Jeronimo Stanevičiaus “Aritmetika”

Jeronimas Stanevičius 1830 m. įteikė žemaitiškai parašytą artimetikos vadovėlį. Vaclovo Biržiškos Aleksandryno 2, 450-451 duomenys.