Straipsniai

Daugumą straipsnių galite rasti ir šiose saugyklose: Academia.eduResearchGate.net

ORCID profilis

Mokslo populiarinimo darbai skelbiami čia.

Pakerys, Jurgis. 2022. Keli lietuvių kalbos veiksmažodžiai, išvesti iš esamojo laiko kamienų su -n-. In: Agnė Navickaitė-Klišauskienė, Vytautas Rinkevičius, Daiva Sinkevičiūtė, Miguel Villanueva Svensson (red.), Baltìstikos platýbėse. Baltų kalbotyros straipsnių rinkinys, skirtas prof. Bonifaco Stundžios 70 metų jubiliejui. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 263-270, https://doi.org/10.15388/Baltistikos_platybese.2022.16.

Norvik, Miina, Jurgis Pakerys. 2022., Periphrastic causative constructions in Livonian: An overview. In: Metslang, Helle, Norvik, Miina, Kalnača, Andra. Insights into the Baltic and Finnic Languages. Berlin: Peter Lang, 257–288, https://doi.org/10.3726/b18341 (prašau kreiptis el. paštu, jei norėtumėte gauti straipsnio kopiją).

Pakerys, Jurgis. 2021. Obligatory features of Lithuanian verbal inflection classes. In: Peter Arkadiev, Jurgis Pakerys, Inesa Šeškauskienė, Vaiva Žeimantienė (eds.), Studies in Baltic and other Languages. A Festschrift for Axel Holvoet on the occasion of his 65th birthday (Vilnius University Open Series Vol. 16). Vilnius: Vilnius University Press, 268-290, doi: 10.15388/SBOL.2021.14.

Pakerys, Jurgis. 2020. Introduction to Baltic languages. In Lívia Körtvélyessy, Alexandra Bagasheva & Pavol Štekauer (eds.), Derivational Networks Across Languages, 319–322. De Gruyter Mouton. https://doi.org/10.1515/9783110686630-032.

Pakerys, Jurgis. 2020. Derivational networks in Lithuanian. In Lívia Körtvélyessy, Alexandra Bagasheva & Pavol Štekauer (eds.), Derivational Networks Across Languages, 333–346. De Gruyter Mouton. https://doi.org/10.1515/9783110686630-034.

Pakerys, Jurgis. 2019. Periphrastic causative constructions in 16th-17th century Lithuanian, Baltistica 54(2), 287–315, doi: 10.15388/Baltistica.54.2.2342; (SJR)

Pakerys, Jurgis. 2019. Periphrastic causative constructions in 17th century LatvianBaltu filoloģija 28(2), 143-172, doi: 10.22364/bf.28.2.05.

Pakerys, Jurgis. 2018 [2019]. Periphrastic causative constructions in Baltic. An overview, Baltic Linguistics 9, 111–139; (SJR)

Pakerys, Jurgis. 2019. Causatives. In Mark Aronoff (ed.), Oxford Bibliographies: Linguistics. New York: Oxford University Press, 15 January 2019 (https://doi.org/10.1093/OBO/9780199772810-0228).

Pakerys, Jurgis. 2017. On the development of past habitual from iterative in Lithuanian, Baltistica 52(2), 295–323 (https://doi.org/10.15388/Baltistica.52.2.2324).

Nau, Nicole, Jurgis Pakerys. 2016 [2018]. Transitivity pairs in Baltic: between Finnic and Slavic, Lingua Posnaniensis 58(2), 83–126 (https://doi.org/10.1515/linpo-2016-0011; SJR).

Periphrastic causative constructions in 16th century Latvian, Baltu filoloģija 26(1), 2017, 87–106 (https://doi.org/10.22364/bf.26.05).

Mažvydas ir Augustinas: imk(it) ir skaityk(it), Archivum Lithuanicum 19, 2017, 39–56.

Old Prussian dāt ‘give’ in causative and hortative constructions, Baltic Linguistics 8, 2017, 115–141.

Baltic context of some Estonian periphrastic causative constructionsJournal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 8(1), 2017, 179–195 (https://doi.org/10.12697/jeful.2017.8.1.10; SJR).

Morphological adaptation of adjectival borrowings in modern LithuanianBaltistica 51(2), 2016, 239–269 (https://doi.org/10.15388/Baltistica.51.2.2273).

Morphological adaptation of adjectival borrowings in modern Latvian, Vārds un tā pētīšanas aspekti 20(1), 2016, 147–162.

On the derivational adaptation of borrowings, SKASE Journal of Theoretical Linguistics 13(2), 2016, 177–188.

On periphrastic causative constructions in Lithuanian and Latvian, In Axel Holvoet & Nicole Nau (eds.), Argument Realization in Baltic. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins, 2016, 427-458.

