Matematiniai ekonominės analizės metodai

 

Matematiniai ekonominės analizės metodai

1 tema. Matricos. Taikymas input output modelio analizei

2 tema. Skirtuminės lygtys

3 tema. Diferencialinės lygtys

4 tema. Klasikiniai optimizavimo uzdaviniai

5 tema. Matematinio programavimo uzdavinys

6 tema. Daugiažingsniai optimalaus valdymo uždaviniai. Eulerio lygtis

7 tema. Dinaminis programavimas

8 tema. Tarplaikinės darbo paieškos modelis

Tarpinio atsiskaitymo klausimaii 2022

Galutinio atsiskaitymo klausimai 2022

2022 birželio 14 d. užduočių sprendimai

 

Netiesinis su kainomis

 

Input-output analizė: pavyzdys

Skirtuminių lygčių pavyzdžiai ir užduotys pratyboms

Paklausos-pasiūlos-kainų modelis (demand-supply-prices model: difference equation)

Samuelsono modelio demonstracine versija (Samuelson’s model example)

Konkuruojančios įmonės

Keletas iškiliojo programavimo uždavinių su atsakymais (examples of convex optimization)

Investicijų paskirstymo dinaminis uždavinys (example of dynamic distribution of investments among enterprises

 

Literatura