Projektai

2018

1. Perifrastiniai baltų kalbų kauzatyvai (2016–2018 m.). LMT, Valstybinė lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programa, LIP-080/2016. Rezultatai skelbiami šiuose straipsniuose:

2. Baltijos tiltai (2018 m.). LR ŠMM finansuojamas projektas, vykdomas su Tartu universiteto Pasaulio kalbų ir kultūrų koledžo Baltijos regiono skyriumi. Pagrindinis tikslas – remti lituanistinę Skyriaus veiklą, prisidėti rengiant tarptautinę studentų konferenciją „Bridges in the Baltics“.