Bausmių vyk. t. ir kr. pagrindai FsF

 

Bausmių vykdymo teisinių ir kriminologinių pagrindų paskaitų kurso, dėstomo 2023 m. pavasario semestre FsF kriminiologijos bakalaurams (pirmadieniais, 11.00-12.30 val. Spa 210 a.), tvarkaraštis ir temos (preliminarios):

vasario 6 d.: Įvadas. Kriminologinės bausmių vykdymo problematikos apžvalga.

vasario 13 d.: Bausmių taikymo praktikos Lietuvoje ir užsienio šalyse problemos. Atskiriamojo (selektyvaus) teisingumo („piltuvėlio“) modelis vykdant baudžiamąjį teisingumą, jo susidarymo priežastys ir reikšmė baudžiamajam persekiojimui.

vasario 20 d.: Bausmių rūšys ir jų vykdymo modeliai. Baudžiamosios teisės ir bausmių vykdymo teisės tikslų diferenciacija (dialektinė suvienijimo teorija), jų kolizijos, nustatymo ir įgyvendinimo problemos.

vasario 27 d.: Bausmių vykdymo principai.

kovo 6 d.: Tarptautiniai bausmių vykdymo standartai ir jų įgyvendinimo problematika.

kovo 13 d.: Įkalinimas ir jo vykdymo problemos. Įkalinimo formos.

kovo 20 d.: Įkalintų asmenų teisių užtikrinimas ir pagrindiniai sėkmingai veikiančios įkalinimo įstaigos organizavimo principai. 

kovo 27 d.: Asmenys, atliekantys laisvės atėmimo bausmę Lietuvoje, jų pagrindinės kriminologinės charakteristikos. 

balandžio 17 d.: Koliokviumas.

balandžio 24 d.: Koliokviumo rezultatų aptarimas. Drausminimas įkalinimo įstaigose: vidaus tvarkos pažeidimai, nusikaltimai ir nuobaudų taikymas.

gegužės 8 d.: Darbo ir mokymo įkalinimo įstaigose organizavimo problemos. Darbo reikšmė, pobūdis ir darbo užmokestis.

gegužės 15 d.  Trumpalaikių išvykų (atostogų) taikymo problemos. Atviro kalinimo taikymas. Arešto bausmės vykdymo ypatumai.

gegužės 22 d.: Arešto ir laisvės atėmimo bausmių vykdymo atidėjimo ir lygtinio paleidimo iš įkalinimo įstaigų (probacijos)  problemos, probacijos sistema.

gegužės 29 d.: Viešųjų darbų organizavimo teorinės ir praktinės problemos. Darbas, kaip kaltininko baudimo ir (re)integracijos priemonė. Laisvės apribojimo bausmės vykdymo problemos. Įpareigojimų ir draudimų turinio formalizavimo problema. Socialinės kontrolės ir pagalbos vykdant laisvės apribojimą santykis, jų pusiausvyros problema. Baudos bausmės vykdymo svarbiausi kriminologiniai aspektai. Neaptarti klausimai. Egzamino klausimų aptarimas.

birželio … d.: Egzaminas 11.00 val.