Matematiniai ekonominės analizės metodai

 

Baigiamojo egzamino užduotys 2021 06 16

Egzamino užduočių sprendimai

Matematiniai ekonominės analizės metodai

1 tema. Matricos. Taikymas input output modelio analizei

2 tema. Skirtuminės lygtys

3 tema. Diferencialinės lygtys

4 tema. Klasikiniai optimizavimo uzdaviniai

5 tema. Matematinio programavimo uzdavinys

6 tema. Daugiažingsniai optimalaus valdymo uždaviniai. Eulerio lygtis

7 tema. Dinaminis programavimas

8 tema. Tarplaikinės darbo paieškos modelis

Egzamino klausimai 2021 06 16

Netiesinis su kainomis

Tarpinio egzamino pazymiai

Input-output analizė: pavyzdys

Skirtuminių lygčių pavyzdžiai ir užduotys pratyboms

Paklausos-pasiūlos-kainų modelis (demand-supply-prices model: difference equation)

Samuelsono modelio demonstracine versija (Samuelson’s model example)

Konkuruojančios įmonės

Keletas iškiliojo programavimo uždavinių su atsakymais (examples of convex optimization)

Investicijų paskirstymo dinaminis uždavinys (example of dynamic distribution of investments among enterprises

 

Literatura