Atsitiktiniai procesai

 

Bendra informacija.

Atsitiktinių procesų pratybos.
2013/14 m.m. pavasario semestras.
Teoriją dėsto prof. A. Račkauskas.

Vertinimas.

Pratybų svoris bendrame dalyko įvertinime yra 40%.

Rašomi trys 1,5val. trukmės „uždaros knygos“  kontroliniai darbai. Pateikti uždaviniai vertinami taškais:

 • 75% taškų galima surinkti už kontrolines užduotis;
 • 25% taškų  – už savarankiško darbo užduotis (t.y. įeina uždaviniai iš užduotųjų savarankiškam darbui arba jiems analogiški).

Galutinis pratybų įvertinimas dešimtbalėje sistemoje:

 • 10 balų – studentas surinko ne mažiau nei 90 % galimų taškų
  9 balai – studentas surinko ne mažiau nei 80 % galimų taškų
  8 balai – studentas surinko ne mažiau nei 70 % galimų taškų
  7 balai – studentas surinko ne mažiau nei 60 % galimų taškų
  6 balai – studentas surinko ne mažiau nei 50 % galimų taškų
  5 balai – studentas surinko ne mažiau nei 40 % galimų taškų
  1-4 balai – studentas surinko  mažiau nei 40 % galimų taškų

Kartojantiems kursą taikoma ta pati aukščiau aprašyta vertinimo sistema.

Tiksli kontrolinio darbo data paskelbiama ne vėliau kaip prieš dvi savaites.

Pratybos.

1 savaitė. Mato teorijos elementai (1 dalis). aproc01_20140204
2 savaitė. Mato teorijos elementai (2 dalis). aproc02_20140211
3 savaitė. Mato teorijos elementai (3 dalis). aproc03_20140218
4 savaitė. Mato teorijos elementai (4 dalis). aproc04_20140225
5 savaitė. Kontrolinis darbas.
6 savaitė. Kovo 11d. – nedarbo diena
7 savaitė. Atsitiktiniai procesai (1 dalis). aproc07_20140318
8 savaitė. Atsitiktiniai procesai (2 dalis). aproc08_20140325
9 savaitė. Sąlyginis vidurkis. aproc09_20140401
10 savaitė. Martingalai (1 dalis). aproc10_20140408, kontrolinis darbas.

I-ojo ir II-ojo kontrolinių darbų rezultatai

Uždaviniai likusioms temoms:
Martingalai
Puasono procesas
Brauno judesio procesas
Markovo grandinės

Kontaktai.

irma (taškas) rastene (eta) mif (taškas) vu (taškas) lt