Kriminologija TF (Teisė MAN)

 

Kriminologijos paskaitų Teisė MAN studijų programoje 2024 m. pavasario semestre tvarkaraštis ir temos (įvadinė paskaita ir egzaminas – gyvai, kitos paskaitos ir tarpinis atsiskaitymas – nuotoliu per Teams):

gegužės 10 d. (penktadienis) 19.00-20.30 val. JR4 a. (bus ir transliacija+įrašas Teams): Įvadas.

gegužės 15 d. paskaitai reikia perskaitytiSwaaningen van R. Tarpdiscipliniškumo iššūkis kriminologijoje // Teisės problemos, 2008, Nr. 3 (61), p. 5–29. Žr.: http://teise.org/wp-content/uploads/2016/10/2008-3-van-swaaningen.pdf

gegužės 15 d. (trečiadienis) 17.00-20.30 val.: Kriminologijos mokslas ir tyrinėjimų sritys. Kriminalinė statistika, baudžiamojo persekiojimo selektyvumas ir nusikalstamo elgesio latentiškumas.

gegužės 21 d. paskaitai reikia perskaitytiDobrynina M. Kriminologinio žinojimo konstravimas: valdžios vaidmuo // Teisės problemos, 2009, Nr. 4 (66), p. 109–125. Žr.: http://teise.org/wp-content/uploads/2016/10/2009-4-dobrynina.pdf

gegužės 21 d. (antradienis) 17.00-20.30 val.: Kriminalinė statistika, baudžiamojo persekiojimo selektyvumas ir nusikalstamo elgesio latentiškumas (tęsinys). Kriminologinių tyrimų metodai.

gegužės 27 d.  paskaitai reikia perskaitytiSakalauskas G. Nusikaltimų prevencijos programų Lietuvoje nuostatos: tarp absurdo ir kokybės // Kriminologijos studijos, 2016, Nr. 4, p. 72–97. Žr.: https://www.zurnalai.vu.lt/kriminologijos-studijos/article/view/10728/8812 ; Mertonas R. Socialinė struktūra ir anomija // Sociologija. Mintis ir veiksmas, 1997 (1), p. 66-85. Žr.: https://www.zurnalai.vu.lt/sociologija-mintis-ir-veiksmas/article/view/6602/4699

gegužės 27 d. (pirmadienis) 17.00-20.30 val.: Kriminologinės teorijos: prasmė, reikšmė, empirinis patikimumas ir praktinis pritaikomumas. Senosios ir naujosios biologinės teorijos. Kriminalinė-sociologinė prancūzų mokykla ir anomijos teorija. Socialinio išmokimo, socialinių ryšių teorijos. Subkultūros ir kontrolės teorijos. Tarpinio atsiskaitymo (koliokviumo) užduoties aptarimas.

gegužės 31 d. (penktadienis) 18.00-19.30 val.: Tarpinis atsiskaitymas (koliokviumas). 

birželio 4 d. paskaitai reikia perskaitytiGavėnaitė A. Kritinė kriminologija kontinentinėje Europoje: ištakos ir pagrindinės idėjos // Teisės problemos, 2007, Nr. 3 (57), p. 43–61. Žr.: http://teise.org/wp-content/uploads/2016/10/2007-3-gavenaite.pdf

birželio 4 d. (antradienis) 17.00-20.30 val.: Tarpinio atsiskaitymo (koliokviumo) užduoties aptarimas. Stigmatizacijos teorija ir kritinė kriminologija. Konflikto teorija ir abolicionizmas. „Išdaužytų langų“ teorija, nulinės tolerancijos strategija  ir „Atpirkimo ožio“ teorija.

birželio 11 d. paskaitai reikia perskaitytiKury H., Brandenstein M. „Naujo poreikio bausti“ klausimu – ar griežtesnės bausmės yra veiksminga nusikalstamumo prevencijos priemonė? // Teisės problemos, 2009, Nr. 2 (64), p. 5–61. Žr.: http://teise.org/wp-content/uploads/2016/10/2009-2-kury-brandenstein.pdf ir Dünkel F., Sakalauskas G. Įkalinimo praktikos Europos šalyse palyginimas // Bausmių taikymo ir vykdymo tarptautinis palyginimas, tendencijos ir perspektyvos Lietuvoje (moksl. red. Gintautas Sakalauskas). Vilnius: Lietuvos teisės institutas, 2017, p. 91–116. Žr.: http://teise.org/wp-content/uploads/2017/11/Bausmiu-tendencijos-ir-perspektyvos-2017.pdf

(!) birželio 12 d. (trečiadienis) 17.00-20.30 val.: Teisinių sankcijų analizė kriminologijoje. „Naujasis poreikis bausti“ ir kontrolės kultūra: pagrindimas ir kritika. Kriminalinė fenomenologija: nusikalstamo elgesio formos ir struktūra. Nusikalstamas elgesys ir asmens amžius: veiksniai, sąsajos, kontrolės ypatumai. Korupcija. Neaptarti klausimai ir egzamino klausimų aptarimas.

birželio 21 d. (penktadienis) 18.00-19.30 val.: Egzaminas JR 4a.