Publikacijos

 

2023 m.

 • Sakalauskas G. The rule of law, judicial and administrative discretion in sentencing and enforcement of sentences in Lithuania // Van Kempen P. H., Krabbe M., Dalbora J. L. G., Jerez F. M. (Eds.). Legality and other requirements for sentencing: an international and comparative perspective on non-arbitrary punishment and sentencing discretion. The Hague: Eleven, 2023, p. 325–344.
 • Buzaitytė-Kašalynienė J., Švedaitė-Sakalauskė B., Kalpokas V., Sakalauskas G. Is Juvenile Delinquency in Lithuania Increasing because of the Bad Influence of the West? Punitive Attitudes of the Lithuanian Population towards Juvenile Offenders. East European Politics and Societies, 2023, October. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/08883254231194274
 • Sakalauskas G. Ar reikia (de)kriminalizuoti nedidelio kiekio narkotinių medžiagų turėjimą? // Spectrum, 2023, Nr. 1 (37), p. 50–55. https://www.vu.lt/naujienos/spectrum/plastikas-ir-aplinkos-tarsa-2023-pavasaris

2022 m.

 • Sakalauskas G. Kriminologie in Litauen: Entwicklung, Lehre, Forschung, Ergebnisse und Perspektiven // Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform, 2022, Vol. 105, Issue 4, p. 304–318.
 • Sakalauskas G., Norvaišytė G. Žmogaus orumą ir teises užtikrinančios kalinimo sąlygos Lietuvoje – misija (ne)įmanoma? // Kelyje su Konstitucija. Vilnius University Open Series, 2022, p. 340–355.
 • Sakalauskas G. Die registrierte Jugendkriminalität, das Jugendstrafprozessrecht und die Umsetzung der EU-Richtlinie 2016/800 in Litauen // DVJJ (Hrsg.). Jugend, Recht und Öffentlichkeit – Selbstbilder, Fremdbilder, Zerrbilder. Dokumentation des 31. Deutschen Jugendgerichtstages vom 16. bis 18. September 2021. Forum Verlag Godesberg, 2022, p. 325–338.
 • Sakalauskas G. Lithuania // Dünkel F., Harrendorf S., & D. van Zyl Smit (Eds.). The Impact of Covid-19 on Prison Conditions and Penal Policy. Routledge, 2022, p. 337–347.
 • Sakalauskas G., Kalpokas V., Buzaitytė-Kašalynienė J., Švedaitė-Sakalauskė B. Latentinės nepilnamečių delinkvencijos apraiškų ir tendencijų Lietuvoje tarptautinis palyginimas // Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika (STEPP), 2022, Nr. 24, p. 101–117.
 • Sakalauskas G. Die Umsetzung der EU-Richtlinie 2016/800 in Litauen // Zeitschrift für Jugendkriminalrecht und Jugendhilfe (ZJJ), 2022, 1, p. 10–15.

2021 m. 

 • Sakalauskas G., Kalpokas V., Buzaitytė-Kašalynienė J., Švedaitė-Sakalauskė B. Registruotos nepilnamečių delinkvencijos apraiškų ir tendencijų Lietuvoje tarptautinis palyginimas // Kriminologijos studijos, 2021, Nr. 9, p. 173–198.
 • Sakalauskas G. Non-custodial sanctions and measures in Lithuania: a large bouquet with a questionable purpose and unclear effectiveness // Promoting non-discriminatory alternatives to imprisonment across Europe. Non-custodial sanctions and measures in the member states of the European Union, 2021, – 15 p. Coimbra: Instituto Jurídico Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Colégio da Trindade. Prieiga per internetą: https://prialteur.pt/application/files/8116/4665/0658/Lithuania.pdf

2020 m.

 • Dünkel F., Geng B., Passow D., Sakalauskas G. Neuromokslų išvados apie smegenų brendimą – argumentai išskirtinei jaunimo baudžiamajai atsakomybei // Kriminologijos studijos, 2020, Nr. 8, p. 84–106.
 • Sakalauskas G. Wie überwindet man den Totalitarismus im Strafvollzug? // Drenkhahn K., Geng B., Grzywa-Holten J., Harrendorf S., Morgenstern C., Pruin I. Kriminologie und Kriminalpolitik im Dienste der Menschenwürde. Festschrift für Frieder Dünkel zum 70. Geburtstag. Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg, 2020, p. 909–926.
 • Sakalauskas G., Jarutienė L., Kalpokas V., Vaičiūnienė R. Kalinimo sąlygos ir kalinių socialinės integracijos prielaidos. Vilnius: Lietuvos teisės institutas, 2020.

