Galūninės darybos moterų pavardžių vartosenos duomenys

Neseniai paskelbta šiek tiek duomenų apie galūninės darybos moterų pavardžių vartoseną. Suprantama, būtų gerai turėti išsamesnių žinių iš visos Lietuvos ir žiūrėti šių pavardžių registravimo kasmet – tada jų raidą pavyktų nusakyti tiksliau. Kalbos istorijai labai svarbios ir šiame straipsnyje fiksuotos vertinamosios nuostatos ir pastabos (ypač civilinės metrikacijos skyrių darbuotojų).