LT

 

Istorijos fakulteto, Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedros
asistentas NERIJUS BABINSKAS,
hum. m. dr. (daktaro disertacija „Moldova XIV a. viduryje – XVI a. viduryje kaip socialinės struktūros tipologijos problema“ eksternu apginta 2010.09.30; žr. santrauką: santrauka_ir_titulinis)
KONTAKTAI
Vilniaus universitetas,
Istorijos fakultetas
Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedra
Universiteto g. 7, 01513 Vilnius
Telefonas: (+370-5)  268 72 88 (darbo)
Moksliniai interesai:
  • Ankstyvosios Vidurio Europos valstybės modelio koncepcija;
  • Ankstyvosios LDK socialinės struktūros ypatybės lyginamajame kontekste;
  • Alternatyvūs feodalizmui ikikapitalistiniai gamybos būdai;
  • Metodologinio nacionalizmo įveikos būdai istoriografijoje;
  • Istoriniai Europos pasieniai lyginamosios istorijos ir istorinės sociologijos požiūriu: ikimodernūs ir ankstyvieji naujieji laikai;
  • Istorinių mezoregionų (tokių kaip Mitteleuropa, Norden, Balkanai) sampratos ir tyrimo metodologijos;
  • Istorinio mąstymo globalizavimo prieigos: nuo lyginamosios iki giliosios istorijos.