Kriminologijos seminarai FsF

 

Kriminologijos seminaruose pristatomi ir analizuojami straipsniai (juos prieš seminarą būtina būti perskaičius visiems!):

Kriminologijos seminarai (straipsnių pristatymui)

1 grupė:

2019-09-23: Čepas A., Dobryninas A., Valickas G. Nužudymai Lietuvoje: teisiniai, sociologiniai ir psichologiniai aspektai // Teisės problemos, 2013, Nr. 1, p. 5–42; Ruggiero V. Galingųjų nusikaltimai: tarpdalykinis atvejis antikriminologijai // Teisės problemos, 2010, Nr. 1 (67), p. 6–25.

2019-10-07: Sakalauskas G. Pedofilija kaip liga ir kaip paskata nusikalsti // Teisė, 2019, t. 111, p. 23–44; Liesis M. Lytinių nusikaltimų prieš vaikus prevencinės priemonės // Teisės problemos, 2010, Nr. 1, p. 67–94.

2019-10-21: Gavėnaitė A. Delinkvencijos raiška neformaliose jaunimo grupėse // Sociologija. Mintis ir veiksmas, 2003, Nr. 2, p. 103–118; Visockas E. Pasitikėjimas teisėsaugos institucijomis Lietuvoje // Teisės problemos, 2016, Nr. 2 (92), p. 88–116.

2019-11-04: Lankauskas M. Narkotikų kontrolės politika ir teisinių režimų ypatumai Europoje ir Lietuvoje // Teisės problemos, 2013, Nr. 2 (80), p. 81–117; Pocienė A., Dobrynina M. Socialinis demografinis nuteistųjų už nusikalstamas veikas, susijusias su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis portretas // Teisės problemos, 2010, Nr. 2 (68), p. 5–40.

2019-11-18: Dobrynina M. Nusikaltimų baimės konstravimas žiniasklaidoje // Teisės problemos, 2008, Nr. 3 (61), p. 83–111; Palidauskaitė J. Korupcijos sklaidos formos Lietuvoje: tarp sovietinio palikimo ir rinkos padiktuoto pragmatizmo // Viešoji politika ir administravimas, 2006, Nr. 18, p. 57–72.

2019-12-02: Petkevičiūtė R. Įkalinti vyriškumai Lietuvos nuteistųjų subkultūroje ir Lenkijos nuteistųjų podkultūroje // Kultūra ir visuomenė, 2010, Nr. 1 (2), p. 147–170; Michailovič I. Moterų nusikalstamo elgesio problematika // Teisė, 2014, Nr. 93, p. 82–94.

2019-12-16: Dünkel F., Sakalauskas G. Įkalinimo praktikos Europos šalyse palyginimas // Bausmių taikymo ir vykdymo tarptautinis palyginimas, tendencijos ir perspektyvos Lietuvoje (moksl. red. Gintautas Sakalauskas). Vilnius: Lietuvos teisės institutas, 2017, p. 91–116; Čepas A., Sakalauskas G. Ar prasminga arešto bausmė? // Teisės problemos, 2009, Nr. 4 (66), p. 5–30.

2 grupė:

2019-09-30: Dobrynina M. Kriminologinio žinojimo konstravimas: valdžios vaidmuo // Teisės problemos, 2009, Nr. 4 (66), p. 109–125; Čepas A., Dobryninas A., Valickas G. Nužudymai Lietuvoje: teisiniai, sociologiniai ir psichologiniai aspektai // Teisės problemos, 2013, Nr. 1, p. 5–42.

2019-10-14: Gavėnaitė A. Delinkvencijos raiška neformaliose jaunimo grupėse // Sociologija. Mintis ir veiksmas, 2003, Nr. 2, p. 103–118; Giedrytė-Mačiulienė R., Venckevičienė J. Atkuriamojo teisingumo priemonių taikymas mokyklose // Teisės problemos, 2015, Nr. 2, p. 70–96.

2019-10-28: Liesis M. Lytinių nusikaltimų prieš vaikus prevencinės priemonės // Teisės problemos, 2010, Nr. 1, p. 67–94; Kalpokas V. Nusikaltimai elektroninėje erdvėje: kriminologinės sampratos dilemos // Teisės problemos, 2009, Nr. 1 (63), p. 75–87.

2019-11-11: Michailovič I. Moterų nusikalstamo elgesio problematika // Teisė, 2014, Nr. 93, p. 82–94; Michailovič I. Kai kurie smurto artimoje aplinkoje aspektai kultūrinės lyties požiūriu // Kriminologijos studijos, 2014, Nr. 2, p. 155–172.

2019-11-25: Kury H., Brandenstein M. „Naujo poreikio bausti“ klausimu – ar griežtesnės bausmės yra veiksminga nusikalstamumo prevencijos priemonė? // Teisės problemos, 2009, Nr. 2 (64), p. 5–61; Čepas A., Sakalauskas G. Ar prasminga arešto bausmė? // Teisės problemos, 2009, Nr. 4 (66), p. 5–30.

2019-12-09: Dünkel F., Sakalauskas G. Įkalinimo praktikos Europos šalyse palyginimas // Bausmių taikymo ir vykdymo tarptautinis palyginimas, tendencijos ir perspektyvos Lietuvoje (moksl. red. Gintautas Sakalauskas). Vilnius: Lietuvos teisės institutas, 2017, p. 91–116; Lankauskas M. Korupcijos raiška ir neskaidrumas Lietuvos žiniasklaidoje // Teisės problemos, 2018, Nr. 2 (96), p. 21–43.