Visuomeninė veikla

 

Nuo 2000.01.17 – vienas iš VšĮ Pal. J. Matulaičio socialinio centro steigėjų, Valdybos narys.

2007–2011 m. – Tarpinstitucinės koordinacinės Probacijos tarybos, sudarytos prie Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, narys, pirmininkas.

Nuo 2010 m.  – Lietuvos kriminologų asociacijos narys, 2014–2016 m. Valdybos narys, 2010–2012 m., 2018–2021 m. – Asociacijos pirmininkas.

Nuo 2013 m. – Musninkų vaikų dienos centro „Aitvarai“ savanoris.

2015.01.26–2018.01.16 – Prokurorų atestacijos komisijos narys.

Nuo 2015.02.09 – vienas iš asociacijos „Musninkų socialinės iniciatyvos“ steigėjų, narys, 2021-2023 m. – pirmininkas.

Nuo 2020.01.10 – Respublikos Prezidento sudarytos Malonės komisijos narys.

Nuo 2022.11.11 – Lietuvos socialinio darbo tarybos narys