Jurgis Pakerys

Tartu lectures

  1. Measuring morphological productivity (lecture handout)
  2. Analyzing periphrastic constructions (the case of analytical causatives):

Bakalauro ir magistro darbų temos


Kviečiu rašyti baigiamuosius darbus šiomis temomis (jei susidomėjote, kreipkitės el. p. jurgis.pakerys@flf.vu.lt)

Bakalaurams:

- Jus dominanti gramatinė kategorija baltų kalbose

- Jus dominanti žodžių darybos kategorija baltų kalbose

Magistrams

- Jus dominantis bendrosios morfologijos klausimas (remiantis baltų kalbų duomenimis)

Kalbotyros įvado egzamino perlaikymas

Kalbotyros įvado egzaminas perlaikomas vasario 10 d. 15 val. Kristijono Donelaičio auditorijoje.

Bakalauro ir magistro darbų temos

Kviečiu rašyti baigiamuosius darbus šiomis temomis (jei susidomėjote, kreipkitės el. p. jurgis.pakerys@flf.vu.lt):

bakalaurams

magistrams

  • Veiksmažodinių daiktavardžių sintaksė lietuvių ir latvių kalbose (lygiagrečiojo tekstyno pagrindu); tekstynas prieinamas čia

Jeronimo Stanevičiaus “Aritmetika”

Jeronimas Stanevičius 1830 m. įteikė žemaitiškai parašytą artimetikos vadovėlį. Vaclovo Biržiškos Aleksandryno 2, 450-451 duomenys.

Elgerio “Dictionarium” (1683) skaitmeninė kopija

Georgo Elgerio Dictionarium Polono-Latino-Lottavicum (Vilnius, 1683) skaitmeninė kopija (defektinis Lenkijos MA Kurniko bibliotekos egzempliorius; bibliotekos apraše neteisingai nurodyta, kad viena iš knygos kalbų yra lietuvių).

Braunsbergo jėzuitų kolegijos bibliotekos katalogas

Braunsbergo (Braniewo) jėzuitų kolegijos bibliotekos katalogas. Nuorodos į pdf pavidalo tomus pateikiamos tame puslapyje žemiau.

Kalbotyros įvado egzamino konsultacijos ir perlaikymas

Kalbotyros įvado egzamino konsultacijos vyks vasario 10 d. 12.30 Latvistikos kabinete, o perlaikymas — vasario 17 d. 15.00 (susitinkame prie Baltistikos katedros).

Baltarusių kalbos žodynai

Domintis lietuvių leksikos istorija dažnai prisireikia baltarusių kalbos žodynų.

Kalbų tipologijos įvado (per)laikymas

Kalbų tipologijos įvado egzaminas (per)laikomas 2014 09 11 15 val. Baltistikos katedroje (Kazimiero Būgos aud.).