B. v. t. problemos TF (Teisė MAN)

 

Bausmių vykdymo teisės problemų paskaitų Teisė MAN studijų programoje 2004 m. pavasario semestre tvarkaraštis ir temos (įvadinė paskaita, seminarai ir egzaminasgyvai, kitos paskaitos ir tarpinis atsiskaitymasnuotoliu per Teams):

kovo 29 d. (penktadienis) 19.00-20.30 val. 601 a.: Įvadas.

balandžio 9 d. (antradienis) 17.00-20.30 val.: Teisinė bausmių vykdymo sistema Lietuvoje: teisės aktai ir institucijos.

balandžio 15 d. (pirmadienis) 17.00-20.30 val.: Bausmių vykdymo teisės principai, jų turinys ir reikšmė. Tarptautiniai bausmių vykdymo standartai ir jų įtaka nacionalinei bausmių vykdymo sistemai.

balandžio 25 d. (ketvirtadienis) 17.00-20.00 val. 601 a.: seminaras.

gegužės 6 d. (pirmadienis) 17.00-20.30 val.: Bausmių vykdymo tikslai, nuteistųjų integracijos prielaidos ir galimybės. Koliokviumo užduoties aptarimas.

gegužės 10 d. (penktadienis) 18.00-19.30 val.: Tarpinis atsiskaitymas (koliokviumas). 

gegužės 14 d. (antradienis) 17.00-20.30 val.: Baudos bausmės, viešųjų darbų ir laisvės apribojimo bausmių vykdymo tvarka ir sąlygos. Arešto bausmės vykdymo tvarka ir sąlygos. Bausmės vykdymo atidėjimas ir probacija.

gegužės 20 d. (pirmadienis) 17.00-20.30 val.: Terminuoto laisvės atėmimo  vykdymo tvarka ir sąlygos. Darbas ir atlyginimas už darbą. Kalinimo atvėrimas kaip sėkmingos socialinės integracijos prielaida. Drausminių nuobaudų sistema ir jų taikymo praktika. Lygtinis paleidimas iš įkalinimo įstaigų ir probacija.

gegužės 30 d. (ketvirtadienis) 17.00-20.00 val. 601 a.: seminaras.

birželio 7 d. (penktadienis) 18.00-19.30 val.: Egzaminas 601 a.