Bausmių vykd. teis. problemos TF

 

Bausmių vykdymo teisės problemų paskaitų kurso, dėstomo 2020 m. pavasario semestre (pirmadieniais, 15.00-16.30, 403 a.), tvarkaraštis ir temos:

vasario 10 d.: Įvadas. Bausmių vykdymo sistemos, jų raida, teisinio reglamentavimo istorija.

vasario 17 d.:  Teisinė bausmių vykdymo sistema Lietuvoje: teisės aktai ir institucijos.

vasario 24 d.: Bausmių vykdymo teisės principai, jų turinys ir reikšmė.

kovo 2 d.: Tarptautiniai bausmių vykdymo standartai ir jų įtaka nacionalinei bausmių vykdymo sistemai.

kovo 9 d.: Bausmių vykdymo tikslai, nuteistųjų integracijos prielaidos ir galimybės.

Prieš kovo 16 d. paskaitą reikia perskaityti šiuos straipsnius (yra internete):

Dünkel F. Resocializacija ir tarptautiniai žmogaus teisių standartai // Bausmių taikymo ir vykdymo tarptautinis palyginimas, tendencijos ir perspektyvos Lietuvoje (moksl. red. Gintautas Sakalauskas). Vilnius: Lietuvos teisės institutas, 2017, p. 117–139. 

Sakalauskas G. Kalinių ir darbuotojų santykių įkalinimo įstaigose svarba nuteistųjų integracijai ir įstaigoje vyraujančiai atmosferai // Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika (STEPP), 2015, Nr. 10, p. 52–67.

kovo 16 d.: Baudos bausmės, viešųjų darbų ir laisvės apribojimo bausmių vykdymo tvarka ir sąlygos.

kovo 23 d.: Filmas „Adomo obuoliai“.

kovo 30 d.: Filmo aptarimas. Arešto bausmės vykdymo tvarka ir sąlygos. Koliokviumo užduoties aptarimas.

balandžio 20 d.: Koliokviumas. 

balandžio 27 d.Koliokviumo rezultatų aptarimas. Terminuoto laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimas ir probacija.

gegužės 4 d.: Terminuoto laisvės atėmimo bausmės vykdymo tvarka ir sąlygos. Kalinimo atvėrimas kaip sėkmingos socialinės integracijos prielaida.

gegužės 11 d.: Drausminių nuobaudų sistema ir jų taikymo praktika. Darbas ir darbo užmokestis.

gegužės 18 d.: Lygtinis paleidimas iš įkalinimo įstaigų ir probacija. Nuteistųjų elektroninės priežiūros spindesys ir skurdas.

gegužės 25 d.Laisvės atėmimo iki gyvos galvos vykdymo tvarka ir sąlygos. Tendencijos bausmių vykdymo sistemose ir reformos užsienio šalyse. Egzamino klausimų aptarimas.

birželio (?) d.: Egzaminas 11.00 val.