Darsyk apie būt. d. l.

Pokalbis apie būtąjį dažninį laiką su Lina Smolskiene (12 min.), radijo laida „Ryto allegro“, LRT Klasika, 2018 m. spalio 10 d. (dainos intarpas iš LLTI dainyno archyvo; KLAIDOS atitaisymas: aukštųjų sorbų = aukštutinių sorbų).