Kriminologija TF

 

Kriminologijos egzamino 2018-06-01 (dieninės studijos) balų vidurkis – 7,1.

Galutinio vertinimo balų vidurkis – 7,4.

„10“ (puikiai) buvo įvertinti 5 studentai/-ės, „9″ (labai gerai)24 (iš 142 laikiusiųjų).

Neatvyko į egzaminą – 4, neišlaikė – 5.

 

Kriminologijos egzamino 2018-06-09 (sesijinės studijos) egzamino balų vidurkis – 5,8.

„10“ (puikiai) buvo įvertinta 1 studentė, „8“ (gerai) – (iš 32 laikiusiųjų).

Neatvyko į egzaminą – 2, neišlaikė – 4.

 

Kriminologijos paskaitų 2018 m. pavasario semestre (trečiadieniais, 11.00-12.30 val., JR2 a.) dieninių studijų studentams tvarkaraštis ir temos:

vasario 7 d.: Įvadas.

vasario 14 d.: Kriminologijos mokslas ir tyrinėjimų sritys.

vasario 21 d. paskaitai reikia perskaityti: Swaaningen van R. Tarpdiscipliniškumo iššūkis kriminologijoje // Teisės problemos, 2008, Nr. 3 (61), p. 5–29. Žr.: http://teise.org/wp-content/uploads/2016/10/2008-3-van-swaaningen.pdf Arba: www.teise.org → LTI veikla →  Žurnalas „Teisės problemos“ → Straipsnių archyvas → Leidinių datos 2008/3 (61) → Straipsnis

vasario 21 d.: Kriminalinė statistika, baudžiamojo persekiojimo selektyvumas ir nusikalstamo elgesio latentiškumas.

vasario 28 d.: Kriminalinė statistika, baudžiamojo persekiojimo selektyvumas ir nusikalstamo elgesio latentiškumas (tęsinys).

kovo 7 d.: paskaitai reikia perskaityti: Dobrynina M. Kriminologinio žinojimo konstravimas: valdžios vaidmuo // Teisės problemos, 2009, Nr. 4 (66), p. 109–125. Žr.: http://teise.org/wp-content/uploads/2016/10/2009-4-dobrynina.pdf Arba: www.teise.org → LTI veikla →  Žurnalas „Teisės problemos“ → Straipsnių archyvas → Leidinių datos 2009/4 (66) → Straipsnis

kovo 7 d.:  Kriminologinių tyrimų metodai.

kovo 14 d.:  Kriminologinių tyrimų metodai (tęsinys).

kovo 21 d.: paskaitai reikia perskaityti: Sakalauskas G. Nusikaltimų prevencijos programų Lietuvoje nuostatos: tarp absurdo ir kokybės // Kriminologijos studijos, 2016, Nr. 4, p. 72–97. Žr.: http://www.zurnalai.vu.lt/kriminologijos-studijos/article/view/10728/8812  Arbahttp://www.zurnalai.vu.lt/kriminologijos-studijos →  Archyvas →  2016 04 → Straipsnis

kovo 21 d.: Kriminologinių tyrimų metodai (tęsinys).

balandžio 4 d.: Koliokviumas.

balandžio 11 d. (!) nuo 9.00  val. (JR2 a.): Koliokviumo aptarimas. Kriminologinės teorijos: prasmė, reikšmė, empirinis patikimumas ir praktinis pritaikomumas. Senosios ir naujosios biologinės teorijos.

balandžio 11 d.: nuo 11.00 val. (JR2 a.): Kriminalinė-sociologinė prancūzų mokykla ir anomijos teorija.

balandžio 18 d. paskaitai reikia perskaityti: Mertonas A. Socialinė struktūra ir anomija // Sociologija. Mintis ir veiksmas, 1997 (1), p. 66-85Žr.: http://www.zurnalai.vu.lt/sociologija-mintis-ir-veiksmas/article/view/6602/4699 Arba: http://www.zurnalai.vu.lt/sociologija-mintis-ir-veiksmas/index → Archyvas → 1997-1

balandžio 18 d.: Socialinio išmokimo, socialinių ryšių teorijos. Subkultūros ir kontrolės teorijos. „Išdaužytų langų“ teorija, nulinės tolerancijos strategija.

