Konferencijos

 
 • 2017 m. lapkričio 15-16 d., organizatorius – Transnacionalinės istorijos draugija, VU Istorijos fakultetas, „Istorijos dėstymas universitete: idėjos, problemos ir iššūkiai“, pranešimas: Contemporary conceptions of universal/world history teaching at Vilnius university, Faculty of History: some crititical remarks for discussion.
 • 2016 m. gruodžio 1-2 d. Stockholm, organizatorius – The Centre for Baltic and East European Studies, Södertörn University (Sweden), „Transforming Spaces – Mastering Uncertainty:
  A Second Take on Area Studies in the Baltic Sea region and Eastern Europe“, pranešimas Toward a typology of analytical approaches of historical regions: just varieties of constructivism?
 • 2015 m. lapkričio 6-7 d. Vilnius, organizatorius – Vilniaus universitetas, „Joachimo Lelevelio skaitymai: praeitis, istoriko amatas, visuomenė XIX-XXI a.“, pranešimas Ikimodernių visuomenių tipologijos problema ir Europos periferijos: feodalizmas, tributalizmas, patrimonializmas ar afrikietiškasis gamybos būdas?
 • 2014 m. rugpjūčio 17-19 d. Tirgovištė (Târgovişte, Rumunija), organizatoriai − Rumunų asociacija Baltijos ir Šiaurės šalių studijoms, Valachijos universitetas, „A piece of culture, a culture of peace, re-imagining European communities in the North Sea, Baltic Sea and Black Sea regions“, pranešimas Transnational History as a Peace Sustaining factor: an Approach of Historical Regionalism.
 • 2014 m. kovo 20-21 d. Šiauliai, organizatoriai − Šiaulių universitetas, Šiaurės Lietuvos tyrimų centras, „Regionas: istorija, kultūra, kalba“, pranešimas Istorinio regiono sampratos šiuolaikinėje europinėje regionistinėje istoriografijoje.
 • 2012 m. gegužės 25-27 d. Tirgovištė (Târgovişte, Rumunija), organizatoriai − Rumunų asociacija Baltijos ir Šiaurės šalių studijoms, Valachijos universitetas, Balkananalysis.com, „European networks: the Balkans, Scandinavia and the Baltic world in a time of economic and ideological crisis“, pranešimas Economic challenges of the early modern ages and different  responses of European margins: comparative considerations on the basis of historiography (the cases of Polish-Lithuanian commonwealth and Moldavian principality).
 • 2010 m. gegužės 19-21 d., Tirgovištė (Târgovişte, Rumunija), organizatoriai − Rumunų asociacija Baltijos ir Šiaurės šalių studijoms, Valachijos universitetas, „Romania and Lithuania in the interwar international relations: bonds, intersections and encounters“, pranešimas Henri H. Stahl‘s conception of historical sociology and the Bucharest school of sociology.
 • 2009 m. spalio 23-24 d., Jasai, „Zilele Universităţii „Al. I. Cuza”: sesiunea de manifestări ştiinţifice” („A. I. Cuzos universiteto dienos: mokslinės raiškos sesija”), pranešimas: Medieval Moldova before the Ottoman domination: the problem of typology of social structure.
 • 2005 m. rugsėjo 15–17 d. Vilnius, Vilniaus universitetas, Pirmasis Lietuvos istorikų suvažiavimas, stendinis pranešimas Socialinių santykių bizantiškosios civilizacijos šalyse VII–XIV a. tipologijos metmenys (tezės).
 • 2005 m. gegužės 6 d., Vilnius, organizatorius − Mykolo Romerio universitetas, „Lietuvos europeizacijos patirtis: istorija, dabartis, ateities perspektyvos“, pranešimas Lietuva Europos regionų raidos kontekste: istorinės patirties apžvalga.
 • 1996 m. balandžio 26-27 d., Palanga, organizatorius − Klaipėdos universitetas, “Tautiniai, politiniai ir ekonominiai pokyčiai Lietuvos valstybėje XV-XX a.”: studentiška istorikų konferencija, pranešimas Aleksandro santykiai su Maskvos valstybe 1492-1500 m.