Bausmių vykd. teis. problemos TF

 

Bausmių vykdymo teisės problemų paskaitų kurso, dėstomo 2022 m. pavasario semestre (pirmadieniais, 11.00-12.30, Teams platformoje), tvarkaraštis ir temos:

vasario 7 d.: Įvadas. Bausmių vykdymo sistemos, jų raida, teisinio reglamentavimo istorija.

vasario 14 d.:  Teisinė bausmių vykdymo sistema Lietuvoje: teisės aktai ir institucijos.

vasario 21 d.: Teisinė bausmių vykdymo sistema Lietuvoje: teisės aktai ir institucijos (tęsinys).

vasario 28 d.: Teisinė bausmių vykdymo sistema Lietuvoje: teisės aktai ir institucijos (tęsinys).

kovo 7 d.: Teisinė bausmių vykdymo sistema Lietuvoje: teisės aktai ir institucijos (tęsinys).

Prieš kovo 14 d. paskaitą reikia perskaityti šiuos straipsnius:

Dünkel F. Resocializacija ir tarptautiniai žmogaus teisių standartai // Bausmių taikymo ir vykdymo tarptautinis palyginimas, tendencijos ir perspektyvos Lietuvoje (moksl. red. Gintautas Sakalauskas). Vilnius: Lietuvos teisės institutas, 2017, p. 117–139. Žr.: https://teise.org/wp-content/uploads/2017/11/Bausmiu-tendencijos-ir-perspektyvos-2017.pdf

Sakalauskas G. Kalinių ir darbuotojų santykių įkalinimo įstaigose svarba nuteistųjų integracijai ir įstaigoje vyraujančiai atmosferai // Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika (STEPP), 2015, Nr. 10, p. 52–67. Žr.:https://www.zurnalai.vu.lt/STEPP/article/view/4859/3114

kovo 14 d.: Bausmių vykdymo teisės principai, jų turinys ir reikšmė.

kovo 21 d.: Tarptautiniai bausmių vykdymo standartai ir jų įtaka nacionalinei bausmių vykdymo sistemai. Bausmių vykdymo tikslai, nuteistųjų integracijos prielaidos ir galimybės. Koliokviumo užduoties aptarimas. 

Prieš kovo 28 d. koliokviumą reikia perskaityti šį internete (prie paskaitų medžiagos) publikuojamą straipsnį:

Sakalauskas G., Jarutienė L., Kalpokas V., Vaičiūnienė R. Kalinimo sąlygos ir kalinių socialinės integracijos prielaidos. Vilnius: Lietuvos teisės institutas, 2020. 2 skyrius. Kalinimo tikslas – įkalinto asmens resocializacija ir socialinė integracija, p. 26–35. Žr.: http://teise.org/wp-content/uploads/2020/03/Kalinimo-salygos.pdf

„Nuteistieji: rizika ir galimybės“: Sakalauskas G., Čepas A., Nikartas S., Ūselė L. Savanorystė probacijos sistemoje: prielaidos ir galimybės. Teisės instituto mokslo tyrimai. t. 9. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012, p. 67–76. Žr.: https://teise.org/wp-content/uploads/2016/07/Savanoryste-probacijos-sistemoje.pdf

kovo 28 d.Koliokviumas (nuotoliniu būdu VMA).

Prieš balandžio 4 d. paskaitą reikia perskaityti šį straipsnį:
Čepas A., Sakalauskas G. Ar prasminga arešto bausmė? // Teisės problemos, 2009, Nr. 4, p. 5–30.
https://teise.org/wp-content/uploads/2016/10/2009-4-cepas-sakalauskas.pdf

balandžio 4 d.: Koliokviumo rezultatų aptarimas. Baudos bausmės, viešųjų darbų ir laisvės apribojimo bausmių vykdymo tvarka ir sąlygos. Arešto bausmės vykdymo tvarka ir sąlygos. Bausmės vykdymo atidėjimas ir probacija.

Prieš balandžio 25 d. paskaitą reikia perskaityti šiuos  straipsnius:

Simanaitytė E. Bausmės vykdymo atidėjimas ir aktualios jo taikymo problemos // Teisė, 2016, Nr. 97, p. 200–213. https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/9977/7985

Sakalauskas G. Ar prasminga probacijos tarnybų darbą vertinti pagal probuojamųjų recidyvą? // Teisės problemos, 2014, Nr. 4 (86), p. 5–28. https://teise.org/wp-content/uploads/2016/07/Gintautas-14-4.pdf

balandžio 25 d.: Terminuoto laisvės atėmimo  vykdymo tvarka ir sąlygos.

gegužės 2 d.: Darbas ir darbo užmokestis. Kalinimo atvėrimas kaip sėkmingos socialinės integracijos prielaida. Drausminių nuobaudų sistema ir jų taikymo praktika.

Prieš gegužės 9 d. paskaitą reikia perskaityti šiuos monografijos skyrius:

Sakalauskas G., Jarutienė L., Kalpokas V., Vaičiūnienė R. Kalinimo sąlygos ir kalinių socialinės integracijos prielaidos. Vilnius: Lietuvos teisės institutas, 2020. 16 skyrius. Kalinimo atvėrimo galimybės ir jų taikymo praktika, p. 249–284. 21 skyrius. Lygtinis paleidimas, p. 378–423. Žr.: http://teise.org/wp-content/uploads/2020/03/Kalinimo-salygos.pdf

gegužės 9 d.: Lygtinis paleidimas iš įkalinimo įstaigų ir probacija.

gegužės 16 d.: Nuteistųjų elektroninės priežiūros spindesys ir skurdas. Laisvės atėmimo iki gyvos galvos vykdymo tvarka ir sąlygos.

gegužės 23 d.: Tendencijos bausmių vykdymo sistemose ir reformos užsienio šalyse. Neaptarti klausimai. Egzamino klausimų aptarimas.

birželio 3 d.: Egzaminas 11.00 val.