2019 m.

 • Sakalauskas G. Criminal policy and imprisonment. The case of Lithuania: open prisons, prison leave and release on parole // Van Kempen P. H. P. H. M. C., Jendly M. (eds.) Overuse in the Criminal Justice System. Cambridge, Antwerp, Chicago: Intersentia, 2019, p. 229–249.
 • Sakalauskas G. Pedofilija kaip liga ir kaip paskata nusikalsti // Teisė, 2019, t. 111, p. 23–44.
 • Sakalauskas G. Prisoner resettlement in Lithuania – Between Soviet tradition and challenges of modern society // Dünkel F., Pruin I., Storgaard A., Weber J. (ed.). Prisoner Resettlement in Europe. Routledge Frontiers of Criminal Justice. Routledge, 2019, p. 219–239.

2018 m.

 • Sakalauskas G. Nepilnamečių nusikalstamumo baimę kursto išgalvoti mitai // Spectrum, 2018, Nr. 2 (28), p. 46–51.

2017 m.

 • Sakalauskas G. Kodėl kriminologija? // Teisė, 2017, t. 105, p. 37–53.
 • Sakalauskas G. (Re)socializaciją skatinantis įkalinimas? // Bausmių taikymo ir vykdymo tarptautinis palyginimas, tendencijos ir perspektyvos Lietuvoje (moksl. red. Gintautas Sakalauskas). Vilnius: Lietuvos teisės institutas, 2017, p. 159–180.
 • Dünkel F., Sakalauskas G. Įkalinimo praktikos Europos šalyse palyginimas // Bausmių taikymo ir vykdymo tarptautinis palyginimas, tendencijos ir perspektyvos Lietuvoje (moksl. red. Gintautas Sakalauskas). Vilnius: Lietuvos teisės institutas, 2017, p. 91–116.
 • Sakalauskas G., Dünkel F. Kriminalpolitik und Sanktionspraxis in Litauen im europäischen Vergleich // Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform, 2017, 100. Jahrgang, Heft 2, p. 103–122.
 • Sakalauskas G. Elektronische Überwachung in weiteren europäischen Ländern: Litauen // Dünkel F., Thiele C., Treig J. (Hrsg.). Elektronische Überwachung von Straffälligen im europäischen Vergleich – Bestandsaufnahme und Perspektiven. Schriften zum Strafvollzug, Jugendstrafrecht und zur Kriminologie. Vol. 63. Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg, 2017, p. 389–400.

2016 m.

 • Sakalauskas G. Šiuolaikinės baudžiamosios politikos Lietuvoje bruožai ir padariniai // Ketvirtis amžiaus tiriant ir reformuojant Lietuvos teisinę sistemą (moksl. red. P. Ragauskas, J. Paužaitė-Kulvinskienė). Vilnius: Lietuvos teisės institutas, Akademinė leidyba, 2016, p. 205–247.
 • Sakalauskas G. Nusikaltimų prevencijos programų Lietuvoje nuostatos: tarp absurdo ir kokybės // Kriminologijos studijos, 2016, Nr. 4, p. 72–97.

2015 m.

 • Sakalauskas G., Jarutienė L. Probacijos veiksmingumo vertinimas. Lietuvos teisės instituto mokslo tyrimai. Vilnius: Lietuvos teisės institutas, 2015.
 • Sakalauskas G. Kindertageszentrum im litauischen Dorf als Augenblick der Theorie, der Praxis und der Beziehung // Schneider J., Sehm-Schurig (Hg.). Vom Sinn für den Augenblick. Erzählungen und Betrachtungen für Harald Wagner zur Emeritierung 2015. Münster: LIT-Verlag, 2015, p. 191–199.
 • Sakalauskas G. Kalinimo sąlygos ir kalinių resocializacijos prielaidos // Teisės problemos, 2015, Nr. 2, p. 5–53.
 • Sakalauskas G. Strafvollzug in Litauen: Blick zurück oder nach vorne? // Neue Kriminalpolitik, 2015, Nr. 27 (2), p. 190–201.
 • Bikelis S., Sakalauskas G. Lithuania // Dünkel F., Grzywa-Holten J., Horsfield P. (eds.): Restorative Justice and Mediation in Penal Matters. Schriften zum Strafvollzug, Jugendstrafrecht und zur Kriminologie. Vol. 50/1. Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg, 2015, p. 477–500.
 • Sakalauskas G. Kalinių ir darbuotojų santykių įkalinimo įstaigose svarba nuteistųjų integracijai ir įstaigoje vyraujančiai atmosferai // Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika (STEPP), 2015, Nr. 10, p. 52–67.

