Bausmių vyk. t. ir kr. pagrindai FsF

 

Bausmių vykdymo teisinių ir kriminologinių pagrindų paskaitų kurso, dėstomo 2024 m. pavasario semestre FsF kriminologijos bakalauro studijose (pirmadieniais, 11.00-12.30 val. Spa 210 a.), tvarkaraštis ir temos (preliminarios):

vasario 5 d.: Įvadas. Kriminologinės bausmių vykdymo problematikos apžvalga.

vasario 12 d.: Bausmių taikymo praktikos Lietuvoje ir užsienio šalyse problemos. Atskiriamojo (selektyvaus) teisingumo („piltuvėlio“) modelis vykdant baudžiamąjį teisingumą, jo susidarymo priežastys ir reikšmė baudžiamajam persekiojimui.

vasario 19 d.: Bausmių rūšys ir jų vykdymo modeliai. Baudžiamosios teisės ir bausmių vykdymo teisės tikslų diferenciacija (dialektinė suvienijimo teorija), jų kolizijos, nustatymo ir įgyvendinimo problemos.

vasario 26 d.: Bausmių vykdymo principai.

kovo 4 d.: Tarptautiniai bausmių vykdymo standartai ir jų įgyvendinimo problematika.

kovo 18 d.: Įkalinimas ir jo vykdymo problemos. Įkalinimo formos.

kovo 25 d.: Filmo „Adomo obuoliai“ peržiūra. 

balandžio 8 d.: Filmo aptarimas. Įkalintų asmenų teisių užtikrinimas ir pagrindiniai sėkmingai veikiančios įkalinimo įstaigos organizavimo principai. Asmenys, atliekantys laisvės atėmimo bausmę Lietuvoje, jų pagrindinės kriminologinės charakteristikos. Koliokviumo užduoties aptarimas.

balandžio 15 d.: Koliokviumas.

balandžio 22 d.: Koliokviumo rezultatų aptarimas. Drausminimas įkalinimo įstaigose: vidaus tvarkos pažeidimai, nusikaltimai ir nuobaudų taikymas.

balandžio 29 d.: Darbo ir mokymo įkalinimo įstaigose organizavimo problemos. Darbo reikšmė, pobūdis ir darbo užmokestis.

gegužės 6 d.  Trumpalaikių išvykų (atostogų) taikymo problemos. Atviro kalinimo taikymas. Arešto bausmės vykdymo ypatumai.

gegužės 13 d.: Arešto ir laisvės atėmimo bausmių vykdymo atidėjimo ir lygtinio paleidimo iš įkalinimo įstaigų (probacijos)  problemos, probacijos sistema.

gegužės 20 d.: Viešųjų darbų organizavimo teorinės ir praktinės problemos. Darbas, kaip kaltininko baudimo ir (re)integracijos priemonė. Laisvės apribojimo bausmės vykdymo problemos. Įpareigojimų ir draudimų turinio formalizavimo problema. Socialinės kontrolės ir pagalbos vykdant laisvės apribojimą santykis, jų pusiausvyros problema

gegužės 27 d.: Baudos bausmės vykdymo svarbiausi kriminologiniai aspektai. Neaptarti klausimai. Egzamino klausimų aptarimas.

birželio … d.: Egzaminas 11.00 val.