Bausmių vyk. t. ir kr. pagrindai FsF

 

Bausmių vykdymo teisinių ir kriminologinių pagrindų paskaitų kurso, dėstomo 2022 m. pavasario semestre FsF kriminiologijos bakalaurams (kas antrą trečiadienį, 13.00-14.30 val. ir 15.00-16.30 val., FsF 214 a.), tvarkaraštis ir temos (preliminarios):

vasario 9 d.: Įvadas. Bausmių taikymo praktikos Lietuvoje ir užsienio šalyse problemos. Atskiriamojo (selektyvaus) teisingumo („piltuvėlio“) modelis vykdant baudžiamąjį teisingumą, jo susidarymo priežastys ir reikšmė baudžiamajam persekiojimui. Bausmių rūšys ir jų vykdymo modeliai. Baudžiamosios teisės ir bausmių vykdymo teisės tikslų diferenciacija (dialektinė suvienijimo teorija), jų kolizijos, nustatymo ir įgyvendinimo problemos. 

vasario 23 d.: Bausmių vykdymo principai.

kovo 9 d.: Tarptautiniai bausmių vykdymo standartai ir jų įgyvendinimo problematika.

kovo 23 d.: Įkalinimas ir jo vykdymo problemos. Įkalinimo formos. Įkalintų asmenų teisių užtikrinimas ir pagrindiniai sėkmingai veikiančios įkalinimo įstaigos organizavimo principai. Asmenys, atliekantys laisvės atėmimo bausmę Lietuvoje, jų pagrindinės kriminologinės charakteristikos. 

balandžio 6 d.: 13.00-14.30 val.: Koliokviumas.

balandžio 6 d. 15.00-16.30 val.: Drausminimas įkalinimo įstaigose: vidaus tvarkos pažeidimai, nusikaltimai ir nuobaudų taikymas. Darbo ir mokymo įkalinimo įstaigose organizavimo problemos. Darbo reikšmė, pobūdis ir darbo užmokestis.

balandžio 27 d. Koliokviumo rezultatų aptarimas. Trumpalaikių išvykų (atostogų) taikymo problemos. Atviro kalinimo taikymas. Arešto bausmės vykdymo ypatumai.

gegužės 11 d.: Arešto ir laisvės atėmimo bausmių vykdymo atidėjimo ir lygtinio paleidimo iš įkalinimo įstaigų (probacijos)  problemos, probacijos sistema.

gegužės 25 d.: Viešųjų darbų organizavimo teorinės ir praktinės problemos. Darbas, kaip kaltininko baudimo ir (re)integracijos priemonė. Laisvės apribojimo bausmės vykdymo problemos. Įpareigojimų ir draudimų turinio formalizavimo problema. Socialinės kontrolės ir pagalbos vykdant laisvės apribojimą santykis, jų pusiausvyros problema. Baudos bausmės vykdymo svarbiausi kriminologiniai aspektai. Neaptarti klausimai. Egzamino klausimų aptarimas.

gegužės 31 d.: Egzaminas 11.00 val.