Kriminologija TF

 

Kriminologijos paskaitų 2019 m. pavasario semestre (trečiadieniais, 11.00-12.30 val., JR2 a.) dieninių studijų studentams tvarkaraštis ir temos:

vasario 6 d.: Įvadas.

vasario 13 d.: Kriminologijos mokslas ir tyrinėjimų sritys.

vasario 20 d. paskaitai reikia perskaityti: Swaaningen van R. Tarpdiscipliniškumo iššūkis kriminologijoje // Teisės problemos, 2008, Nr. 3 (61), p. 5–29. Žr.: http://teise.org/wp-content/uploads/2016/10/2008-3-van-swaaningen.pdf Arba: www.teise.org → LTI veikla →  Žurnalas „Teisės problemos“ → Straipsnių archyvas → Leidinių datos 2008/3 (61) → Straipsnis

vasario 20 d.: Kriminalinė statistika, baudžiamojo persekiojimo selektyvumas ir nusikalstamo elgesio latentiškumas.

vasario 27 d.: Kriminalinė statistika, baudžiamojo persekiojimo selektyvumas ir nusikalstamo elgesio latentiškumas (tęsinys).

kovo 6 d.: paskaitai reikia perskaityti: Dobrynina M. Kriminologinio žinojimo konstravimas: valdžios vaidmuo // Teisės problemos, 2009, Nr. 4 (66), p. 109–125. Žr.: http://teise.org/wp-content/uploads/2016/10/2009-4-dobrynina.pdf Arba: www.teise.org → LTI veikla →  Žurnalas „Teisės problemos“ → Straipsnių archyvas → Leidinių datos 2009/4 (66) → Straipsnis

kovo 6 d.:  Kriminologinių tyrimų metodai.

kovo 13 d.:  Paskaitos nebus. Ji vyks balandžio 10 d. 9.00 val. JR2a.

kovo 20 d.: Paskaitos nebus. Ji vyks balandžio 24 d. 9.00 val. JR2a.

kovo 27 d.: paskaitai reikia perskaityti: Sakalauskas G. Nusikaltimų prevencijos programų Lietuvoje nuostatos: tarp absurdo ir kokybės // Kriminologijos studijos, 2016, Nr. 4, p. 72–97. Žr.: http://www.zurnalai.vu.lt/kriminologijos-studijos/article/view/10728/8812  Arbahttp://www.zurnalai.vu.lt/kriminologijos-studijos →  Archyvas →  2016 04 → Straipsnis

kovo 27 d.: Kriminologinių tyrimų metodai (tęsinys).

balandžio 3 d.: Kriminologinės teorijos: prasmė, reikšmė, empirinis patikimumas ir praktinis pritaikomumas. Senosios ir naujosios biologinės teorijos.

balandžio 10 d. nuo 9.00 val. JR2a: Koliokviumas.

balandžio 10 d. nuo 11.00 val.: Kriminalinė-sociologinė prancūzų mokykla ir anomijos teorija.

balandžio 24 d. paskaitai reikia perskaityti: Mertonas A. Socialinė struktūra ir anomija // Sociologija. Mintis ir veiksmas, 1997 (1), p. 66-85Žr.: http://www.zurnalai.vu.lt/sociologija-mintis-ir-veiksmas/article/view/6602/4699 Arba: http://www.zurnalai.vu.lt/sociologija-mintis-ir-veiksmas/index → Archyvas → 1997-1

balandžio 24 d. nuo 9.00 val. JR2a: Koliokviumo aptarimas. Anomijos teorija (tęsinys).

balandžio 24 d. nuo 11.00 val.: Socialinio išmokimo, socialinių ryšių teorijos. Subkultūros ir kontrolės teorijos. „Išdaužytų langų“ teorija, nulinės tolerancijos strategija.

gegužės 8 d. paskaitai reikia perskaityti: Gavėnaitė A. Kritinė kriminologija kontinentinėje Europoje: ištakos ir pagrindinės idėjos // Teisės problemos, 2007, Nr. 3 (57), p. 43–61. Žr.: http://teise.org/wp-content/uploads/2016/10/2007-3-gavenaite.pdf Arba:  www.teise.org → LTI veikla →  Žurnalas „Teisės problemos“ → Straipsnių archyvas → Leidinių datos 2007/3 (57) → Straipsnis

gegužės 8 d.: Stigmatizacijos ir „Atpirkimo ožio“ teorijos. Konflikto teorija, kritinė kriminologija ir abolicionizmas.

gegužės 15 d.: Paskaitos nebus. Ji vyks gegužės 29 d. nuo 9.00 val. JR2a.

gegužės 22 d. paskaitai reikia perskaityti: Kury H., Brandenstein M. „Naujo poreikio bausti“ klausimu – ar griežtesnės bausmės yra veiksminga nusikalstamumo prevencijos priemonė? // Teisės problemos, 2009, Nr. 2 (64), p. 5–61. Žr.: http://teise.org/wp-content/uploads/2016/10/2009-2-kury-brandenstein.pdf Arba: wwww.teise.org → LTI veikla →  Žurnalas „Teisės problemos“ → Straipsnių archyvas → Leidinių datos 2009/2 (64) → Straipsnis ir Sakalauskas G. Ką liudija didėjantis baudžiamasis represyvumas Lietuvoje? // Kriminologijos studijos, 2014, Nr. 2, p. 95–136. Žr.: http://www.zurnalai.vu.lt/kriminologijos-studijos/article/view/5090/3347   Arbahttp://www.zurnalai.vu.lt/kriminologijos-studijos →  Archyvas →  2014 02 → Straipsnis

gegužės 22 d.: Teisinių sankcijų analizė kriminologijoje. „Naujasis poreikis bausti“ ir kontrolės kultūra: pagrindimas ir kritika.

gegužės 29 d. paskaitai reikia perskaityti: Sakalauskas G. Šiuolaikinės baudžiamosios politikos Lietuvoje bruožai ir padariniai // Ketvirtis amžiaus tiriant ir reformuojant Lietuvos teisinę sistemą (moksl. red. P. Ragauskas, J. Paužaitė-Kulvinskienė). Vilnius: Lietuvos teisės institutas, Akademinė leidyba, 2016, p. 205–247. Žr.: http://teise.org/wp-content/uploads/2017/01/Ketvirtis-amziaus-rinkinys.pdf ir Dünkel F., Sakalauskas G. Įkalinimo praktikos Europos šalyse palyginimas // Bausmių taikymo ir vykdymo tarptautinis palyginimas, tendencijos ir perspektyvos Lietuvoje (moksl. red. Gintautas Sakalauskas). Vilnius: Lietuvos teisės institutas, 2017, p. 91–116. Žr.: http://teise.org/wp-content/uploads/2017/11/Bausmiu-tendencijos-ir-perspektyvos-2017.pdf

gegužės 29 d. nuo 9.00 val.: Kriminalinė fenomenologija: nusikalstamo elgesio formos ir struktūra. Nusikalstamas elgesys ir asmens amžius: veiksniai, sąsajos, kontrolės ypatumai.

gegužės 29 d. nuo 11.00 val.: Korupcija. Narkotikai. Recidyvas. Neaptarti klausimai ir egzamino klausimų aptarimas.