Kriminologija TF (dieninės)

 

Kriminologijos paskaitų 2024 m. pavasario semestre (pirmadieniais, 15.00-16.30 val. JR2 a.) dieninių studijų studentams tvarkaraštis ir temos:

vasario 5 d.: Įvadas.

vasario 12 d.: Kriminologijos mokslas ir tyrinėjimų sritys.

vasario 19 d. paskaitai reikia perskaityti: Swaaningen van R. Tarpdiscipliniškumo iššūkis kriminologijoje // Teisės problemos, 2008, Nr. 3 (61), p. 5–29. Žr.: http://teise.org/wp-content/uploads/2016/10/2008-3-van-swaaningen.pdf 

vasario 19 d.: Kriminalinė statistika, baudžiamojo persekiojimo selektyvumas ir nusikalstamo elgesio latentiškumas.

vasario 26 d.: Kriminalinė statistika, baudžiamojo persekiojimo selektyvumas ir nusikalstamo elgesio latentiškumas (tęsinys).

kovo 4 d.: paskaitai reikia perskaityti: Dobrynina M. Kriminologinio žinojimo konstravimas: valdžios vaidmuo // Teisės problemos, 2009, Nr. 4 (66), p. 109–125. Žr.: http://teise.org/wp-content/uploads/2016/10/2009-4-dobrynina.pdf

kovo 4 d.: Kriminalinė statistika, baudžiamojo persekiojimo selektyvumas ir nusikalstamo elgesio latentiškumas (tęsinys).

kovo 18 d.: Nusikalstamo elgesio latentiškumas. Kriminologinių tyrimų metodai.

kovo 25 d.: paskaitai reikia perskaityti: Sakalauskas G. Nusikaltimų prevencijos programų Lietuvoje nuostatos: tarp absurdo ir kokybės // Kriminologijos studijos, 2016, Nr. 4, p. 72–97. Žr.: https://www.zurnalai.vu.lt/kriminologijos-studijos/article/view/10728/8812

kovo 25 d.: Kriminologinės teorijos: prasmė, reikšmė, empirinis patikimumas ir praktinis pritaikomumas. Senosios ir naujosios biologinės teorijos. Koliokviumo užduoties aptarimas.

balandžio 8 d.: Koliokviumas.

balandžio 15 d. paskaitai reikia perskaityti: Mertonas R. Socialinė struktūra ir anomija // Sociologija. Mintis ir veiksmas, 1997 (1), p. 66-85Žr.: https://www.zurnalai.vu.lt/sociologija-mintis-ir-veiksmas/article/view/6602/4699

balandžio 15 d.: Koliokviumo aptarimas. Kriminalinė-sociologinė prancūzų mokykla ir anomijos teorija.

balandžio 22 d.: Socialinio išmokimo, socialinių ryšių teorijos. Subkultūros ir kontrolės teorijos. 

balandžio 29 d. paskaitai reikia perskaityti: Gavėnaitė A. Kritinė kriminologija kontinentinėje Europoje: ištakos ir pagrindinės idėjos // Teisės problemos, 2007, Nr. 3 (57), p. 43–61. Žr.: http://teise.org/wp-content/uploads/2016/10/2007-3-gavenaite.pdf

balandžio 29 d.: Stigmatizacijos teorija ir kritinė kriminologija. Konflikto teorija ir abolicionizmas.

gegužės 6 d. paskaitai reikia perskaityti: Sakalauskas G. Šiuolaikinės baudžiamosios politikos Lietuvoje bruožai ir padariniai // Ketvirtis amžiaus tiriant ir reformuojant Lietuvos teisinę sistemą (moksl. red. P. Ragauskas, J. Paužaitė-Kulvinskienė). Vilnius: Lietuvos teisės institutas, Akademinė leidyba, 2016, p. 205–247. Žr.: http://teise.org/wp-content/uploads/2017/01/Ketvirtis-amziaus-rinkinys.pdf

gegužės 6 d.: „Išdaužytų langų“ teorija, nulinės tolerancijos strategija  ir „Atpirkimo ožio“ teorija.

gegužės 13 d. paskaitai reikia perskaityti: Kury H., Brandenstein M. „Naujo poreikio bausti“ klausimu – ar griežtesnės bausmės yra veiksminga nusikalstamumo prevencijos priemonė? // Teisės problemos, 2009, Nr. 2 (64), p. 5–61. Žr.: http://teise.org/wp-content/uploads/2016/10/2009-2-kury-brandenstein.pdf

gegužės 13 d.: Teisinių sankcijų analizė kriminologijoje. „Naujasis poreikis bausti“ ir kontrolės kultūra: pagrindimas ir kritika. Kriminalinė fenomenologija: nusikalstamo elgesio formos ir struktūra.

gegužės 20 d. paskaitai reikia perskaityti Dünkel F., Sakalauskas G. Įkalinimo praktikos Europos šalyse palyginimas // Bausmių taikymo ir vykdymo tarptautinis palyginimas, tendencijos ir perspektyvos Lietuvoje (moksl. red. Gintautas Sakalauskas). Vilnius: Lietuvos teisės institutas, 2017, p. 91–116. Žr.: http://teise.org/wp-content/uploads/2017/11/Bausmiu-tendencijos-ir-perspektyvos-2017.pdf

gegužės 20 d.: Nusikalstamas elgesys ir asmens amžius: veiksniai, sąsajos, kontrolės ypatumai.

gegužės 27 d.: Korupcija. Neaptarti klausimai ir egzamino klausimų aptarimas.

birželio … d.: Egzaminas 15.00-16.30 val. JR2 a. ir JR4 a.