Žinučių srities „Uncategorized“ archyvas

Kauzatyvų bibliografija

Anotuota kauzatyvų bibliografija:
https://doi.org/10.1093/OBO/9780199772810-0228

Sprogmenys ir rašyba

Kalbos analizės trupiniai (rašyba) JAV sprogstamųjų įtaisų siuntėjo atveju:

Mr Sayoc’s Twitter account was also used by investigators to confirm his identity.

Several posts misspelled “Hillary” as “Hilary” and “Schultz” as “Shultz”, which is the same spelling mistake that appeared on the envelopes that contained the explosives, officials say.

Elgerio “Dictionarium” (1683) skaitmeninė kopija

Georgo Elgerio Dictionarium Polono-Latino-Lottavicum (Vilnius, 1683) skaitmeninė kopija (defektinis Lenkijos MA Kurniko bibliotekos egzempliorius; bibliotekos apraše neteisingai nurodyta, kad viena iš knygos kalbų yra lietuvių).