Bausmių vykdymo teisė

 

Bausmių vykdymo teisės paskaitų kurso, dėstomo 2018 m. pavasario semestre (trečiadieniais, 15.00-17.30, 403 a.), tvarkaraštis ir temos:

vasario 7 d.: Įvadas. Bausmių vykdymo sistemos, jų raida, teisinio reglamentavimo istorija.

vasario 14 d.:  Teisinė bausmių vykdymo sistema Lietuvoje: teisės aktai ir institucijos.

vasario 21 d.: Teisinė bausmių vykdymo sistema Lietuvoje: teisės aktai ir institucijos.

vasario 28 d.: Teisinė bausmių vykdymo sistema Lietuvoje: teisės aktai ir institucijos.

kovo 7 d.: Bausmių vykdymo teisės principai, jų turinys ir reikšmė.

kovo 14 d.: Bausmių vykdymo teisės principai, jų turinys ir reikšmė (tęsinys).

kovo 21 d.: Tarptautiniai bausmių vykdymo standartai ir jų įtaka nacionalinei bausmių vykdymo sistemai. Bausmių vykdymo tikslai, nuteistųjų integracijos prielaidos ir galimybės.

balandžio 4 d. (!) nuo 14.30 val. 403 a.: „Adomo obuoliai“. Aptarimas.

balandžio 11 d.: Koliokviumas

balandžio 18 d.:  Koliokviumo rezultatų aptarimas. 

balandžio 25 d.: Baudos bausmės, viešųjų darbų ir laisvės apribojimo bausmių vykdymo tvarka ir sąlygos. Arešto bausmės vykdymo tvarka ir sąlygos. Terminuoto laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimas ir probacija. Terminuoto laisvės atėmimo bausmės vykdymo tvarka ir sąlygos.

gegužės 2 d.: paskaitos nebus; vietoj jos eisime į Lukiškių TI-K (13.00-16.00 val.).

gegužės 9 d.paskaitos nebus; vietoj jos eisime į Vilniaus PN ir Pusiaukelės namus (13.00-16.30 val.)

gegužės 16 d.Lygtinis paleidimas iš įkalinimo įstaigų ir probacija. Nuteistųjų terminuotu laisvės atėmimu teisės ir pareigos. Laisvės atėmimo iki gyvos galvos vykdymo tvarka ir sąlygos.

gegužės 23 d.: Tendencijos bausmių vykdymo sistemose ir reformos užsienio šalyse. Egzamino klausimų aptarimas.

gegužės 30 d.: Egzaminas 15.00 val. 403 a.