Kriminologija

 

Kriminologijos paskaitų 2017 m. pavasario semestre (trečiadieniais, 11.00-12.30 val., K. Jablonskio a.) dieninių studijų studentams tvarkaraštis ir temos:

vasario 27 d. nuo 11.00 val. JR2 a: Įvadas. Kriminologijos mokslas ir tyrinėjimų sritys.

kovo 1 d. nuo 11.00 val. K. Jablonskio a.: Kriminalinė statistika, baudžiamojo persekiojimo selektyvumas ir nusikalstamo elgesio latentiškumas.

kovo 6 d. nuo 11.00 val. iki 15 val.: Kriminalinė statistika, baudžiamojo persekiojimo selektyvumas ir nusikalstamo elgesio latentiškumas (tęsinys).

kovo 8 d. paskaitai reikia perskaityti: Swaaningen van R. Tarpdiscipliniškumo iššūkis kriminologijoje // Teisės problemos, 2008, Nr. 3 (61), p. 5–29. Žr.: http://www.teise.org/data/2008-3-van-swaaningen.pdf Arba: www.teise.org → Teisės problemos → Archyvas → 2008/3 (61) → Santrauka → Straipsnis

kovo 8 d.:  Kriminologinių tyrimų metodai.

kovo 15 d.:  Kriminologinių tyrimų metodai (tęsinys).

kovo 22 d. paskaitai reikia perskaityti: Dobrynina M. Kriminologinio žinojimo konstravimas: valdžios vaidmuo // Teisės problemos, 2009, Nr. 4 (66), p. 109–125. Žr.: http://www.teise.org/data/2009-4-dobrynina.pdf Arba: www.teise.org → Teisės problemos → Archyvas → 2009/4 (66) → Santrauka → Straipsnis

kovo 22 d.: Kriminologinės teorijos: prasmė, reikšmė, empirinis patikimumas ir praktinis pritaikomumas. 

kovo 29 d.: Koliokviumas.

balandžio 5 d.: Senosios ir naujosios biologinės teorijos.

balandžio 19 d. paskaitai reikia perskaityti: Mertonas A. Socialinė struktūra ir anomija // Sociologija. Mintis ir veiksmas, 1997 (1), p. 66-85Žr.http://www.ku.lt/wp-content/uploads/2013/03/1997-1-66-84.pdf Arbawww.ku.lt → Mokslas → Žurnalai → Sociologija. Mintis ir veiksmas → Archyvas → 1997-1

balandžio 19 d.: Koliokviumo aptarimas. Kriminalinė-sociologinė prancūzų mokykla ir anomijos teorija.

balandžio 26 d.: Socialinio išmokimo, socialinių ryšių teorijos. Subkultūros ir kontrolės teorijos. „Išdaužytų langų“ teorija, nulinės tolerancijos strategija.

gegužės 3 d. paskaitai reikia perskaityti: Gavėnaitė A. Kritinė kriminologija kontinentinėje Europoje: ištakos ir pagrindinės idėjos // Teisės problemos, 2007, Nr. 3 (57), p. 43–61.

Arbawww.teise.org → Teisės problemos → Archyvas → 2007/3 (57) → Santrauka → Straipsnis

gegužės 3 d.: Stigmatizacijos ir „Atpirkimo ožio“ teorijos. Konflikto teorija, kritinė kriminologija ir abolicionizmas.

gegužės 10 d. paskaitai reikia perskaityti: Kury H., Brandenstein M. „Naujo poreikio bausti“ klausimu – ar griežtesnės bausmės yra veiksminga nusikalstamumo prevencijos priemonė? // Teisės problemos, 2009, Nr. 2 (64), p. 5–61.

Žr.: http://teise.org/wp-content/uploads/2016/10/2009-2-kury-brandenstein.pdf
Arbawww.teise.org → Teisės problemos → Archyvas → 2009/2 (64) → Santrauka → Straipsnis

gegužės 10 d.: Bausmių analizė kriminologijoje. „Naujasis poreikis bausti“: pagrindimas ir kritika.

gegužės 17 d. paskaitai reikia perskaityti: Sakalauskas G. Ką liudija didėjantis baudžiamasis represyvumas Lietuvoje? // Kriminologijos studijos, 2014, Nr. 2, p. 95–136.
Žr.: http://www.zurnalai.vu.lt/kriminologijos-studijos/article/view/5090/3347

gegužės 17 d.: Kriminalinė fenomenologija: nusikalstamo elgesio formos ir struktūra. Nusikalstamas elgesys ir asmens amžius: veiksniai, sąsajos, kontrolės ypatumai.

gegužės 24 d.:  Korupcija. Narkotikai. Recidyvas.

gegužės 31 d.:  Egzaminas arba (priklausomai nuo išdėstytos medžiagos) – neaptarti klausimai.