Žinučių srities „Kalbos istorija“ archyvas

Darsyk apie būt. d. l.

Pokalbis apie būtąjį dažninį laiką su Lina Smolskiene (12 min.), radijo laida „Ryto allegro“, LRT Klasika, 2018 m. spalio 10 d. (dainos intarpas iš LLTI dainyno archyvo; KLAIDOS atitaisymas: aukštųjų sorbų = aukštutinių sorbų).

Būt. d. l. paskaitos konspektas

Labai ačiū Miglei Anušauskaitei už paskaitos apie būt. d. l. konspektą!

Kaip atsirado būtasis dažninis laikas?

Būtąjį dažninį laiką turi tik nedaugelis pasaulio kalbų, viena iš jų – lietuvių. Tai labai jaunas laikas, bet jo atsiradimo istorija dar nėra iki galo paaiškėjusi. Kaip būtasis dažninis laikas atrodė senuosiuose lietuvių tekstuose, kaip jis žymimas tarmėse ir kaip jis galėjo atsirasti – kviečiame apie tai pasikalbėti su doc. dr. Jurgiu Pakeriu. Pranešimo skaidrės.

toliau…

Baltarusių kalbos žodynai

Domintis lietuvių leksikos istorija dažnai prisireikia baltarusių kalbos žodynų.

Galūninės darybos moterų pavardžių vartosenos duomenys

Neseniai paskelbta šiek tiek duomenų apie galūninės darybos moterų pavardžių vartoseną. Suprantama, būtų gerai turėti išsamesnių žinių iš visos Lietuvos ir žiūrėti šių pavardžių registravimo kasmet – tada jų raidą pavyktų nusakyti tiksliau. Kalbos istorijai labai svarbios ir šiame straipsnyje fiksuotos vertinamosios nuostatos ir pastabos (ypač civilinės metrikacijos skyrių darbuotojų).

Lietuviškos raidės komentaruose

Šaunu, kad atsirado istorinių tyrimų, skirtų lietuviškų raidžių vartosenai interneto komentaruose. Reikia tikėtis, kad jie bus plėtojami ir atliekami dažniau. Būtų labai įdomu panašiai patyrinėti ir Lietuvoje siunčiamų trumpųjų žinučių raidyną.

JK mokyklose populiarėja keltų kalbos

Local UK languages ‘taking off’

Papildyta senųjų lituanistinių raštų duomenų bazė

Naujai paskelbti (arba ankstesnėse žinutėse nepaminėti) šie tekstai:

Papildyta senųjų lituanistinių raštų duomenų bazė

Neseniai papildyta senųjų lituanistinių raštų duomenų bazė. Naujai įtraukti šie tekstai: Lozorius Zengštokas, Enchiridionas (1612), Jonas Jaknavičius, Ewangelie Polskie y Litewskie (1679, 1690, 1705), Jurgis Kasakauskis, Rožančius švenčiausios Marijos (1681).

XVI a. lenkų kalbos žodynas internete

Lietuvių kalbos ir raštijos istorijai studijuoti labai praverčia XVI amžiaus lenkų kalbos žodynas (Słownik polszczyzny XVI wieku, komitet redakcyjny: [t. 1-13:] Stanisław Bąk et al., [t. 14-16:] Maria Karpluk et al., Wrocław: Ossolineum, 1966-). Žodynu galima naudotis VUB (žr. katalogą; kol kas išleisti 32 tomai, apimantys žodžius iki Przodujący) arba internete teikiamu skenuotu variantu (kol kas iki 15 tomo (Mor-Nałysion)).