai reikia perskaityti:
Dünkel F., Geng B., Passow D., Sakalauskas G. Neuromokslų išvados apie smegenų brendimą – argumentai išskirtinei jaunimo baudžiamajai atsakomybei // Kriminologijos studijos, 2020, Nr. 8, p. 84–106. Žr.: https://www.zurnalai.vu.lt/kriminologijos-studijos/article/view/24932/24231

Lapkričio 27 d.: Koliokviumo aptarimas. Nepilnamečiams numatytų ypatumų taikymas 18-20 metų amžiaus jaunuoliams ir socialinės brandos kriterijai.

Gruodžio 4 d. paskaitai reikia perskaityti:
Ūselė L., Dobrynina M. Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumų taikymo 18-20 metų jaunuoliams Lietuvoje tyrimas. Vilnius: teisės institutas, 2012. Žr.: http://www.teise.org/data/Nepilnameciu-baudziamoji-atsakomybe.pdf

Gruodžio 4  d.: Nepilnamečių uždarymo į stacionarias įstaigas prielaidos, problematika, padariniai. Mediacijos galimybės nepilnamečių baudžiamojoje justicijoje ir taikymo praktika užsienio šalyse.

Gruodžio 11 d. paskaitai reikia perskaityti:
Žukauskaitė J. Nepilnamečių nusikalstamas elgesys: psichologiniai mediacijos taikymo aspektai // Teisės problemos, 2012, Nr. 2 (76), p. 96–110.
Žr.: https://teise.org/wp-content/uploads/2016/09/2012-2-Zukauskaite.Nepilnameciu-nusikalstamas-elgesys….pdf
Arba: www.teise.org → LTI veikla → Žurnalas „Teisės problemos“ → Straipsnių archyvas →  2012/2 (76)
Raižienė S. Efektyvaus bendravimo su asocialiais paaugliais principai: kaip tai, ką suaugusieji mano apie paauglius, lemia jų tarpusavio bendravimą // Nepilnamečių justicija Lietuvoje: teorija ir praktika. Metodinis leidinys. Vilnius: NPLC, 2007, p. 125–136.
Žr.: 1 Nepilnamečių justicija Lietuvoje teorija ir praktika, 2007

Gruodžio 11 d.:  Nepilnamečių justicijos sistemos perspektyvos. Neaptarti klausimai. Egzamino klausimų pristatymas ir aptarimas.

Gruodžio 15 d.: Egzaminas 13.00 val. JR4 a.