Bausmių vykd. teis. problemos TF

 

Bausmių vykdymo teisės problemų paskaitų kurso, dėstomo 2021 m. pavasario semestre (pirmadieniais, 15.00-16.30, Teams platformoje), tvarkaraštis ir temos:

vasario 8 d.: Įvadas. Bausmių vykdymo sistemos, jų raida, teisinio reglamentavimo istorija.

vasario 15 d.:  Teisinė bausmių vykdymo sistema Lietuvoje: teisės aktai ir institucijos.

vasario 22 d.: Bausmių vykdymo teisės principai, jų turinys ir reikšmė.

kovo 1 d.: Tarptautiniai bausmių vykdymo standartai ir jų įtaka nacionalinei bausmių vykdymo sistemai.

kovo 8 d.: Bausmių vykdymo tikslai, nuteistųjų integracijos prielaidos ir galimybės.

Prieš kovo 15 d. paskaitą reikia perskaityti šiuos straipsnius (yra internete):

Dünkel F. Resocializacija ir tarptautiniai žmogaus teisių standartai // Bausmių taikymo ir vykdymo tarptautinis palyginimas, tendencijos ir perspektyvos Lietuvoje (moksl. red. Gintautas Sakalauskas). Vilnius: Lietuvos teisės institutas, 2017, p. 117–139. 

Sakalauskas G. Kalinių ir darbuotojų santykių įkalinimo įstaigose svarba nuteistųjų integracijai ir įstaigoje vyraujančiai atmosferai // Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika (STEPP), 2015, Nr. 10, p. 52–67.

kovo 15 d.: Bausmių vykdymo tikslai, nuteistųjų integracijos prielaidos ir galimybės (tęsinys). Koliokviumo užduoties aptarimas.

Prieš kovo 22 d. koliokviumą reikia perskaityti šį internete (prie paskaitų medžiagos) publikuojamą straipsnį:

Sakalauskas G. Įkalinimo tikslų labirintuose. Knygoje: Bausmių vykdymo sistemos teisinis reguliavimas ir perspektyvos Lietuvos Respublikoje (ats. red. G. Švedas). Vilnius, 2010, p. 133–153. 

Ir šios internete publikuojamos knygos skyrių:

„Nuteistieji: rizika ir galimybės“: Sakalauskas G., Čepas A., Nikartas S., Ūselė L. Savanorystė probacijos sistemoje: prielaidos ir galimybės. Teisės instituto mokslo tyrimai. t. 9. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012, p. 67–76.

kovo 22 d.: Koliokviumas. 

balandžio 12 d.Koliokviumo rezultatų aptarimas. Baudos bausmės, viešųjų darbų ir laisvės apribojimo bausmių vykdymo tvarka ir sąlygos. Arešto bausmės vykdymo tvarka ir sąlygos. 

Prieš balandžio 19 d. paskaitą reikia perskaityti šį straipsnį:
Čepas A., Sakalauskas G. Ar prasminga arešto bausmė? // Teisės problemos, 2009, Nr. 4, p. 5–30.
https://teise.org/wp-content/uploads/2016/10/2009-4-cepas-sakalauskas.pdf

balandžio 19 d.: Bausmės vykdymo atidėjimas ir probacija.

Prieš balandžio 26 d. paskaitą reikia perskaityti šiuos  straipsnius:

Simanaitytė E. Bausmės vykdymo atidėjimas ir aktualios jo taikymo problemos // Teisė, 2016, Nr. 97, p. 200–213. https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/9977/7985

Sakalauskas G. Ar prasminga probacijos tarnybų darbą vertinti pagal probuojamųjų recidyvą? // Teisės problemos, 2014, Nr. 4 (86), p. 5–28. https://teise.org/wp-content/uploads/2016/07/Gintautas-14-4.pdf

balandžio 26 d.: Terminuoto laisvės atėmimo  vykdymo tvarka ir sąlygos.

gegužės 3 d.: Darbas ir darbo užmokestis. Kalinimo atvėrimas kaip sėkmingos socialinės integracijos prielaida. Drausminių nuobaudų sistema ir jų taikymo praktika.

Prieš gegužės 10 d. paskaitą reikia perskaityti šiuos monografijos skyrius:

Sakalauskas G., Jarutienė L., Kalpokas V., Vaičiūnienė R. Kalinimo sąlygos ir kalinių socialinės integracijos prielaidos. Vilnius: Lietuvos teisės institutas, 2020. 16 skyrius. Kalinimo atvėrimo galimybės ir jų taikymo praktika, p. 249–284. 21 skyrius. Lygtinis paleidimas, p. 378–423. Monografiją rasite čia: http://teise.org/wp-content/uploads/2020/03/Kalinimo-salygos.pdf

gegužės 10 d.: Lygtinis paleidimas iš įkalinimo įstaigų ir probacija.

gegužės 17 d.: Nuteistųjų elektroninės priežiūros spindesys ir skurdas. Laisvės atėmimo iki gyvos galvos vykdymo tvarka ir sąlygos. Tendencijos bausmių vykdymo sistemose ir reformos užsienio šalyse. Neaptarti klausimai. Egzamino klausimų aptarimas.

gegužės 24 d.: Egzaminas 15.00 val.