Žinučių srities „Senieji raštai“ archyvas

Jeronimo Stanevičiaus “Aritmetika”

Jeronimas Stanevičius 1830 m. įteikė žemaitiškai parašytą artimetikos vadovėlį. Vaclovo Biržiškos Aleksandryno 2, 450-451 duomenys.

Elgerio “Dictionarium” (1683) skaitmeninė kopija

Georgo Elgerio Dictionarium Polono-Latino-Lottavicum (Vilnius, 1683) skaitmeninė kopija (defektinis Lenkijos MA Kurniko bibliotekos egzempliorius; bibliotekos apraše neteisingai nurodyta, kad viena iš knygos kalbų yra lietuvių).

Braunsbergo jėzuitų kolegijos bibliotekos katalogas

Braunsbergo (Braniewo) jėzuitų kolegijos bibliotekos katalogas. Nuorodos į pdf pavidalo tomus pateikiamos tame puslapyje žemiau.

Bibliographical Aid to the Study of Renaissance Latin Texts

Naudinga ir s. lie. raštų tyrimams: Bibliographical Aid to the Study of Renaissance Latin Texts.

Skaitmeninta Bezzenbergerio lituanistika

Beiträge zur Geschichte der litauischen Sprache, 1882.

Litauische und Lettische Drucke des 16. Jahrhunderts

Martin Luthers Werke, WA

D. Martin Luthers Werke, Weimar, 1883-2009

Papildyta senųjų lituanistinių raštų duomenų bazė

Naujai paskelbti (arba ankstesnėse žinutėse nepaminėti) šie tekstai:

Papildyta senųjų lituanistinių raštų duomenų bazė

Neseniai papildyta senųjų lituanistinių raštų duomenų bazė. Naujai įtraukti šie tekstai: Lozorius Zengštokas, Enchiridionas (1612), Jonas Jaknavičius, Ewangelie Polskie y Litewskie (1679, 1690, 1705), Jurgis Kasakauskis, Rožančius švenčiausios Marijos (1681).

XVI a. lenkų kalbos žodynas internete

Lietuvių kalbos ir raštijos istorijai studijuoti labai praverčia XVI amžiaus lenkų kalbos žodynas (Słownik polszczyzny XVI wieku, komitet redakcyjny: [t. 1-13:] Stanisław Bąk et al., [t. 14-16:] Maria Karpluk et al., Wrocław: Ossolineum, 1966-). Žodynu galima naudotis VUB (žr. katalogą; kol kas išleisti 32 tomai, apimantys žodžius iki Przodujący) arba internete teikiamu skenuotu variantu (kol kas iki 15 tomo (Mor-Nałysion)).

Papildyta senųjų lituanistinių raštų duomenų bazė

Neseniai papildyta senųjų lituanistinių raštų duomenų bazė. Dabar galite naudotis Mikalojaus Daukšos, Jono Bretkūno, Lozoriaus Zengštoko, Jono Rėzos, Saliamono Mozerkos Slavočinskio, Jono Jaknavičiaus ir kitų autorių parengtais tekstais.