2014 m.

 • Sakalauskas G. Ką liudija didėjantis baudžiamasis represyvumas Lietuvoje? // Kriminologijos studijos, 2014, Nr. 2, p. 95–136.
 • Sakalauskas G. Ar prasminga probacijos tarnybų darbą vertinti pagal probuojamųjų recidyvą? // Teisės problemos, 2014, Nr. 4 (86), p. 5–28.
 • Sakalauskas G. Lithuania // Drenkhahn K., Dudeck M. , Dünkel F. (Eds.) Long-Term Imprisonment and Human Rights (Routledge Frontiers of Criminal Justice). Routledge, 2014, p. 198–217.
 • Sakalauskas G. Globalizacijos įtaka laisvės atėmimo bausmės vykdymui // Globalizacijos iššūkiai baudžiamajai justicijai (vyr. moksl. red. Gintaras Švedas). Vilnius: Registrų centras, 2014, p. 123–140.

2013 m.

 • Sakalauskas G. Įkalinimo atvėrimas: prielaidos ir galimybės Lietuvoje // Teisė, 2013, t. 89, p. 37–54.
 • Sakalauskas G. Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumų prasmė // Teisės problemos, 2013, Nr. 3 (81), p. 5–55.
 • Sakalauskas G. Lygtinis paleidimas iš įkalinimo įstaigų įsigaliojus Probacijos įstatymui: teorija ir praktika // Teisės problemos, 2013, Nr. 4 (82), p. 5–39.

2012 m.

 • Sakalauskas G., Bikelis S., Kalpokas V. Pocienė A. Baudžiamoji politika Lietuvoje: tendencijos ir lyginamieji aspektai. Teisės instituto mokslo tyrimai. t. 8. Vilnius: Teisės institutas, 2012.
 • Sakalauskas G., Čepas A., Nikartas S., Ūselė L. Savanorystė probacijos sistemoje: prielaidos ir galimybės. Teisės instituto mokslo tyrimai. t. 9. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012.
 • Sakalauskas G., Kalpokas V. Nuteistųjų ir grįžusiųjų iš įkalinimo įstaigų integracijos modelis. Teisės instituto mokslo tyrimai. t. 10. Vilnius: Eugrimas, 2012.
 • Sakalauskas G. Ar reikalingas Lietuvai probacijos įstatymas? // Nepriklausomos Lietuvos teisė: praeitis, dabartis ir ateitis. Liber Amicorum profesoriui Jonui Prapiesčiui (vyr. moksl. red. Gintaras Švedas). Vilnius: Vilniaus universiteto Teisės fakultetas, 2012, p. 532–548.

2011 m.

 • Sakalauskas G., Dobrynina M., Justickaja S. [et al]. Registruotas ir latentinis nusikalstamumas Lietuvoje: tendencijos, lyginamieji aspektai ir aplinkos veiksniai. Teisės instituto mokslo tyrimai. t. 7. Vilnius: Eugrimas, 2011.
 • Sakalauskas G. Minimalios baudžiamosios atsakomybės amžiaus ribos dilema // Lietuvos Respublikos baudžiamajam kodeksui – 10 metų (vyr. moksl. red. Gintaras Švedas). Vilnius: Vilniaus universiteto Teisės fakultetas, Registrų centras, 2011, p. 215–234.
 • Dobryninas A., Sakalauskas G. Country survey: Criminology, crime and criminal justice in Lithuania // European Journal of Criminology, September 2011, Nr. 8 (5), p. 421–434.

2010 m.

