Nepilnamečių b. ats. ypatumai TF

 

Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumų kurso paskaitų (2021 m. rudens semestre, pirmadieniais, 11.00-12.30, Teams platformoje nuotoliniu būdu) tvarkaraštis ir temos:

Rugsėjo 6 d.: Įvadas. Jaunimas šiuolaikinėje Vakarų kultūros visuomenėje: padėtis ir socialinė problematika.

Rugsėjo 13 d.: Biologinės ir socialinės brandos sąlygotas deviacinis elgesys ir intervencijos galimybės.

Rugsėjo  20 d. paskaitai reikia perskaityti:
Jusienė R. Sunkūs paaugliai arba kodėl paaugliai elgiasi agresyviai? // Nepilnamečių justicija Lietuvoje: teorija ir praktika. Metodinis leidinys. Vilnius: NPLC, 2007, p. 113–124.
Žr.1 Nepilnamečių justicija Lietuvoje teorija ir praktika, 2007

Rugsėjo 20 d.: Jaunimo nusikalstamam elgesiui įtaką darantys veiksniai, galimybės juos atpažinti ir sėkmingos socialinės kontrolės prielaidos.

Rugsėjo 27 d.: Registruotas ir latentinis jaunimo nusikalstamas elgesys.

Spalio 4 d. paskaitai reikia perskaityti:
Sakalauskas G. Minimalaus baudžiamosios atsakomybės amžiaus problema: lyginamieji teisiniai ir kriminologiniai aspektai // Teisės problemos, 2009, Nr. 2 (64), p. 81–103.
Žr.: http://teise.org/wp-content/uploads/2016/10/2009-2-sakalauskas.pdf

Arba: www.teise.org → LTI veikla → Žurnalas „Teisės problemos“ → Straipsnių archyvas → 2009/2 (64)

Spalio 4 d.: Jaunimo atsakomybės modeliai įvairiose šalyse, taikomų bausmių ir auklėjamųjų priemonių sistema, jų organizacinė infrastruktūra. Minimalaus baudžiamosios atsakomybės amžiaus dilema.

Spalio 11 d.: VU TF renginiai.

Spalio 18 d.:  Tarptautiniai nepilnamečių justicijos standartai. Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumų tikslai pagal Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą.

Spalio 25 d. paskaitai reikia perskaityti:
Sakalauskas G. Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumų prasmė // Teisės problemos, 2013, Nr. 3 (81), p. 5–55.
Žr.: http://teise.org/wp-content/uploads/2016/09/2013-3-sakalauskas.pdf
Arbawww.teise.org → LTI veikla → Žurnalas „Teisės problemos“ → Straipsnių archyvas → 2013/3 (81)

Spalio 25 d.: Nepilnamečiams taikomų auklėjamųjų priemonių sistema.

Lapkričio 8 d.:  Nepilnamečiams taikomų bausmių ypatumai. Probacijos ypatumai. Bausmių taikymo praktika.

Lapkričio 15 d.: Vaikų minimali ir vidutinė priežiūra Lietuvoje: sistema, priemonės, organizacinė struktūra ir veikimo problematika.

Lapkričio 22 d. paskaitai reikia perskaityti:
Ūselė L., Dobrynina M. Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumų taikymo 18-20 metų jaunuoliams Lietuvoje tyrimas. Vilnius: teisės institutas, 2012.
Žr.: http://www.teise.org/data/Nepilnameciu-baudziamoji-atsakomybe.pdf
Dünkel F., Geng B., Passow D., Sakalauskas G. Neuromokslų išvados apie smegenų brendimą – argumentai išskirtinei jaunimo baudžiamajai atsakomybei // Kriminologijos studijos, 2020, Nr. 8, p. 84–106.
Žr.: https://www.zurnalai.vu.lt/kriminologijos-studijos/article/view/24932/24231

Lapkričio 22 d.: Iki paskaitos pažiūrėti filmą „Choristai“. Filmo aptarimas. Nepilnamečiams numatytų ypatumų taikymas 18-20 metų amžiaus jaunuoliams ir socialinės brandos kriterijai. Koliokviumo užduoties aptarimas.

Lapkričio 29 d.: Koliokviumas (VMA aplinkoje).

Gruodžio 6 d. paskaitai reikia perskaityti:
Žukauskaitė J. Nepilnamečių nusikalstamas elgesys: psichologiniai mediacijos taikymo aspektai // Teisės problemos, 2012, Nr. 2 (76), p. 96–110.
Žr.: https://teise.org/wp-content/uploads/2016/09/2012-2-Zukauskaite.Nepilnameciu-nusikalstamas-elgesys….pdf
Arba: www.teise.org → LTI veikla → Žurnalas „Teisės problemos“ → Straipsnių archyvas →  2012/2 (76)

Gruodžio 6  d.: Koliokviumo rezultatų aptarimas. Nepilnamečių uždarymo į stacionarias įstaigas prielaidos, problematika, padariniai. Mediacijos galimybės nepilnamečių baudžiamojoje justicijoje ir taikymo praktika užsienio šalyse.

Gruodžio 13 d. paskaitai reikia perskaityti:
Raižienė S. Efektyvaus bendravimo su asocialiais paaugliais principai: kaip tai, ką suaugusieji mano apie paauglius, lemia jų tarpusavio bendravimą // Nepilnamečių justicija Lietuvoje: teorija ir praktika. Metodinis leidinys. Vilnius: NPLC, 2007, p. 125–136.
Žr.: 1 Nepilnamečių justicija Lietuvoje teorija ir praktika, 2007

Gruodžio 13 d.: Nepilnamečių justicijos sistemos perspektyvos.

Gruodžio 20 d.: Neaptarti klausimai. Egzamino klausimų pristatymas ir aptarimas.