Žinučių srities „Teksto istorija“ archyvas

Kas tai parašė?

Šiuo atveju buvo pasiremta vidutiniu sakinio ilgiu ir neveikiamosios rūšies vartosena, o kiek anksčiau dėmesys buvo atkreiptas ir į leksiką (lodestar), žr. .