Kalbų tipologijos įvado kursas

Programa ir planai

Programa, reikalavimai, literatūra (pdf).

Seminarų planas (I–IV), patarimai darbui rengti (pdf).

Seminarų planas (V–VI)

Paskaitų medžiaga

I paskaita

II paskaita

III paskaita

IV paskaita

V paskaita

IV paskaita

Seminarų skaitiniai

I seminaras (žodžių klasės) (dėmesio: didelė apimtis, gali reikėti palaukti)

II seminaras (žodžių tvarka)

III seminaras (pagrindinių argumentų rikiuotė; abu skaitiniai privalomi)

IV seminaras

V seminaras (pasirinktinai, nusprendžiame paskaitos metu)

VI seminaras

VII seminaras

Naudingos nuorodos

Knygos

Duomenų bazės

Glosavimas

Žurnalai

Mažiau žinomų kalbų gramatikos