Kauzatyvų bibliografija

Anotuota kauzatyvų bibliografija:
https://doi.org/10.1093/OBO/9780199772810-0228