Dėstomi dalykai

 

Bausmių vykdymo problemos (resocializacijos aspektai) (paskaitos)

Bausmių vykdymo teisė (paskaitos dieninių studijų studentams ir Baudžiamosios justicijos magistrantams)

Kriminologija (paskaitos dieninių ir sesijinių studijų studentams)

Magistro seminarai (rašantiems darbus Baudžiamosios justicijos katedroje)

Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumai (paskaitos)

Studentų mokslinė draugija (SMD) (Baudžiamosios justicijos katedroje)