2013-12

Pranešimas dėl testo

2013-12-10 08:59

Testas tiems, kad yra dalyvavę mažiau nei trijuose seminaruose bus rašomas 2013-12-10 12 val. 4 kompiuterių klasėje ITC (Šaltinių g.).

 


Pranešimas dėl užduoties ataskaitų atsiuntimo termino

2013-12-07 21:52

Terminas, skirtas atsiųsti antros užduoties ataskaitą pratęsiamas iki 2013-12-09 (t.y. pridedama viena diena).