Visuomeninė veikla

 

Nuo 2000.01.17 vienas iš VšĮ Pal. J. Matulaičio socialinio centro steigėjų, Valdybos narys.

2007–2011 m. – Tarpinstitucinės koordinacinės Probacijos tarybos, sudarytos prie Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, narys, pirmininkas.

Nuo 2010 m. Vilniaus „Versmės“ katalikiškosios gimnazijos Valdybos narys.

Nuo 2010 m.  Lietuvos kriminologų asociacijos narys, 2010–2012 m. – pirmininkas, nuo 2014 m. – Valdybos narys.

Nuo 2013 m. Vaikų dienos centro Musninkuose savanoris.

2015.01.26–2018.01.16 Prokurorų atestacijos komisijos narys.

Nuo 2015.02.09 vienas iš asociacijos „Musninkų socialinės iniciatyvos“ steigėjų, narys.