Statistika

 

Bendra informacija.

Statistikos pratybos.
2013/14 m.m. rudens semestras.
Teoriją dėsto doc. M. Manstavičius.

Literatūra.

V. Čekanavičius, G. Murauskas. Statistika ir jos taikymai I, Vilnius, TEV, 2000.
V. Čekanavičius, G. Murauskas. Statistika ir jos taikymai II, Vilnius, TEV, 2002.

Vertinimas.

Į egzaminą įeina 2 balai iš pratybų.

Rašomi 2 kontroliniai darbai. Kiekvieno iš jų maksimalus galimas įvertinimas 1 balas.

Pratybų metu galima rinkti „pliusus“, kurie dalinai kompensuoja kontrolinių darbų „nesėkmes“. Vieno „pliuso“ vertė 0.02 balo.

Pratybos.

1 savaitė: Tikimybių teorijos ir statistikos elementai. (Stat01_A, Stat01_B)
2 savaitė: Hipotezių tikrinimo įvadas. Stjudento kriterijai. (Stat02_AStat02_B)
3 savaitė: Neparametriniai kriterijai. (Vadovėlio I skyriaus uždaviniai)
4 savaitė: Neparametriniai kriterijai (Stat04_A, Stat04_B, Stat04_C)
5 savaitė: Neparametriniai kriterijai (nebaigti 4 savaitės uždaviniai, Stat05)
6 savaitė: Normalumo testai, neparametrinių kriterijų kartojimo uždaviniai (Stat06)
7 savaitė: Skirstinių klasifikavimas pagal įgyjamas reikšmes, asimetriškumą, tikimybes įgyti dideles reikšmes
8 savaitė: Vienfaktorinė dispersinė analizė (Vadovėlio II skyriaus uždaviniai)
9 savaitė: I kontrolinis darbas
10 savaitė: Vienfaktorinė dispersinė analizė. Kontrastai. (Stat10)
11 savaitė: Vienfaktorinė dispersinė analizė. Kontrastai. (nebaigti 10 savaitės uždaviniai)
12 savaitė: Dvifaktorinė dispersinė analizė. (Stat12)
13 savaitė: Dvifaktorinė dispersinė analizė. Kontrastai. (Stat13)
14 savaitė: Blokuotųjų duomenų dispersinė analizė. (Stat14)
15 savaitė: Kartojimo uždaviniai. (stat15)
16 savaitė: II kontrolinis darbas. PRATYBŲ REZULTATŲ SUVESTINĖ: PDF

Kontaktai.

irma (taškas) rastene (eta) mif (taškas) vu (taškas) lt