2012-12

Aktuali informacija apie atsiskaitymus

2012-12-06 15:06

Dėl antros užduoties atsiskaitymo

Antrą ekonometrijos II laboratorinių darbų užduotį visiems reikės atsiskaityti pas dėstytoją J. Frolovaitę. Tą bus galima padaryti gruodžio 12 d. (su sąlyga, kad užduoties ataskaita buvo išsiųsta bent 3 dienomis anksčiau) arba 19 d. (2 grupė nuo 14 val., 1 grupė – nuo 16 val.)

Dėl testo (tiems, kurie buvo mažiau nei 5 seminaruose)

Testą bus galima rašyti 19d. 18 val. (pas dėst. J. Frolovaitę). Žmonėms, kurie dalyvavo mažiau nei 5 seminaruose ir darė pristatymą, išsiųsiu pranešimus, kad jie laukiami rašyti testo.

Pliusai, kurie buvo surinkti per seminarus, bus pridėti prie laboratorinių darbų įvertinimo tiems, kas gavo maksimalų įvertinimą už pristatymą. 1 pliusas prideda 0.1 balo (lab. užduoties vertė yra 1 balas).