Kriminologija TF (Teisė MAN)

 

Kriminologijos paskaitų Teisė MAN studijų programoje 2003 m. pavasario semestre tvarkaraštis ir temos (įvadinė paskaita ir egzaminas – gyvai, kitos paskaitos ir tarpinis atsiskaitymas – nuotoliu per Teams):

gegužės 6 d. (penktadienis) 19.00-20.30 val. 707 a.: Įvadas.

gegužės 9 d. paskaitai reikia perskaitytiSwaaningen van R. Tarpdiscipliniškumo iššūkis kriminologijoje // Teisės problemos, 2008, Nr. 3 (61), p. 5–29. Žr.: http://teise.org/wp-content/uploads/2016/10/2008-3-van-swaaningen.pdf

gegužės 9 d. (antradienis) 17.00-20.30 val.: Kriminologijos mokslas ir tyrinėjimų sritys. Kriminalinė statistika, baudžiamojo persekiojimo selektyvumas ir nusikalstamo elgesio latentiškumas.

gegužės 11 d. paskaitai reikia perskaitytiDobrynina M. Kriminologinio žinojimo konstravimas: valdžios vaidmuo // Teisės problemos, 2009, Nr. 4 (66), p. 109–125. Žr.: http://teise.org/wp-content/uploads/2016/10/2009-4-dobrynina.pdf

gegužės 11 d. (ketvirtadienis) 17.00-18.30 val.: Kriminalinė statistika, baudžiamojo persekiojimo selektyvumas ir nusikalstamo elgesio latentiškumas (tęsinys). Kriminologinių tyrimų metodai.

gegužės 16 d.  paskaitai reikia perskaitytiSakalauskas G. Nusikaltimų prevencijos programų Lietuvoje nuostatos: tarp absurdo ir kokybės // Kriminologijos studijos, 2016, Nr. 4, p. 72–97. Žr.: https://www.zurnalai.vu.lt/kriminologijos-studijos/article/view/10728/8812

gegužės 16 d. (antradienis) 17.00-20.30 val.: Kriminologinės teorijos: prasmė, reikšmė, empirinis patikimumas ir praktinis pritaikomumas. Senosios ir naujosios biologinės teorijos. Kriminalinė-sociologinė prancūzų mokykla ir anomijos teorija.

gegugužės 25 d. paskaitai reikia perskaitytiMertonas R. Socialinė struktūra ir anomija // Sociologija. Mintis ir veiksmas, 1997 (1), p. 66-85. Žr.: https://www.zurnalai.vu.lt/sociologija-mintis-ir-veiksmas/article/view/6602/4699

gegužės 25 d. (ketvirtadienis) 17.00-18.30 val.: Socialinio išmokimo, socialinių ryšių teorijos. Subkultūros ir kontrolės teorijos. Tarpinio atsiskaitymo (koliokviumo) užduoties aptarimas.

birželio 2 d. (penktadienis) 18.00-20.00 val.: Tarpinis atsiskaitymas (koliokviumas). 

birželio 6 d. paskaitai reikia perskaitytiGavėnaitė A. Kritinė kriminologija kontinentinėje Europoje: ištakos ir pagrindinės idėjos // Teisės problemos, 2007, Nr. 3 (57), p. 43–61. Žr.: http://teise.org/wp-content/uploads/2016/10/2007-3-gavenaite.pdf

birželio 6 d. (antradienis) 17.00-20.30 val.: Tarpinio atsiskaitymo (koliokviumo) užduoties aptarimas. Stigmatizacijos teorija ir kritinė kriminologija. Konflikto teorija ir abolicionizmas. „Išdaužytų langų“ teorija, nulinės tolerancijos strategija  ir „Atpirkimo ožio“ teorija.

birželio 13 d. paskaitai reikia perskaitytiKury H., Brandenstein M. „Naujo poreikio bausti“ klausimu – ar griežtesnės bausmės yra veiksminga nusikalstamumo prevencijos priemonė? // Teisės problemos, 2009, Nr. 2 (64), p. 5–61. Žr.: http://teise.org/wp-content/uploads/2016/10/2009-2-kury-brandenstein.pdf ir Dünkel F., Sakalauskas G. Įkalinimo praktikos Europos šalyse palyginimas // Bausmių taikymo ir vykdymo tarptautinis palyginimas, tendencijos ir perspektyvos Lietuvoje (moksl. red. Gintautas Sakalauskas). Vilnius: Lietuvos teisės institutas, 2017, p. 91–116. Žr.: http://teise.org/wp-content/uploads/2017/11/Bausmiu-tendencijos-ir-perspektyvos-2017.pdf

birželio 13 d. (antradienis) 17.00-20.30 val.: Teisinių sankcijų analizė kriminologijoje. „Naujasis poreikis bausti“ ir kontrolės kultūra: pagrindimas ir kritika. Kriminalinė fenomenologija: nusikalstamo elgesio formos ir struktūra. Nusikalstamas elgesys ir asmens amžius: veiksniai, sąsajos, kontrolės ypatumai. Korupcija. Neaptarti klausimai ir egzamino klausimų aptarimas.

birželio 22 d. (ketvirtadienis) 18.00-19.30 val.: Egzaminas JR 4a.