Bausmių vykd. teis. problemos TF

 

Bausmių vykdymo teisės problemų paskaitų kurso, dėstomo 2023 m. pavasario semestre (trečiadieniais, 13.00-14.30, 605 a.), tvarkaraštis ir temos:

vasario 8 d.: Įvadas. Bausmių vykdymo sistemos, jų raida, teisinio reglamentavimo istorija.

vasario 15 d.:  Teisinė bausmių vykdymo sistema Lietuvoje: teisės aktai ir institucijos.

Prieš vasario 22 d. paskaitą reikia perskaityti šį straipsnį:

Dünkel F. Resocializacija ir tarptautiniai žmogaus teisių standartai // Bausmių taikymo ir vykdymo tarptautinis palyginimas, tendencijos ir perspektyvos Lietuvoje (moksl. red. Gintautas Sakalauskas). Vilnius: Lietuvos teisės institutas, 2017, p. 117–139. Žr.: https://teise.org/wp-content/uploads/2017/11/Bausmiu-tendencijos-ir-perspektyvos-2017.pdf

vasario 22 d.: Teisinė bausmių vykdymo sistema Lietuvoje: teisės aktai ir institucijos (tęsinys).

Prieš kovo 1 d. paskaitą reikia perskaityti šį straipsnį:

Sakalauskas G. Kalinių ir darbuotojų santykių įkalinimo įstaigose svarba nuteistųjų integracijai ir įstaigoje vyraujančiai atmosferai // Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika (STEPP), 2015, Nr. 10, p. 52–67. Žr.:https://www.zurnalai.vu.lt/STEPP/article/view/4859/3114

kovo 1 d.: Bausmių vykdymo teisės principai, jų turinys ir reikšmė.

Prieš kovo 8 d. paskaitą reikia perskaityti šį monografijos skyrių:

Sakalauskas G., Jarutienė L., Kalpokas V., Vaičiūnienė R. Kalinimo sąlygos ir kalinių socialinės integracijos prielaidos. Vilnius: Lietuvos teisės institutas, 2020. 2 skyrius. Kalinimo tikslas – įkalinto asmens resocializacija ir socialinė integracija, p. 26–35. Žr.: http://teise.org/wp-content/uploads/2020/03/Kalinimo-salygos.pdf

kovo 8 d.: Tarptautiniai bausmių vykdymo standartai ir jų įtaka nacionalinei bausmių vykdymo sistemai.

kovo 15 d.: Filmo „Adomo obuoliai“ peržiūra. 312 a.

Prieš kovo 22 d. paskaitą reikia perskaityti šį straipsnį:

„Nuteistieji: rizika ir galimybės“: Sakalauskas G., Čepas A., Nikartas S., Ūselė L. Savanorystė probacijos sistemoje: prielaidos ir galimybės. Teisės instituto mokslo tyrimai. t. 9. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012, p. 67–76. Žr.: https://teise.org/wp-content/uploads/2016/07/Savanoryste-probacijos-sistemoje.pdf

kovo 22 d.: Filmo aptarimas. Bausmių vykdymo tikslai, nuteistųjų integracijos prielaidos ir galimybės. Koliokviumo užduoties aptarimas.

kovo 29 d.Koliokviumas.

balandžio 12 d.: Koliokviumo rezultatų aptarimas. Baudos bausmės, viešųjų darbų ir laisvės apribojimo bausmių vykdymo tvarka ir sąlygos.

Prieš balandžio 19 d. paskaitą reikia perskaityti šį straipsnį:

Čepas A., Sakalauskas G. Ar prasminga arešto bausmė? // Teisės problemos, 2009, Nr. 4, p. 5–30.
https://teise.org/wp-content/uploads/2016/10/2009-4-cepas-sakalauskas.pdf

balandžio 19 d.: Arešto bausmės vykdymo tvarka ir sąlygos. 

Prieš balandžio 26 d. paskaitą reikia perskaityti šį straipsnį:

Simanaitytė E. Bausmės vykdymo atidėjimas ir aktualios jo taikymo problemos // Teisė, 2016, Nr. 97, p. 200–213. https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/9977/7985

balandžio 26 d.: Bausmės vykdymo atidėjimas ir probacija.

Prieš gegužės 3 d. paskaitą reikia perskaityti šį straipsnį:

Sakalauskas G. Ar prasminga probacijos tarnybų darbą vertinti pagal probuojamųjų recidyvą? // Teisės problemos, 2014, Nr. 4 (86), p. 5–28. https://teise.org/wp-content/uploads/2016/07/Gintautas-14-4.pdf

gegužės 3 d.: Terminuoto laisvės atėmimo  vykdymo tvarka ir sąlygos.

Prieš gegužės 10 d. paskaitą reikia perskaityti šį monografijos skyrių:

Sakalauskas G., Jarutienė L., Kalpokas V., Vaičiūnienė R. Kalinimo sąlygos ir kalinių socialinės integracijos prielaidos. Vilnius: Lietuvos teisės institutas, 2020. 16 skyrius. Kalinimo atvėrimo galimybės ir jų taikymo praktika, p. 249–284.  Žr.: http://teise.org/wp-content/uploads/2020/03/Kalinimo-salygos.pdf

gegužės 10 d.: Darbas ir atlyginimas už darbą. Kalinimo atvėrimas kaip sėkmingos socialinės integracijos prielaida. Drausminių nuobaudų sistema ir jų taikymo praktika.

Prieš gegužės 17 d. paskaitą reikia perskaityti šį monografijos skyrių:

Sakalauskas G., Jarutienė L., Kalpokas V., Vaičiūnienė R. Kalinimo sąlygos ir kalinių socialinės integracijos prielaidos. Vilnius: Lietuvos teisės institutas, 2020.  21 skyrius. Lygtinis paleidimas, p. 378–423. Žr.: http://teise.org/wp-content/uploads/2020/03/Kalinimo-salygos.pdf

gegužės 17 d.: Lygtinis paleidimas iš įkalinimo įstaigų ir probacija.

gegužės 24 d.: Nuteistųjų elektroninės priežiūros spindesys ir skurdas. Laisvės atėmimo iki gyvos galvos vykdymo tvarka ir sąlygos. Tendencijos bausmių vykdymo sistemose ir reformos užsienio šalyse. Neaptarti klausimai. Egzamino klausimų aptarimas.

gegužės 29 d. 17.00 val.: Egzaminas 17.00 val. JR4 a.