Socialinės apsaugos ekonomika

 

 EGZAMINO KLAUSIMAI 2022 01 19

2021 metų rudens semestro paskaitos VU Ekonomikos ir verslo administravimo fakultete.

00 Paskaitų planas

01 Socialinės apsaugos apibrėžimas ir sudėtinės dalys

02 Iš socialinės apsaugos istorijos

03 Teoriniai socialinio draudimo aspektai

Nuoroda į naudingą diskusiją apie socialinį draudimą

04 Pensijos. Teorinė dalis

05 Lietuvos socialinio draudimo pensijos

06 Kaupiamosios Lietuvos pensijos 

07 Ligos ir motinystės draudimai

08 Sveikatos draudimo finansavimas

09 Nedarbo draudimas

10 Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų draudimas

11 Universali socialinė parama

12 Skurdas ir socialinė parama skurstantiems

13 Globalios organizacijos, įtakojančios socialinę apsaugą

14 Europos Taryba ir Europos Sąjunga: įtaka socialinei apsaugai

 

Orientaciniai egzamino klausimai 2021/22 žiemos sesija

Tarpinio atsiskaitymo 2021 lapkričio 10 d. pažymiai

Tarpinio atsiskaitymo 2021-11-17 pažymiai