XVI a. lenkų kalbos žodynas internete

Lietuvių kalbos ir raštijos istorijai studijuoti labai praverčia XVI amžiaus lenkų kalbos žodynas (Słownik polszczyzny XVI wieku, komitet redakcyjny: [t. 1-13:] Stanisław Bąk et al., [t. 14-16:] Maria Karpluk et al., Wrocław: Ossolineum, 1966-). Žodynu galima naudotis VUB (žr. katalogą; kol kas išleisti 32 tomai, apimantys žodžius iki Przodujący) arba internete teikiamu skenuotu variantu (kol kas iki 15 tomo (Mor-Nałysion)).