 • Sakalauskas G. Lithuania // Dünkel F., Grzywa J., Horsfield Ph. Pruin I. (Eds.) in collaboration with Gensing A., Burman M., O’Mahony D. Juvenile Justice Systems in Europe. Current Situation and Reform Developments. Schriften zum Strafvollzug, Jugendstrafrecht und zur Kriminologie. Band 36/1–4. Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg, 2010, p. 871–909.
 • Sakalauskas G. Strafrecht. Strafvollzugsrecht // Galginaitis J., Himmelreich A., Vrubliauskaitė R. (Hrsg.) Einführung in das litauische Recht. Berlin: Berliner Wissenschaftsverlag, 2010, p. 270–275, 281–286.
 • Sakalauskas G. Litauen // Dünkel F., Lappi-Sepälä T., Morgenstern Ch., van Zyl Smit D. (Hrsg.). Kriminalität, Kriminalpolitik, strafrechtliche Sanktionspraxis und Gefangenenraten im europäischen Vergleich. Schriften zum Strafvollzug, Jugendstrafrecht und zur Kriminologie. Band 37/2. Mönchengladbach, 2010, S. 561–620.
 • Sakalauskas G. Įkalinimo tikslų labirintuose // Bausmių vykdymo sistemos teisinis reguliavimas ir perspektyvos Lietuvos Respublikoje (vyr. moksl. red. Gintaras Švedas). Vilnius: Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, 2010, p. 133–153.
 • Čepas A., Sakalauskas G. Lithuania // Newman R. G. (gen. ed.), Aebi M. F., Jaquier V. (vol. ed.). Crime and punishment around the world. Europe. Volume 4. Santa Barbara: ABC-CLIO, 2010, p. 197–207.
 • Sakalauskas G. Verfassungsrechtliche Aspekte des Strafvollzuges // Šileikis E. (Hrsg.). Verfassungsentwicklung in Litauen und Polen im Kontext der Europäisierung. Vilnius: Lietuvos mokslo periodikos asociacija, 2010, p. 136–144.

2009 m.

 • Sakalauskas G., Švedaitė-Sakalauskė B. Recht auf Sozialarbeit in Litauen? // Oxenknecht-Witzsch R., Ernst R., Horlbeck M.-L. (Hrsg.). Soziale Arbeit und Soziales Recht. Dokumentation des Dies academicus am 19./20. Juni 2008 an der Fachhochschule Köln zu Ehren von Helga Oberloskamp. Luchterhand Verlag (Wolterskluwer). Köln, 2009, p. 283–292.
 • Abramavičius A., Aliukonienė R., Baranskaitė A., Bieliūnas E., Drakšienė A., Fedosiuk O., Ivoška G., Nocius J., Mickevičius D., Michailovič I., Mockevičius R., Prapiestis J., Sakalauskas G., Sinkevičius E., Stasiulis D., Švedas G., Valatkevičius D. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso komentaras. II tomas. Specialioji dalis (99-212 straipsniai). Vilnius: Teisinės informacijos centras, 2009.
 • Sakalauskas G. Minimalaus baudžiamosios atsakomybės amžiaus problema: lyginamieji teisiniai ir kriminologiniai aspektai // Teisės problemos, 2009, Nr. 2, p. 81–103.
 • Čepas A., Sakalauskas G. Ar prasminga arešto bausmė? // Teisės problemos, 2009, Nr. 4, p. 5–30.
 • Sakalauskas G. Nusikalstamumo sampratos dilema // STEPP, 2009, Nr. 5, p. 123–132.

2008 m.

 • Sakalauskas G. Tarpdalykinės kriminologijos studijos: patirtis ir perspektyvos // Teisės problemos, 2008, Nr. 1, p. 77–91.
 • Sakalauskas G. Knygos „Bausmės individualizavimo teisinės problemos“ pristatymas // Teisės problemos, 2008, Nr. 2, p. 101–105.
 • Dobryninas A., Sakalauskas G., Žilinskienė L. Kriminologijos teorijos. Vadovėlis. Vilnius: Eugrimas, 2008.
 • Nikartas S., Mališauskaitė-Simanaitienė S., Sakalauskas G. Įkalinimo įstaigų privatizavimas: užsienio šalių patirtis ir perspektyvos Lietuvoje // Teisės problemos, 2008, Nr. 3, p. 51–82.
 • Bikelis S., Sakalauskas G. Laisvės atėmimu iki gyvos galvos nuteistų asmenų lygtinis paleidimas: tarptautiniai standartai, užsienio šalių patirtis ir pasiūlymai Lietuvai // Teisės problemos, 2008, Nr. 4, p. 23–66.

2007 m.

