Pranešimas dėl užduoties ataskaitų atsiuntimo termino

2013-12-07 21:52

Terminas, skirtas atsiųsti antros užduoties ataskaitą pratęsiamas iki 2013-12-09 (t.y. pridedama viena diena).