balandžio 25 d. paskaitai reikia perskaityti: Gavėnaitė A. Kritinė kriminologija kontinentinėje Europoje: ištakos ir pagrindinės idėjos // Teisės problemos, 2007, Nr. 3 (57), p. 43–61. Žr.: http://teise.org/wp-content/uploads/2016/10/2007-3-gavenaite.pdf Arba:  www.teise.org → LTI veikla →  Žurnalas „Teisės problemos“ → Straipsnių archyvas → Leidinių datos 2007/3 (57) → Straipsnis

balandžio 25 d.: Stigmatizacijos ir „Atpirkimo ožio“ teorijos. Konflikto teorija, kritinė kriminologija ir abolicionizmas.

gegužės 2 d.: paskaitos nebus; vietoj jos – paskaita balandžio 11 d. nuo 9.00 val. JR2 a. 

gegužės 9 d. paskaitai reikia perskaityti: Kury H., Brandenstein M. „Naujo poreikio bausti“ klausimu – ar griežtesnės bausmės yra veiksminga nusikalstamumo prevencijos priemonė? // Teisės problemos, 2009, Nr. 2 (64), p. 5–61. Žr.: http://teise.org/wp-content/uploads/2016/10/2009-2-kury-brandenstein.pdf Arba: wwww.teise.org → LTI veikla →  Žurnalas „Teisės problemos“ → Straipsnių archyvas → Leidinių datos 2009/2 (64) → Straipsnis

gegužės 9 d.: Teisinių sankcijų analizė kriminologijoje. „Naujasis poreikis bausti“: pagrindimas ir kritika.

gegužės 16 d. paskaitai reikia perskaityti: Sakalauskas G. Ką liudija didėjantis baudžiamasis represyvumas Lietuvoje? // Kriminologijos studijos, 2014, Nr. 2, p. 95–136. Žr.: http://www.zurnalai.vu.lt/kriminologijos-studijos/article/view/5090/3347   Arbahttp://www.zurnalai.vu.lt/kriminologijos-studijos →  Archyvas →  2014 02 → Straipsnis

gegužės 16 d.: Teisinių sankcijų analizė kriminologijoje (tęsinys).

(!) gegužės 23 d. paskaitos nebus (dėl kito dalyko egzamino).

gegužės 30 d. paskaitai reikia perskaityti: Sakalauskas G. Šiuolaikinės baudžiamosios politikos Lietuvoje bruožai ir padariniai // Ketvirtis amžiaus tiriant ir reformuojant Lietuvos teisinę sistemą (moksl. red. P. Ragauskas, J. Paužaitė-Kulvinskienė). Vilnius: Lietuvos teisės institutas, Akademinė leidyba, 2016, p. 205–247. Žr.: http://teise.org/wp-content/uploads/2017/01/Ketvirtis-amziaus-rinkinys.pdf

gegužės 30 d. paskaitai reikia perskaityti: Dünkel F., Sakalauskas G. Įkalinimo praktikos Europos šalyse palyginimas // Bausmių taikymo ir vykdymo tarptautinis palyginimas, tendencijos ir perspektyvos Lietuvoje (moksl. red. Gintautas Sakalauskas). Vilnius: Lietuvos teisės institutas, 2017, p. 91–116. Žr.: http://teise.org/wp-content/uploads/2017/11/Bausmiu-tendencijos-ir-perspektyvos-2017.pdf

gegužės 30 d. nuo 9.00 val.: Kriminalinė fenomenologija: nusikalstamo elgesio formos ir struktūra. Nusikalstamas elgesys ir asmens amžius: veiksniai, sąsajos, kontrolės ypatumai.

gegužės 30 d. nuo 11.00 val.: Korupcija. Narkotikai. Recidyvas. Neaptarti klausimai ir egzamino klausimų aptarimas.

birželio 1 d. 11.00 val. K. Jablonskio a.: Egzaminas