Bausmių vykdymo teisė

 

Bausmių vykdymo teisės paskaitų kurso, dėstomo 2017 m. pavasario semestre (trečiadieniais, 13.00-14.30, 403 a.), tvarkaraštis ir temos:

kovo 1 d.: Įvadas. Bausmių vykdymo sistemos, jų raida, teisinio reglamentavimo istorija.

kovo 1  d. nuo 17.00 val.:  Teisinė bausmių vykdymo sistema Lietuvoje: teisės aktai ir institucijos.

kovo 8 d.: Teisinė bausmių vykdymo sistema Lietuvoje: teisės aktai ir institucijos.

kovo 8 d. nuo 17.00 val.: Teisinė bausmių vykdymo sistema Lietuvoje: teisės aktai ir institucijos.

kovo 15 d.: „Adomo obuoliai“

kovo 15 d. nuo 15.00 val.: Aptarimas. Bausmių vykdymo teisės principai, jų turinys ir reikšmė.

kovo 22 d.: Tarptautiniai bausmių vykdymo standartai ir jų įtaka nacionalinei bausmių vykdymo sistemai. Bausmių vykdymo tikslai, nuteistųjų integracijos prielaidos ir galimybės.

kovo 29 d.: Baudos bausmės, viešųjų darbų ir laisvės apribojimo bausmių vykdymo tvarka ir sąlygos. Arešto bausmės vykdymo tvarka ir sąlygos.

balandžio 5 d.: Koliokviumas

balandžio 19 d.:  Koliokviumo rezultatų aptarimas. Terminuoto laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimas ir probacija. Terminuoto laisvės atėmimo bausmės vykdymo tvarka ir sąlygos.

balandžio 26 d.: Nuteistųjų terminuotu laisvės atėmimu teisės ir pareigos.

gegužės 3 d.: Lygtinis paleidimas iš įkalinimo įstaigų ir probacija.

gegužės 10 d.Lygtinis paleidimas iš įkalinimo įstaigų ir probacija (tęsinys).

gegužės 17 d.Laisvės atėmimo iki gyvos galvos vykdymo tvarka ir sąlygos.Tendencijos bausmių vykdymo sistemose ir reformos užsienio šalyse. Egzamino klausimų aptarimas.

gegužės 24 d.: Egzaminas.