Apie mane

2011-10-21 21:58

Istorijos fakulteto, Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedros
asistentas NERIJUS BABINSKAS,
hum. m. dr. (daktaro disertacija “Moldova XIV a. viduryje – XVI a. viduryje kaip socialinės struktūros tipologijos problema” eksternu apginta 2010.09.30; žr. santrauką: santrauka_ir_titulinis)
Moksliniai interesai: moksl_interesai-2016
KONTAKTAI
Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas
Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedra
Universiteto g. 7, 01513 Vilnius
Telefonas: (+370-5)  268 72 88 (darbo)
El.paštas: nerijus.babinskas@if.vu.lt