2014-12

Pranešimas dėl antros užduoties atsiskaitymo

2014-12-16 14:55

Antros laboratorinių darbų užduoties atsiskaitymas pirmai grupei perkeliamas į 2014-12-18 12 val. ITC.

Antrai grupei atsiskaitymas vyks kaip planuota: 2014-12-19 10:15.