Bausmių vykdymo teisė

 

Bausmių vykdymo teisės paskaitų kurso, dėstomo 2019 m. pavasario semestre (trečiadieniais, 15.00-16.30, 707 a.), tvarkaraštis ir temos:

vasario 6 d.: Įvadas. Bausmių vykdymo sistemos, jų raida, teisinio reglamentavimo istorija.

vasario 13 d.:  Paskaitos nebus. Vietoj jos bus prof. A. Gutausko paskaita, o BVT paskaita bus vasario 20 d. nuo 13 val. vietoje prof. A. Gutausko paskaitos.

vasario 20 d. nuo 13.00 val.: Teisinė bausmių vykdymo sistema Lietuvoje: teisės aktai ir institucijos.

vasario 20 d. nuo 15.00 val.: Teisinė bausmių vykdymo sistema Lietuvoje: teisės aktai ir institucijos.

vasario 27 d.: Bausmių vykdymo teisės principai, jų turinys ir reikšmė.

kovo 6 d.: Bausmių vykdymo teisės principai, jų turinys ir reikšmė (tęsinys).

kovo 13 d.: Paskaitos nebus. Vietoj jos bus prof. A. Gutausko paskaita, o BVT paskaita bus balandžio 10 d. nuo 13.00 val. vietoje prof. A. Gutausko paskaitos.

kovo 20 d.: Paskaitos nebus. Vietoj jos bus prof. A. Gutausko paskaita, o BVT paskaita bus balandžio 24 d. nuo 13.00 val. vietoje prof. A. Gutausko paskaitos.

kovo 27 d.: Tarptautiniai bausmių vykdymo standartai ir jų įtaka nacionalinei bausmių vykdymo sistemai. Bausmių vykdymo tikslai, nuteistųjų integracijos prielaidos ir galimybės.

balandžio 3 d.: Baudos bausmės, viešųjų darbų ir laisvės apribojimo bausmių vykdymo tvarka ir sąlygos.

balandžio 10 d. 13.00 val. 403 a.Filmas „Adomo obuoliai“.

balandžio 10 d. 15.00 val. 604 a.: Filmo aptarimas. Arešto bausmės vykdymo tvarka ir sąlygos.

balandžio 24 d. 13.00 val. 604 a.:  Koliokviumas. 

balandžio 24 d. 15.00 val. 604 a.: Terminuoto laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimas ir probacija.

gegužės 8 d.: Koliokviumo rezultatų aptarimasTerminuoto laisvės atėmimo bausmės vykdymo tvarka ir sąlygos.

gegužės 15 d.:  Paskaitos nebus. Vietoj jos balandžio 29 d. ir gegužės 6 d. eisime į įkalinimo įstaigas.

gegužės 22 d.Lygtinis paleidimas iš įkalinimo įstaigų ir probacija. Nuteistųjų terminuotu laisvės atėmimu teisės ir pareigos. Laisvės atėmimo iki gyvos galvos vykdymo tvarka ir sąlygos. Tendencijos bausmių vykdymo sistemose ir reformos užsienio šalyse. Egzamino klausimų aptarimas.

gegužės 29 d.: Egzaminas 13.00 val.