Peter Arkadiev, Jurgis Pakerys, Lithuanian morphological causatives: A corpus-based study, Axel Holvoet & Nicole Nau (eds.), Voice and Argument Structure in Baltic. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins, 2015, 39–97.

Vilento Lk 2,47: homografinė skirtis ar spaudos riktas? Archivum Lithuanicum 15, 2013, 87–112 (pdf).

Naujųjų skolinių duomenų bazės veiksmažodžių morfologijaTaikomoji kalbotyra (3), 2014, 1-26. doi: 10.15388/TK.2014.17480 (pdf).

(su Erika Rimkute ir Andriumi Utka) Lietuvių kalbos denominatyviniai veiksmažodžiai ir greta jų vartojami pamatiniai žodžiai (tekstyno tyrimas). Darbai ir dienos 58, 2012, 81–92 (pdf).

Dabartinės lietuvių kalbos daiktavardinių veiksmažodžių priesagų ir jų pamatinių daiktavardžių kaitybos klasių santykis, Baltistica XLVI (2), 2011, 271-288 (pdf).

Nerimstantys akimirkos veiksmažodžiaiGimtoji kalba 3, 2011, 3–12.

On derivational suffixes and inflectional classes of verbs in Modern Lithuanian, Lietuvių kalba 5, 2011,  1-17, doi: 10.15388/LK.2011.22793 (pdf).

On the resultative meaning of derived statives in Modern Lithuanian, Baltistica 46 (1), 2011, 43–61 (pdf).

Esamojo laiko formantas ‑st‑ išvestiniuose latvių kalbos veiksmažodžiuose, Baltistica 44 (1), 2009, 91—106 [Latvian secondary verbs based on sta-presents] (pdf).

Būtinųjų predikatyvų žymėjimas lietuvių kalbos veiksmo pavadinimo konstrukcijose, Gramatinių funkcijų prigimtis ir raiška (Acta Salensia 1), red. Axel Holvoet, Rolandas Mikulskas, Vilnius: Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas, asociacija „Academia Salensis”, 2009, 125—145 [Action nominal constructions with predicative complements in Modern Lithuanian] (pdf; santraukos pdf).

(su Björnu Wiemeriu) Building a partial aspect system in East Aukštaitian Vilnius dialects of Lithuanian, Acta Linguistica Lithuanica 57, 2007, 45—97 (pdf).

Esamojo laiko formantas -st- išvestiniuose lietuvių kalbos veiksmažodžiuose, Baltistica 42(3), 2007, 383—405 [Lithuanian secondary verbs based on present stems in -sta] (pdf).

Priesaginių veiksmažodžių daryba Ruigio, Ostermejerio ir Milkaus gramatikose, Archivum Lithuanicum 9, 2007, 183—214 [The derivation of Lithuanian suffixed verbs in the grammars of Ruhig, Ostermeyer and Mielcke] (pdf).

Veiksmo pavadinimo konstrukcija lietuvių kalbos gramatikoje, Daiktavardinio junginio tyrimai (Lietuvių kalbos gramatikos darbai 4), red. Axel Holvoet, Rolandas Mikulskas, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2006, 121—149 [Action nominal constructions in Lithuanian grammar].

Über die Wortform nebylįs bei Bretke, Navicula litterarum Balticarum. Philologische Baltikum-Studien für Jochen D. Range zum 65. Geburtstag, hrsg. von Stephan Kessler, Christiane Schiller, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2006, 83—85.

Priesaginių veiksmažodžių daryba Kleino, Sapūno-Šulco ir Hako gramatikose, Archivum Lithuanicum 8, 2006, 211—232 [The derivation of Lithuanian suffixed verbs in the grammars of Klein, Sappuhn-Schultz and Haack] (pdf; errata).

Dabartinės lietuvių kalbos priesagos -ėti denomina­tyviniai statyvai, Baltistica 41(1), 2006, 67—86 [Denominative statives in -ėti in modern Lithuanian] (pdf).

Elements of Hebrew in the first printed Lithuanian grammars of Daniel Klein (1653, 1654). Verbal morphology, Das Baltikum im sprachgeschichtlichen Kontext der europäischen Reformation, hrsg. von Jolanta Gelumbeckaitė, Jost Gippert, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2005, 77—87 (pdf).

Dėl lietuvių kalbos priesaginių denominatyvinių veiksmažodžių semantikos, Acta Linguistica Lithuanica 50, 2004, 55—77 [On the semantics of Lithuanian denominal and deadjectival suffixed verbs].

Dėl lietuvių kalbos mišriųjų veiksmažodžių kamienų santykių ir darybos, Baltistica 37(2), 2002 (2003), 233—244 [On Lithuanian mixed type verbs: stem relations and derivation] (pdf; erratum: p. 238: ė → ø = y → ø).

Klaida kalba, Baltos lankos 13, 2001, 100–112.