Papildyta senųjų lituanistinių raštų duomenų bazė

Neseniai papildyta senųjų lituanistinių raštų duomenų bazė. Naujai įtraukti šie tekstai: Lozorius Zengštokas, Enchiridionas (1612), Jonas Jaknavičius, Ewangelie Polskie y Litewskie (1679, 1690, 1705), Jurgis Kasakauskis, Rožančius švenčiausios Marijos (1681).