Kriminologija TF

 

Kriminologinė literatūra lietuvių kalba (atnaujinta 2019-02-04)

 

Dieninių studijų kriminologijos egzamino 2019-05-31 rezultatai:

Koliokviumo vidurkis – 8,7.

Egzamino vidurkis – 7,1.

Galutinio įvertinimo vidurkis – 7,5. „Puikiai (10)“ buvo įvertinti/-os – 18, „labai gerai (9)“ – 24.

Egzamino neišlaikė 8 studentai/-tės iš 159 laikiusių. Neatvyko – 3.

Su savo atsakymų vertinimais bus galima susipažinti nuo birželio 12 d. (trečiadienio) Baudžiamosios justicijos katedroje (411 kab.).

 

Sesijinių studijų kriminologijos egzamino 2019-06-01 rezultatai:

Egzamino vidurkis – 5,7 Puikiai (10)“ buvo įvertinta 1 studentė, „labai gerai (9)“ – 1 studentas.

Egzamino neišlaikė 7 studentai/-tės iš 19 laikiusių.

Su savo atsakymų vertinimais bus galima susipažinti nuo birželio 12 d. (trečiadienio) Baudžiamosios justicijos katedroje (411 kab.).

 

2019 m. paskaitų kurso pavasario semestre skaidrės:

Svarbu!: paskaitų skaidrės yra tik pagalbinė priemonė paskaitoms, jos neatspindi viso paskaitos turinio. 

Kriminologijos paskaitos 2019 1 dalis (įkelta 2019-02-04, pakoreguota 02-12)

2016 m. nužudymų statistika ES (prie 1 dalies, 13 skaidrės): https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Intentional_homicides,_2016_(police-recorded_offences_per_100_000_inhabitants).png

Kriminologijos paskaitos 2019 2 dalis (įkelta 2019-02-19; atnaujinta 2019-03-27 – pakeistos 2 skaidrės ir įdėtos 2 naujos)

Kriminologijos paskaitos 2019 3 dalis (įkelta 2019-03-26)

Empirinių kriminologinių tyrimų metodologija 2014 (prie 3 dalies)

Kriminologijos paskaitos 2019 4 dalis (įkelta 2019-04-23)

Koliokviumo aptarimas 2019 04 23 (įkelta 2019-04-24)

Kriminologijos paskaitos 2019 5 dalis (įkelta 2019-05-21)

Kriminologijos paskaitos 2019 6 dalis (įkelta 2019-05-27) (paskutinė)

 

Klausimai-kriminologijos-kurso-egzaminui-sesijinėms studijoms 2019-06-01 (įkelta 2019-05-25)

Klausimai-kriminologijos-kurso-egzaminui dieninėms studijoms 2019-05-31 (įkelta 2019-05-28)

Ps. kaip ir minėjau per paskaitą, šie klausimai yra identiški 2018 m. buvusiems klausimams, papildyti tik vienu nauju šaltiniu apie korupciją.

 

 

Ankstesnių kursų medžiaga:

Koliokviumui:

a) Koliokviumo užduotis 2019 m.: 2019 04 10 (įkelta 2019-04-24)

b) Koliokviumui užduotys, buvusios 2012-2018 m. (įkelta 2018-04-11)

c)  Koliokviumo aptarimas 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 (įkelta 2018-04-11)

Egzaminui:

Klausimai-kriminologijos-kurso-egzaminui-2018-06-01 (buvę klausimai 2018 m., įkelta 2018-05-29)

Klausimai kriminologijos kurso egzaminui 2017 05 31 (buvę klausimai 2017 m. dieninių studijų studentų egzaminui, naujai įkelta 2018-05-16)

Klausimai kriminologijos kurso egzaminui 2017 06 17 (buvę klausimai 2017 m. sesijinių studijų studentų egzaminui, naujai įkelta 2018-05-16)

Buvę konkretūs klausimai 2015-2018 m. dieninių ir sesijinių studijų egzaminuose (naujai įkelta 2018-05-16):

Klausimai kriminologijos kurso egzaminui 2018 06 01

Klausimai kriminologijos kurso egzaminui 2018 05 16 išankstinė

Klausimai kriminologijos kurso egzaminui 2017 05 19 (išankstinė)

Klausimai kriminologijos kurso egzaminui 2017 05 31 konkretūs

Klausimai kriminologijos kurso egzaminui 2017 06 17 sesijiniai

Klausimai kriminologijos kurso egzaminui 2017 02 15

Klausimai kriminologijos kurso egzaminui 2016 05 21

Klausimai kriminologijos kurso egzaminui 2016 05 25

Klausimai kriminologijos kurso egzaminui 2015 05 25

Klausimai kriminologijos kurso egzaminui 2015 05 30