Žinučių srities „Kalbos istorija“ archyvas

Baltarusių kalbos žodynai

Domintis lietuvių leksikos istorija dažnai prisireikia baltarusių kalbos žodynų.

Galūninės darybos moterų pavardžių vartosenos duomenys

Neseniai paskelbta šiek tiek duomenų apie galūninės darybos moterų pavardžių vartoseną. Suprantama, būtų gerai turėti išsamesnių žinių iš visos Lietuvos ir žiūrėti šių pavardžių registravimo kasmet – tada jų raidą pavyktų nusakyti tiksliau. Kalbos istorijai labai svarbios ir šiame straipsnyje fiksuotos vertinamosios nuostatos ir pastabos (ypač civilinės metrikacijos skyrių darbuotojų).

Lietuviškos raidės komentaruose

Šaunu, kad atsirado istorinių tyrimų, skirtų lietuviškų raidžių vartosenai interneto komentaruose. Reikia tikėtis, kad jie bus plėtojami ir atliekami dažniau. Būtų labai įdomu panašiai patyrinėti ir Lietuvoje siunčiamų trumpųjų žinučių raidyną.

JK mokyklose populiarėja keltų kalbos

Local UK languages ‘taking off’

Papildyta senųjų lituanistinių raštų duomenų bazė

Naujai paskelbti (arba ankstesnėse žinutėse nepaminėti) šie tekstai:

Papildyta senųjų lituanistinių raštų duomenų bazė

Neseniai papildyta senųjų lituanistinių raštų duomenų bazė. Naujai įtraukti šie tekstai: Lozorius Zengštokas, Enchiridionas (1612), Jonas Jaknavičius, Ewangelie Polskie y Litewskie (1679, 1690, 1705), Jurgis Kasakauskis, Rožančius švenčiausios Marijos (1681).

XVI a. lenkų kalbos žodynas internete

Lietuvių kalbos ir raštijos istorijai studijuoti labai praverčia XVI amžiaus lenkų kalbos žodynas (Słownik polszczyzny XVI wieku, komitet redakcyjny: [t. 1-13:] Stanisław Bąk et al., [t. 14-16:] Maria Karpluk et al., Wrocław: Ossolineum, 1966-). Žodynu galima naudotis VUB (žr. katalogą; kol kas išleisti 32 tomai, apimantys žodžius iki Przodujący) arba internete teikiamu skenuotu variantu (kol kas iki 15 tomo (Mor-Nałysion)).

Kalbos politikos klausimai Belgijoje

Paskelbtas įdomus straipsnis apie kalbų vartojimą šių dienų Belgijoje: War of words in divided Belgium (BBC News).

Papildyta senųjų lituanistinių raštų duomenų bazė

Neseniai papildyta senųjų lituanistinių raštų duomenų bazė. Dabar galite naudotis Mikalojaus Daukšos, Jono Bretkūno, Lozoriaus Zengštoko, Jono Rėzos, Saliamono Mozerkos Slavočinskio, Jono Jaknavičiaus ir kitų autorių parengtais tekstais.