Darbas

 

1997.12.01–2018.12.31 – Lietuvos teisės institute  – specialistas, sektoriaus vadovas, skyriaus vedėjas, tyrinėtojas, vyresnysis mokslo darbuotojas, paskutinius 6 metus – Kriminologinių tyrimų skyriaus vyriausiasis mokslo darbuotojas.

1998.09.01–1999.01.01 – Valstybinėje jaunimo reikalų taryboje – jaunimo politikos specialistas.

1999.10.01–2002.05.31 – Vilniaus pedagoginiame universitete – Psichologijos ir pedagogikos fakulteto Socialinės pedagogikos katedros asistentas.

Nuo 2000.09.01 – Vilniaus universiteto Teisės fakultete – asistentas, lektorius, pastaruoju metu – docentas.

2007.03.01–2010.12.31 – Lietuvos teisės instituto leidžiamo mokslinio-praktinio žurnalo „Teisės problemos“ vyr. redaktorius.

Nuo 2015.01.01 – mokslo žurnalo „Kriminologijos studijos“ redkolegijos narys.

Nuo 2015.03.01 – mokslo žurnalo „Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego“ (Lenkija, Vroclavas) redkolegijos narys.

Nuo 2016.11.01 – asocijuotas Tarptautinio bausmių ir bausmių vykdymo fondo (angl. International Penal and Penitentiary Foundation (IPPF), pranc. Fondation internationale pénale et pénitentiaire (FIPP) narys.

2018.08.05-18 – kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje pagal LMT finansuotą projektą 09.3.3-LMT-K-712-07-0045 „Pedofilija kaip liga ir kaip paskata nusikalsti“ Greifsvaldo universitete (Vokietijoje). Po stažuotės parengtas mokslinis straipsnis: Sakalauskas G. Pedofilija kaip liga ir kaip paskata nusikalsti // Teisė, 2019, t. 111, p. 23–44. Prieiga per internetą: http://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/12817/11610

2019.07.15-28 – kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje pagal LMT finansuotą projektą 09.3.3-LMT-K-712-14-0118 „Įtariamųjų ir nuteistųjų stebėjimo elektroninėmis priemonėmis tikslai, veiksmingumas, problemos ir perspektyvos“ Greifsvaldo universitete (Vokietijoje).