 • Sakalauskas G., Ūselė L. Smurto prieš vaikus draudimo socialiniai ir teisiniai aspektai // Teisės problemos, 2007, Nr. 2, p. 7–54.
 • Sakalauskas G. Tarptautiniai standartai nepilnamečių justicijoje // Nepilnamečių justicija Lietuvoje: teorija ir praktika. Metodinis leidinys. Vilnius: Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras, Jungtinių Tautų Vystymo Programa, 2007, p. 11–35.
 • Sakalauskas G. Įvadas į empirinę kriminologiją. Metodinė priemonė. Vilnius: Eugrimas, 2007.
 • Aleknevičienė J., Bulotaitė L., Dobryninas A., Gailienė D., Gavėnaitė A., Sakalauskas G., Vileikienė E. Socialinės deviacijų problemos (sudarytoja Jolanta Aleknevičienė). Vadovėlis. Vilnius: Eugrimas, 2007.
 • Sakalauskas G. Įkalinimas Lietuvoje: praktika ir prasmė // Sociologija. Mintis ir veiksmas, 2007, Nr. 2, p. 122–133.
 • Sakalauskas G. Žalos už nusikalstamas veikas atlyginimas Lietuvoje: situacija ir perspektyvos // Bausmė ir socialinis teisingumas. Vilnius: Lygtinai išleistų asmenų priežiūros organizacija, 2007, p. 21–25.

2006 m.

 • Sakalauskas G. Socialinės ir ekonominės naujų laisvės atėmimo bausmės atlikimo formų taikymo prielaidos Lietuvoje // Teisės problemos, 2006, Nr. 4, p. 5–49.
 • Sakalauskas G. Strafvollzug in Litauen. Kriminalpolitische Hintergründe, rechtliche Regelungen, Reformen, Praxis und Perspektiven. Schriften zum Strafvollzug, Jugendstrafrecht und zur Kriminologie. Band 24. Mönchengladbach, 2006.

2005 m.

 • Sakalauskas G., Zolondek J. Allgemeine Aspekte des Strafvollzugsrechts in Litauen unter Berücksichtigung der Berichte des CPT und der Rechtsprechung des EGMR  // Zeitschrift für Strafvollzug und Straffälligenhilfe, 2005, Nr. 3, p. 151–157.
 • Dapšys A., Sakalauskas G. Smurtą patyrusių vaikų reabilitacijos teisiniai aspektai. Vilnius: Teisės institutas, 2005.
 • Sakalauskas G. Asmenų, kuriems apribota laisvė, teisės // Žmogaus teisės Lietuvoje (autorių grupės vadovas A. Čepas). Vilnius, 2005, p. 266–289.
 • Dünkel F., Gebauer D., Geng B., Kestermann C., Sakalauskas G. Young migrants and members of ethnic minorities as victims and offenders of violent crimes: an international comparative survey in the region of the Baltic Sea // Queloz N. et al. (eds.). Youth Crime and Juvenile Justice. The challenge of migration and ethnic diversity. Bern: Staempfli, 2005, p. 185–220.

2004 m.

 • Sakalauskas G. Der Strafvollzug und seine rechtliche und institutionelle Reform in Litauen // Jahrbuch für Ostrecht, 2004, 2, p. 389–409.

2003 m.

 • Sakalauskas G. Jugendkriminalität und Jugendstrafrechtsreform in Litauen // DVJJ (Hrsg.). Jugend, Gesellschaft und Recht im neuen Jahrtausend. Blick zurück und nach vorn. Dokumentation des 25. Deutschen Jugendgerichtstages vom 28. September bis 2. Oktober 2001 in Marburg, 2003, p. 491–497.

2002 m.

 • Sakalauskas G. Nepilnamečių kriminalinės justicijos reforma ir teisinė bazė. Pranešimas tarptautinėje konferencijoje „Nepilnamečių justicijos reforma Baltijos šalyse“ 2002 m. birželio 6 d. Lietuvos Respublikos Seime // Žmogaus teisių žinios, 2002, Nr. 8, p. 6–7.

2001 m.

