Sveiki ● Привет

 


Pavel Lavrinec
Tai Vilniaus universiteto Slavistikos katedros docento,  humanitarinių mokslų dr Pavelo Lavrineco tarnybinis tinklalapis.

Čia galima rasti mano publikacijų ir pranešimų konferencijose bei seminaruose sąrašus, dėstomų dalykų sandus ir literatūros sąrašus, kursinių ir baigiamųjų darbų temas.

To be continued… t. y. продолжение следует.

Служебная страница доцента Кафедры русской филологии Вильнюсского университета Павла Лавринца. Здесь можно найти списки моих публикаций и докладов на научных конференциях и семинарах, программы читаемых курсов и списки литературы к ним, темы курсовых и бакалаврских работ. А если чего пока не находится, то со временем найдется.

Pavel Lavrinec Lietuvos akademinėje elektroninėje bibliotekoje (eLABa)

Citavimas pagal Google Scholar

Straipsniai, recenzijos, apžvalgos Academia.edu

Darbai ResearchGate

ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-2385-4378


Sorry, you must be logged in to post a comment.