Литва и литовцы в романе С. Р. Минцлова «Орлиный взлет»

 

Литва и литовцы в романе С. Р. Минцлова «Орлиный взлет»

Литва и литовцы в романе С. Р. Минцлова «Орлиный взлет». Literatūra. Mokslo darbai. 2011. 53 (2): Rusistica Vilnensis. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2011. ISSN 0258–0802. С. 7–16.

žr. Rusistica Vilnensis ♦ academia.edu ♦ Lituanistika

Сергей Минцлов Орлиный взлет Daina apie sakalą

Lietuva ir lietuviai S. R. Minclovo romane Erelio kilimas

Santrauka

Sergejus Minclovas (šaržas)Straipsnyje nagrinėjamas Senosios Lietuvos ir lietuvių vaizdavimas rusų rašytojo Sergejaus Minclovo (1870–1933) romane Erelio kilimas (Орлиный взлет; lietuviškas vertimas Daina apie Sakalą). Gyvenęs nuo 1922 metų Latvijoje Sergejus Minclovas savo kūrinyje, parašytame specialiai Vytauto Didžiojo literatūriniam konkursui, akcentavo Lietuvos egzotiškumą, savitą lietuvių gyvenimo būdą, pagoniškąjį tikėjimą, specifinę socialinę struktūrą. Tam panaudotos įprastos rusų kūriniams apie lietuvių senovę klišės ir tradiciškas Vytauto ir Jogailos, lietuvių ir lenkų priešpastatymas. Minclovo romanas turi aiškų konjunktūrinį būdą, lėmusį apologišką senovės lietuvių ir pagrindinio herojaus vaizdavimą. Akcentuota istorinė tematika Minclovo istoriniame nuotykių romane prieštarauja istorinės problematikos redukavimui.

Другие публикации о Сергее Минцлове ♦ Kitos publikacijos apie Sergejų Minclovą

♦ «Орлиный взлет» С. Р. Минцлова: литовский контекст. In «Радость ждет сокровенного слова…» Сборник научных статей в честь профессора Латвийского университета Людмилы Васильевны Спроге. Сост. и ред. Н. Шром (гл. ред.), Р. Курпниеце. Редкол. Н. Бабенко [et al.]. Латвийский университет, Издательство Латвийского университета = «Līksme gaida apslēpto vārdu…» Latvijas Universitātes profesorei Ludmilai Sproģei veltīts zinātnisko rakstu krājums. Krājuma sast. un red. N. Šroma (atb. red.), R. Kurpniece. Redkol. N. Babenko … [et al.] Rīga: Latvijas Universitāte, 2013, с. 144–150 (žr. academia.edu).


Sorry, you must be logged in to post a comment.