 • Dünkel F., Sakalauskas G. Jugendstrafrecht und Jugendstrafrechtsreform in Litauen // DVJJ-Journal, 2001, Nr. 1 (171), p. 72–80.
 • Mališauskaitė S., Sakalauskas G. Probacijos modelio sukūrimas ir įgyvendinimas Lietuvoje // Kryžkelė, 2001, p. 24–27.
 • Sakalauskas G. Žiniasklaida ir vaikų apsaugos nuo žalingo jos poveikio problemos // Konferencijos „Karta pavojuje. Vaiko teisės ir valstybinė vaikų kultūros ugdymo programa“, vykusios 2001 06 01 Lietuvos Respublikos Seime, medžiaga. Vilnius, 2001, p. 15–24.
 • Sakalauskas G. Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumų, numatytų naujajame Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse, įgyvendinimo problemos // Teisė, 2001, t. 41, p. 148–161.
 • Gečėnienė S., Jatkevičius A., Michailovič I., Sakalauskas G. Vaikų ir jaunimo baudžiamoji atsakomybė: užsienio šalių patirtis (Vokietija, Austrija, Olandija, Lenkija, Rusija, Estija). Vilnius, 2001.
 • Sakalauskas G. Vaikų ir jaunimo nusikalstamumas // 2001 m. Pranešimas apie žmogaus socialinę raidą Lietuvoje. Vilnius: Jungtinių Tautų Vystymo Programa, Socialinės politikos grupė, 2001, p. 77–87.
 • Sakalauskas G. Vaikų ir jaunimo teisių apsauga Lietuvoje // 2001 m. Pranešimas apie žmogaus socialinę raidą Lietuvoje. Vilnius: Jungtinių Tautų Vystymo Programa, Socialinės politikos grupė, 2001, p. 89–94.
 • Sakalauskas G. Nepilnamečių kriminalinės justicijos reforma Lietuvoje // Nepilnamečių kriminalinė justicija. Kvalifikacijos kėlimo kursų paskaitų medžiaga. Vilnius: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Jungtinių tautų vystymo programa, 2001, p. 134–140.
 • Sakalauskas G. Jaunimo baudžiamoji atsakomybė užsienio šalyse // Nepilnamečių kriminalinė justicija. Kvalifikacijos kėlimo kursų paskaitų medžiaga. Vilnius: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Jungtinių tautų vystymo programa, 2001, p. 161–195.
 • Sakalauskas G. Tarptautiniai dokumentai, reglamentuojantys vaikų ir jaunimo baudžiamąją atsakomybę // Nepilnamečių kriminalinė justicija. Kvalifikacijos kėlimo kursų paskaitų medžiaga. Vilnius: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Jungtinių tautų vystymo programa, 2001, p. 218–228.

2000 m.

 • Sakalauskas G. Legal reform in Lithuania in the area of the rights of children and youth // Juvenile justice reform and alternatives to imprisonment for minors in the Baltic states. A multidisciplinary seminar. Report. BICE, Paris, 2000, p. 40–41.
 • Sakalauskas G. Vaikų nusikalstamumas // Mokykla, 2000, Nr. 3 (646), p. 8–14.
 • Sakalauskas G. Asociali šeima. Kokia ji? // Dialogas, 2000, Nr. 14 (415).
 • Sakalauskas G. Vaiko teisių apsauga Lietuvoje. Vilnius: Europos tarybos Vaiko teisių centras, 2000.
 • Sakalauskas G. Teisinė atsakomybė už seksualinę prievartą prieš vaikus ir jų seksualinį išnaudojimą Lietuvoje // Vaikas tarp prievartos ir išnaudojimo. Vilnius: SADM, 2000, p. 35–57.
 • Gečėnienė S., Gruževskis B., Čėsnaitė B., Kalpokas V., Michailovič I., Mikalauskaitė A., Sakalauskas G., Šliužienė J., Švedas A. A., Vaicekauskaitė L., Veličkienė D. Vaikų ir jaunimo neužimtumo ir nusikaltimų prevencija. Vilnius: Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras, Teisės institutas, 2000.

1999 m.

