Pranešimas dėl testo

2013-12-10 08:59

Testas tiems, kad yra dalyvavę mažiau nei trijuose seminaruose bus rašomas 2013-12-10 12 val. 4 kompiuterių klasėje ITC (Šaltinių g.).