B. v. t. problemos TF (dieninės)

 

Bausmių vykdymo teisės problemų paskaitų kurso, dėstomo 2024 m. pavasario semestre (trečiadieniais, 13.00-14.30, 403 a.), tvarkaraštis ir temos:

vasario 7 d.: Įvadas. Bausmių vykdymo sistemos, jų raida, teisinio reglamentavimo istorija.

vasario 14 d.:  Teisinė bausmių vykdymo sistema Lietuvoje: teisės aktai ir institucijos.

Prieš vasario 21 d. paskaitą reikia perskaityti šį straipsnį:

Dünkel F. Resocializacija ir tarptautiniai žmogaus teisių standartai // Bausmių taikymo ir vykdymo tarptautinis palyginimas, tendencijos ir perspektyvos Lietuvoje (moksl. red. Gintautas Sakalauskas). Vilnius: Lietuvos teisės institutas, 2017, p. 117–139. Žr.: https://teise.org/wp-content/uploads/2017/11/Bausmiu-tendencijos-ir-perspektyvos-2017.pdf

vasario 21 d.: Teisinė bausmių vykdymo sistema Lietuvoje: teisės aktai ir institucijos (tęsinys).

Prieš vasario 28 d. paskaitą reikia perskaityti šį straipsnį:

Sakalauskas G. Kalinių ir darbuotojų santykių įkalinimo įstaigose svarba nuteistųjų integracijai ir įstaigoje vyraujančiai atmosferai // Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika (STEPP), 2015, Nr. 10, p. 52–67. Žr.:https://www.zurnalai.vu.lt/STEPP/article/view/4859/3114

vasario 28 d.: Bausmių vykdymo teisės principai, jų turinys ir reikšmė.

Prieš kovo 6 d. paskaitą reikia perskaityti šį monografijos skyrių:

Sakalauskas G., Jarutienė L., Kalpokas V., Vaičiūnienė R. Kalinimo sąlygos ir kalinių socialinės integracijos prielaidos. Vilnius: Lietuvos teisės institutas, 2020. 2 skyrius. Kalinimo tikslas – įkalinto asmens resocializacija ir socialinė integracija, p. 26–35. Žr.: http://teise.org/wp-content/uploads/2020/03/Kalinimo-salygos.pdf

kovo 6 d.: Tarptautiniai bausmių vykdymo standartai ir jų įtaka nacionalinei bausmių vykdymo sistemai.

kovo 13 d.: Filmo „Adomo obuoliai“ peržiūra.

Prieš kovo 20 d. paskaitą reikia perskaityti šį straipsnį:

„Nuteistieji: rizika ir galimybės“: Sakalauskas G., Čepas A., Nikartas S., Ūselė L. Savanorystė probacijos sistemoje: prielaidos ir galimybės. Teisės instituto mokslo tyrimai. t. 9. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012, p. 67–76. Žr.: https://teise.org/wp-content/uploads/2016/07/Savanoryste-probacijos-sistemoje.pdf

kovo 20 d.: Filmo aptarimas. Bausmių vykdymo tikslai, nuteistųjų integracijos prielaidos ir galimybės. Koliokviumo užduoties aptarimas.

kovo 27 d.Koliokviumas.

balandžio 10 d.: Koliokviumo rezultatų aptarimas. Baudos bausmės, viešųjų darbų ir laisvės apribojimo bausmių vykdymo tvarka ir sąlygos.

Prieš balandžio 17 d. paskaitą reikia perskaityti šį straipsnį:

Čepas A., Sakalauskas G. Ar prasminga arešto bausmė? // Teisės problemos, 2009, Nr. 4, p. 5–30.
https://teise.org/wp-content/uploads/2016/10/2009-4-cepas-sakalauskas.pdf

balandžio 17 d.: Arešto bausmės vykdymo tvarka ir sąlygos. Bausmės vykdymo atidėjimas ir probacija.

Prieš balandžio 24 d. paskaitą reikia perskaityti šį straipsnį:

Sakalauskas G. Ar prasminga probacijos tarnybų darbą vertinti pagal probuojamųjų recidyvą? // Teisės problemos, 2014, Nr. 4 (86), p. 5–28. https://teise.org/wp-content/uploads/2016/07/Gintautas-14-4.pdf

balandžio 24 d.: Terminuoto laisvės atėmimo  vykdymo tvarka ir sąlygos.

gegužės 8 d.: Terminuoto laisvės atėmimo  vykdymo tvarka ir sąlygos (tęsinys).

Prieš gegužės 15 d. paskaitą reikia perskaityti šį monografijos skyrių:

Sakalauskas G., Jarutienė L., Kalpokas V., Vaičiūnienė R. Kalinimo sąlygos ir kalinių socialinės integracijos prielaidos. Vilnius: Lietuvos teisės institutas, 2020. 16 skyrius. Kalinimo atvėrimo galimybės ir jų taikymo praktika, p. 249–284.  Žr.: http://teise.org/wp-content/uploads/2020/03/Kalinimo-salygos.pdf

gegužės 15 d.: Darbas ir atlyginimas už darbą. Kalinimo atvėrimas kaip sėkmingos socialinės integracijos prielaida. Drausminių nuobaudų sistema ir jų taikymo praktika.

Prieš gegužės 22 d. paskaitą reikia perskaityti šį monografijos skyrių:

Sakalauskas G., Jarutienė L., Kalpokas V., Vaičiūnienė R. Kalinimo sąlygos ir kalinių socialinės integracijos prielaidos. Vilnius: Lietuvos teisės institutas, 2020.  21 skyrius. Lygtinis paleidimas, p. 378–423. Žr.: http://teise.org/wp-content/uploads/2020/03/Kalinimo-salygos.pdf

gegužės 22 d.: Lygtinis paleidimas iš įkalinimo įstaigų ir probacija.

gegužės 29 d.: Nuteistųjų elektroninės priežiūros spindesys ir skurdas. Laisvės atėmimo iki gyvos galvos vykdymo tvarka ir sąlygos. Tendencijos bausmių vykdymo sistemose ir reformos užsienio šalyse. Neaptarti klausimai. Egzamino klausimų aptarimas.

birželio 3 d. 9.00 val.: Egzaminas.