 • Sakalauskas G. Vaiko teisės baudžiamojoje teisėje ir jų apsaugos problemos // Konferencijos „Žmogaus teisių problema baudžiamojoje teisėje“, vykusioje 1999 01 16 Kauno miesto savivaldybėje, medžiaga. Kaunas, 1999, p. 21–28.
 • Sakalauskas G. Laisvės atėmimo bausmės kriminologiniai aspektai ir alternatyvos // Konferencijos „Vaiko teisių apsaugos garantijos Baltijos šalių teisinėse sistemose: nepilnamečių justicija, vaikai konflikte su įstatymu, alternatyvos įkalinimui“, vykusios 1999 03 25–26 Lietuvos Respublikos Vyriausybės rūmuose, medžiaga. Vilnius, 2001, p. 33–41.
 • Sakalauskas G. Kriminologiniai ir baudžiamieji teisiniai vaiko prievartos aspektai // Socialinis ugdymas, 1999, Nr. 2, p. 29–33. Pranešimo konferencijoje „Prievarta ir vaikas“, vykusioje 1999 03 22 Vilniaus miesto savivaldybės Baltojoje salėje, pagrindu.
 • Sakalauskas G. Nepilnamečių kriminalinės justicijos reforma Lietuvoje // Konferencijos „Visuomenės, savivaldybių ir teisėsaugos institucijų bendradarbiavimas nusikalstamumo prevencijos srityje“, vykusios 1999 04 15 Vilniaus miesto savivaldybėje medžiaga. Vilnius: „Stabdyk nusikalstamumą“, Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras, 1999, p. 17–24.
 • Sakalauskas G. Kriminologiniai laisvės atėmimo bausmės aspektai // Teisė, 2000, t. 35, p. 80–90. Pranešimo, skaityto 1999 09 30–10 01 vykusioje Vilniaus universiteto Teisės fakulteto, Teisingumo ir vidaus reikalų ministerijų, UNESCO ir Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centro organizuotoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Baudžiamieji įstatymai: dabartis ir perspektyvos“, pagrindu.
 • Sakalauskas G. Nusikalstamumas Lietuvoje // 1999 m. pranešimas apie žmogaus socialinę raidą Lietuvoje. Vilnius: Jungtinių Tautų Vystymo Programa, Socialinės politikos grupė, 1999, p. 139–153.

1998 m.

 • Beinoravičius D., Greičius M., Jatkevičius A., Malaškevičienė T., Michailovič I., Piliavecas A., Sakalauskas G. Nepilnamečių justicija Lietuvoje. Situacijos analizė, išvados ir pasiūlymai. Vilnius: Teisės institutas, Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras, 1998.
 • Sakalauskas G. Sutaikinimo institutas Vokietijos jaunimo baudžiamojoje teisėje // Teisės problemos, 1998, Nr. 1, p. 71–80.
 • Sakalauskas G. Judėjimo „Stabdyk nusikalstamumą“ teisinis statusas // Judėjimo „Stabdyk nusikalstamumą“ uždaviniai užtikrinant visuomenės saugumą. Respublikinės konferencijos medžiaga. Vilnius, 1998, p. 17–31.
 • Sakalauskas G. Jaunuomenės nusikaltimų priežastys // Švietimo naujovės, 1998, Nr. 7, p. 13–16.
 • Dapšys A., Piliavecas A., Sakalauskas G. Vaikų teisės ir jų apsaugos (garantijų) sistema Lietuvoje. Konferencijos, vykusios 1998 05 29–30 LR Seime „Vaiko teisių apsaugos garantijos Baltijos šalių teisinėse sistemose: situacija, problemos ir sprendimo perspektyvos“ medžiaga. Vilnius, 1998, p. 55–74.
 • Čepas A., Ragauskas P., Sakalauskas G. Visuomenės ir valstybės bendradarbiavimas stabdant nusikalstamumą. Užsienio valstybių praktikos apžvalga. Vilnius: Judėjimas „Stabdyk nusikalstamumą“, 1998.
 • Sakalauskas G. Vaiko teisės: tarp socialinės etikos, teisės ir gyvenimo realybės // Švietimo naujovės, 1998, Nr. 12, p. 24–26.
 • Sakalauskas G. Bausmė, kuri paveiktų žmogaus širdį // Kryžkelė, 1998, Nr. 2, p. 12–15.
 • Sakalauskas G. Bausmės vykdymo atidėjimas jaunuoliams Vokietijoje // Kryžkelė, 1998, Nr. 2, p. 32.
 • Augustaitis A., Ignotas M., Jatkevičius A., Pranevičius A., Sakalauskas G., Vadoklis V., Valeckaitė V., Veličko D. Nepilnamečių kriminalinės justicijos reformos koncepcija. Vilnius, 1998.

1996 m.

 • Sakalauskas G. Wie lebt man im Zentrum Europas? // Agogik, 1996, Nr. 4, p. 9–14.